• História školy

    • ​25.8. 1955

     • odovzdané kľúče od novovybudovanej školy jej prvému riaditeľovi Jozefovi Ďuricovi

     3.9.1955

     • slávnostné otvorenie prvého školského roku v novej škole
     • riaditeľ školy : Jozef Ďurica
     • prví učitelia:  Ľudovít Púchy, Ľudmila Púchyová, Jozef Sliacky,  Ján Novák, Anna Cibulová, Milan Brož     
     • počet žiakov: 253

      

     školský rok 1960/1961

     • počet žiakov: 455
     • I. stupeň : 1.-5.ročník
     • II.stupeň:  6.-9.ročník        
     • akcie školy: Hviezdoslavov Kubín,  Lyžiarske preteky, Pionierske táboráky, Výstavy žiackych prác

      

     školský rok 1965/1966 

     • 10 rokov školy
     • počet žiakov: 522
     • počet učiteľov: 25

      

     školský rok 1968/1969

     • riaditeľ školy: Jozef Ďurica
     • ZRŠ: Juraj Lehoťan
     • počet učiteľov: 23
     • prvé kroniky písal p. Juraj Lehoťan, ZRŠ
     • rozvíjanie aktivity v záujmových krúžkoch: zborový spev, mladí fyzici, mladí chemici, gymnastický, STTM, hádzanársky, futbalový, hokejový, divadelný, literárno- estetický                                                                

                                                                                                                                      

     školský rok 1970/1971

     • z akcií školy: postaviť klzisko,  bežecká dráha (úprava), vysadenie líp, zber zemiakov JRD Kriváň, dláždenie školského dvora, starostlivosť o pomník padlých na Poľane
     • Oslavy : 26. výročie SNP, VOSR na škole,  Deň ČSĽA, 26. výročie oslobodenia obce, Deň učiteľov, 1.máj, Kvíz k 50. výročiu KSČ, besedy o knihách

      

     školský rok 1971/1972

     • začína striedavé vyučovanie ( na smeny) - žiaci 1.- 5. ročníka na odpoludňajšie vyučovanie
     • akcie školy : Puškinov pamätník, Beh SMENY, Skladanie pionierskeho sľubu, Šarkanove preteky, Zimné radosti v telocvični

      

     školský rok 1975/1976

     • 1. apríla 1976 končí smenné vyučovanie, otvorili sa dva nové pavilóny, kde sa vyučovali žiaci I.stupňa
     • počet žiakov: 460
     • počet učiteľov: 22

      

     školský rok 1985/1986

     • škola oslávila 30 rokov
     • riaditeľ školy: Ján Bezek
     • ZRŠLýdia Špániková

      

     školský rok 1990/1991

     • riaditeľ školy: Mgr. Viera Ďurišová
     • ZRŠ: Mgr. Lýdia Špániková

      

     školský rok 1995/1996

     • škola má 40 rokov
     • z akcií školy: Dnes my,  Prečo mám rád Slovensko,  I. rodičovský ples v telocvični školy, Z rozprávky do rozprávky, Akádemia

      

     školský rok 1999/2000

     • riaditeľ školy : Mgr. Ida Šuttová
     • ZRŠ : Mgr. Ľubomír Malatinec
     • rok 2000 - plynofikácia školy, Škola v prírode,  LOGO školy, beseda s brankárom Jánom Lašákom        


      rok 2003 - 2008

     • riaditeľ školy : Mgr. Eva Demočová
     • ZRŠ: Mgr. Mária Čemeričková
      
      

     rok 2008 - 2018

     • riaditeľ školy : Mgr. Mária Paučová
     • ZRŠ: Mgr. Adriana Gondová
      

     rok 2018 - 2023

     • riaditeľ školy : Mgr. Iveta Gallová (od 1.3.2018)
     • ZRŠ: Mgr.  Eva Demočová

     rok 2023 -

     • riaditeľ školy: Mgr. Jenette Bečárová ( od 1.3. 2023)
     • ZRŠ: Mgr. Mária Paučová 

      

      

      


      

      


      


      


      

                                    
      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Krivec 1355
   • sekretariát: 045 5497 416 riaditeľka: 0915 820 142 materská škola: 045 5497 088
   • Krivec 1355 96205 Hriňová Slovakia
   • 37831291
   • 2021672961
   • skolskajedalen@zskrivec.eu, 0915 678 786
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje