• Európsky deň jazykov

      Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001. Jeho cieľom je podnietiť 700 miliónov Európanov zo 46 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu. V pondelok sme si aj my na hodinách anglického jazyka pripravili rôzne aktivity, ktoré mali upozorniť na dôležitosť ovládania cudzích jazykov, na rešpekt a vzájomnú úctu voči iným národom a kultúram.

     • Zábavná autoškola

      V stredu 21.9.2022 sa naši deviataci zúčastnili Zábavnej autoškoly, ktorú každoročne organizuje SPŠ Dopravná vo Zvolene v spolupráci s autoškolou Gonda. Naši žiaci tak mali možnosť pod dohľadom inštruktorov vyskúšať si šoférovanie a dozvedieť sa nové poznatky z oblasti dopravy.

     • Biela pastelka

      Naša škola sa aj tento rok zapojila do verejnej zbierky Biela pastelka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím.

      Viac sa o zbierke Biela pastelkadozviete tu: https://bielapastelka.sk/

     • Vzdelávanie učiteľov - Erasmus +

      V máji sme dostali výbornú správu. Bol nám schválený projekt v rámci programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu , Kľúčová akcia 1 – vzdelávacia mobilita jednotlivcov s názvom „Objav v sebe viac“. Projekt napísala PhDr. Jozefína Babicová s cieľom získať cenné skúsenosti v oblasti cudzojazyčného vzdelávania a prispieť tak ku skvalitneniu výučby anglického jazyka na našej škole. Mgr. Stanislava Micháliková a PhDr. Jozefína Babicová sa v lete zúčastnili jazykového pobytu na Malte, kde absolvovali Teacher Training Primary Education Programme.

  • Zvonenia

   Piatok 7. 10. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Jedálny lístok

   • Pondelok26. 09.
   • Polievka z miešaných strukovín so zeleninou (5.113) (180/200/220/250)
    Chlieb k polievke (3.001) (30/50/50/70)
    Žemľovka s tvarohom a jablkami (15.064) (200/250/300/360)
    Nektarinky (22.014) (100/150/150/200)
    Stolová voda (1.023) (200/200/200/250)
  • Partneri

   • MPC