• Nové prvky do školskej záhrady

      Hlavne žiaci druhého stupňa sa podieľali na vytvorení nových prvkov do pomaly vznikajúcej školskej záhrady. Vytvárali podklad pre pocitový chodník, ktorý aj dotvorili. Sú v ňom úseky tvorené z pilín, hoblín, piesku, šišiek, kôry, štrku a machu, obvod je olemovaný z drevených doštičiek. Taktiež deviataci zostrojili hmyzí hotel, ktorý nám podaroval spolu s použitým drevom na pocitový chodník pán Michálik. ĎAKUJEME!

     • Inovatívne hodiny Hravej fyziky

      Žiaci 9.A sa najskôr na teoretických hodinách fyziky dozvedeli, z ktorých častí sa skladá elektrický obvod a následne si ich zostrojili zo zakúpených pomôcok. Taktiež títo žiaci si povedali o zákonoch správania magnetov a ich využití, následne si to aj vyskúšali pri použití magnetov a kompasov. Žiaci 8.A si povedali o správaní svetelných lúčov v optickom prostredí a potom si správanie lúčov overili pri používaní lupy, mikroskopu a optického hranola. Siedmaci tiež na fyzike po teoretickej hodine použili vlhkomer, barometer a počas týždňa sledovali a zapisovali si hodnoty z okenného teplomera a zrážkomera. Nové zručnosti a pozorovania robili žiaci pomocou nových zakúpených pomôcok z podporeného projektu Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis „Spoločnými silami sa to naučíme„.

     • Biológia na lúkach v teréne

      Žiaci piateho ročníka boli na hodinách biológie pozorovať rastliny a živočíchy lúčneho ekosystému. Prírodu okolo seba pozorovali pomocou nových zakúpených pomôcok z podporeného projektu Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis „Spoločnými silami sa to naučíme„. Používali nové mikroskopy, lupy, literatúru, identifikačné kruhy na určovanie živočíchov a rastlín, načúvacie prístroje, valčeky na pozorovanie hmyzu.

  • Zvonenia

   Pondelok 18. 10. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Jedálny lístok

   • Pondelok18. 10.
   • Desiata
    Chlieb na desiatu (3.007) (55)
    Nátierka sardinková (2.034) (20)
    Stolová voda (1.023) (200)
   • Obed
    Polievka zemiaková s kôprom (5.133) (180/200/220/250)
    Chlieb k polievke (3.001) (30/50/50/70)
    Cestovina bez posýpky (15.006) (145/185/210/270)
    Posýpka tvarohová na cestoviny (16.003) (55/70/95/125)
    Mlieko kakaové (1.014) (150/200/200/250)
   • Olovrant
    Chlieb na olovrant (3.009) (55)
    Maslo (2.006) (15)
    Zeleninová obloha - paprika (24.034) (30)
    Čaj ovocný (1.005) (150)
   • Utorok19. 10.
   • Desiata
    Vianočka, sladké pečivo (3.015) (60)
    Nátierka medová (2.031) (20)
    Čaj ovocný (1.005) (150)
   • Obed
    Polievka milánska (5.058) (SK) (180/200/220/250)
    Kurací rezeň prírodný (9.008) (SK) (86/102/118/144)
    Ryža dusená (17.011) (110/150/170/190)
    Zeleninová obloha - uhorky šalátové, paprika, paradajky (24.079) (40/60/60/80)
    Pomaranče (22.003) (105/200/200/250)
    ŠKOLSKÉ OVOCIE
   • Olovrant
    Banány (22.001) (90)
    Čaj ovocný (1.005) (150)