• Olympiáda v anglickom jazyku - Školské kolo

      5. 12. 2022

      Dňa 24.11.2022 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Svoje vedomosti si v kategórii 1A preverilo 9 žiakov 6. a 7.ročníka. V okresnom kole nás v tejto kategórii bude reprezentovať žiačka 7.A triedy Alenka Krahulcová. V kategórii 1B sa olympiády zúčastnili 2 žiačky a do okresného kola postupuje žiačka 8.A triedy Peťa Fašková. Ďakujeme všetkým zapojeným a dievčatám držíme palce v okresnom kole.

     • Medovníkové mesto

      2. 12. 2022

      Aj tento rok sme sa svojím dielom "Drevenice" pridali k tvorcom "Medovníkového mesta". Poďakovanie patrí žiakom a žiačkam z krúžku Pečenie a zdobenie a pani Anne Uhrinovej, ktorá krúžok na našej škole vedie.

     • Vybíjaná žiačok - Okresné kolo

      2. 12. 2022

      V Okresnom kole Vybívajanej žiačok nás reprezentovali dievčatá v tomto zložení:

      Janka Cerovská
      Alexandra Cerovská
      Kassia Sibylová
      Sofia Svoreňová
      Viktória Salvová
      Katarína Balážová
      Natália Škorňová
      Sofia Krnáčová
      Martina Sedliaková
      Viktória Tamášová
      Eliška Báťková
      Jana Púpavová

      Dievčatá obsadili pekné 2. miesto. Srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu. 

       

     • Talenty pre firmy

      25. 11. 2022

      V súťaži Strednej odbornej školy v Detve nás úspešne reprezentovali títo žiaci:
       

      Kategória  - jednotlivci:

      Radovan Púpava: 2. miesto

      Kategória - tímy: 

      Radovan Púpava, Matyáš Juraj Krahulec, Patrik Minárik: 2. miesto

       

      Súťažilo sa v dvoch oblastiactiach:

      1. zostavenie jednoduchého elektrického obvodu so svetelným efektom
      2. programovanie jednoduchej súčiastky v SolidWorks podľa manuálu za pomoci žiakov SOŠ      Srdečne gratulujeme!

     • iBobor - vyhodnotenie

      14. 11. 2022

      Aj tento rok sme sa zapojili do informatickej súťaže iBobor. Tentokrát to bolo 81 žiakov v štyroch kategóriách. Viac sa o súťaži dozviete tu: iBobor

       

      Úspešnými riešiteľmi sa stali nasledujúci žiaci:

      Nela Bystrianska, 3.A
      Katarína Bartošová, 3.A
      Adam Hanes, 8.A
      Kevin Čonka, 8.A
      Jakub Karlík, 8.A
      Šimon Hriň, 8.A

      Srdečne gratulujeme!

       

     • Exkurzia - Uhlisko

      8. 11. 2022

      Žiaci 5. ročníka sa zúčastnili exkurzie v Uhlisku, kde sme pozvali aj pani Bystriansku z Lesnej správy v Hriňovej. Deti sa učili porovnať a spoznať časti jednotlivých zástupcov ihličnatých a listnatých drevín, vymenovať zástupcov vysokej lesnej zveri, húb a drevín v danej lokalite.

      Dokázali v závere vysvetliť prečo vymenované organizmy patria medzi vysokú lesnú zver a aký je rozdiel v ich stavbe tela napr. roh- paroh a spôsobe života vo voľnej prírode a v obore.

      Žiaci si dokázali vytvoriť vhodné otázky pre pani horárku, zároveň odbúrali zábrany pri komunikácii s inou osobou. Učili sme sa pohybovať v lese a zároveň pri presune po cestnej komunikácii.

     • Medzinárodný deň biosferických rezervácií

      8. 11. 2022

      Aj biosferická rezervácia Biosphere Reserve Polana sa 3.11.2022 pripojila k oslavám Medzinárodného dňa biosferických rezervácií, ktorý sa 3.11.2022 oslavoval prvýkrát v histórii UNESCO's Man and Biosphere Programme. Spoločnými aktivitami žiakov piateho ročníka s pracovníčkou pani Ing. A. Gondovou sme si pripomenuli našu Poľanu, jej význam a dôležité funkcie. Zároveň si žiaci v prírode pripomenuli znaky niektorých rastlín, živočíchov. Taktiež sme sa aktivitami venovali spoznávaniu nášho regiónu.

     • Workshop - Ženy v komunite

      7. 11. 2022

      V rámci prevencie výchovy manželstva a rodičovstva sa žiaci 6.A a 5.A triedy zúčastnili WORKSHOPU Ženy v komunite s pani PhDr. Želinskou z MC z Nitry. V každej triede sa v úvode deti oboznámili o príbehoch významných žien v histórii a postavení žien v danom období. Následne sa učili, ako je potrebné presadiť svoj názor, ak sme presvedčení, že je správny a môže pomôcť. Žiaci sa učili spolu diskutovať a počúvať sa pri argumentovaní. 

     • Jazykový WocaBee šampionát

      3. 11. 2022

      Naša škola sa v druhej polovici októbra zapojila pod vedením p. učiteľky Babicovej do štvrtého ročníka inovatívnej súťaže pre školy Jazykový WocaBee šampionát. Súťaž prebieha pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a súťaží sa online v aplikácii na učenie slovíčok s názvom WocaBee.

      Žiaci sa v aplikácii učia novú slovnú zásobu vrátane výslovnosti moderným a veľmi efektívnym spôsobom. V súťaži sa hodnotí usilovnosť žiakov v učení cudzích jazykov, meraná počtom bodov získaných za precvičovanie slovíčok. Čím viac žiaci precvičujú, tým viac bodov (za správne odpovede) získajú a viac sa aj naučia. Každá trieda súťaží ako tím, takže v jazykoch sa zlepšujú skutočne všetci žiaci. 

      28.10. bolo ukončené okresné kolo, v ktorom sa naša trieda 6.A umiestnila na krásnom 1. mieste a postupuje do krajského kola. 

      Žiaci vyhrali:

      • predĺženie platnosti aplikácie o 2 mesiace + zľava 25 % na objednávku pre triedu 
      • diplom WocaBee okresní šampióni
      • online kurz angličtiny alebo nemčiny v online aplikácii LangBee v hodnote 6 € (pre žiakov aj učiteľa)

      Všetky informácie o súťaži, ako aj jej priebežné výsledky a ceny sú k dispozícii na www.wocabee.app/sutaz

      Tou najdôležitejšou výhrou však bude zlepšenie jazykových vedomostí našich žiakov a ich motivácia k učeniu jazykov, ktoré sú v dnešnej dobe mimoriadne dôležité. Sme veľmi radi, že aj na našej škole učíme cudzie jazyky inovatívnym spôsobom, ktorý prináša žiakom skutočné výsledky! Držíme im v súťaži palce!

     • Projekt ŠKD - slimák africký

      2. 11. 2022

      V spolupráci so SUPERZOO SK sme koncom septembra v ŠKD spustili projekt SLIMÁK AFRICKÝ.

      Po krátkej prednáške spojenej s priamou prípravou terária, ujo Palo odpovedal na všetky zvedavé otázky detí, týkajúce sa chovu tohto výnimočného slimáka.

      O týždeň neskôr nám priviezol dvoch nových kamarátov (slimákov afrických z rodu Archachatina Rhodostoma Benin albino body), ktorým sme dali mená:  ARCHA a TINO.

      Superzoo sk zakúpilo pre nás terárium, celé zariadenie, potrebnú výbavu a slimáčikov zasponzoroval ujo Palo. Patrí im za to naše veľké poďakovanie.

      V novom teráriu sa slimačí obyvatelia rýchlo zabývali  a my veľmi dúfame, že sa im u nás bude dariť.

     • Hovorme o jedle

      26. 10. 2022

      Aj tento školský rok sme sa zapojili do X. ročníka týždňa HOVORME O JEDLE. Počas týždňa HOVORME O JEDLE sme sa aktivitami zapojili do troch oblastí:

      1. súťažno-vzdelávacia aktivita "HOVORME O JEDLE"

      2. výtvarná súťaž "CHUTNÉ MAĽOVANIE"

      3. fotografická súťaž "OČAMI GURMÁNA".

      Zapojili sme sa do denných tém v týždni od 10.10 -14.10.2022.

      Ako hlavná téma, z ktorej sme poslali aj súťažný príspevok bola :

      Vyhlásená denná téma: Mäso, hydina, ryby, vajcia, strukoviny

      Vyučovanie v tento týždeň a hlavne vo vybraný deň sa nieslo v triedach v danom duchu. Prostredníctvom zážitkového vyučovania, vzájomného učenia sa detí formou skupinovej práce, sme v rámci jednotlivých vyučovacích hodín spracúvali témy tohto týždňa.

      Jednotlivé aktivity boli zamerané na aplikáciu vedomostí z matematiky a slovenčiny /rysovanie, tvorba tabuliek, slovné úlohy, čítanie s porozumením, vyhľadávanie informácií v texte, pravopisné pravidlá, slohové útvary a pod./ Okrem edukatívnych aktivít samozrejme nechýbala zábava, pohyb, dostatočný pitný režim a veselá nálada.

      Tieto dni plné aktivít boli pre deti určite prínosné, pretože sa opäť niečo nové dozvedeli, spoznali aj iné stránky osobností svojich spolužiakov pri tímovej práci. Pozitívom je aj fakt, že sa v dôležitých rolách predstavili aj tí, ktorí majú problémy s komunikáciou a vlastnou prezentáciou. Zároveň ďakujeme mliekarni KOLIBA HRIŇOVÁ za chutné občerstvenie.

     • Zber šípok

      7. 10. 2022

      V septembri dozrievajú šípky, a tak ich s radosťou každoročne zbierame. Garantom zberu je Semenoles Liptovský Hrádok a Lesný závod Kriváň.

      Spolu sme nazbierali 205,37 kg. Do zberu sa zapojilo 6 tried a 30 žiakov.

       

      Poradie tried:

      1. miesto: 4.A - 128,45 kg

      2. miesto: 3.A - 30,5 kg

      3. miesto: 1.A – 21,1 kg

      4. miesto: 2.A – 18,6 kg

      5. miesto: 7.A - 5,52 kg

      6. miesto: 6.A – 1,2 kg

       

      Poradie jednotlivcov:

      1. miesto Stela Fašková 4.A - 39,3 kg

      2. miesto Peter Suja 4.A – 36,5 kg

      3. miesto Zdenka Cerovská 3.A – 24,7 kg

      4. miesto Karin Harčárová 4.A – 21 kg

      5. miesto Rebeka Kubišová 2.A – 6,9 kg

       

      Všetkým žiakom a rodičom, ktorí sa do tohtoročného zberu zapojili srdečne ďakujeme.

       

     • Európsky deň jazykov

      30. 9. 2022

      Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001. Jeho cieľom je podnietiť 700 miliónov Európanov zo 46 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu.  V pondelok sme si aj my na hodinách anglického jazyka pripravili rôzne aktivity, ktoré mali upozorniť na dôležitosť ovládania cudzích jazykov, na rešpekt a vzájomnú úctu voči iným národom a kultúram. 

      Link na súťaž: https://edl.ecml.at/Activities/EDLT-ShirtContest/tabid/3147/language/sk-SK/Default.aspx 

       

     • Zábavná autoškola

      26. 9. 2022

      V stredu 21.9.2022 sa naši deviataci zúčastnili Zábavnej autoškoly, ktorú každoročne organizuje SPŠ Dopravná vo Zvolene v spolupráci s autoškolou Gonda. Naši žiaci tak mali možnosť pod dohľadom inštruktorov vyskúšať si šoférovanie a dozvedieť sa nové poznatky z oblasti dopravy.

     • Biela pastelka

      26. 9. 2022

      Naša škola sa aj tento rok zapojila do verejnej zbierky Biela pastelka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím.

      Viac sa o zbierke Biela pastelkadozviete tu: https://bielapastelka.sk/

     • Vzdelávanie učiteľov - Erasmus +

      23. 9. 2022

      V máji sme dostali výbornú správu. Bol nám schválený projekt v rámci programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu , Kľúčová akcia 1 – vzdelávacia mobilita jednotlivcov s názvom „Objav v sebe viac“. Projekt napísala PhDr. Jozefína Babicová s cieľom získať cenné skúsenosti v oblasti cudzojazyčného vzdelávania a prispieť tak ku skvalitneniu výučby anglického jazyka na našej škole. Mgr. Stanislava Micháliková a PhDr. Jozefína Babicová sa v lete zúčastnili jazykového pobytu na Malte, kde absolvovali Teacher Training Primary Education Programme.

      Projekt bol v plnej výške financovaný Európskou úniou.

      Veríme, že týmto projektom odštartujeme mnohé úspešné medzinárodné spolupráce v platforme eTwinning a následne sa nám podarí napísať aj projekt, vďaka ktorému by mali možnosť cez Erasmus + vycestovať aj žiaci. Je za tým však veľa času a práce, ale napriek tomu dúfame, že tento projekt nebude posledný.

     • Zápis do tanečného odboru ZUŠ

      6. 9. 2022

      Milí rodičia,

      ZUŠ Vás srdečne pozýva na zápis do tanečného odboru. Tento bude prebiehať vo štvrtok 8.9.2022 od 15:00 do 16:30 v hlavnej budove našej školy. Vítaní sú starí, ale aj noví žiaci. Tešíme sa na stretnutie.

      Vyučovanie bude počas roka prebiehať v telocvični našej ZŠ s MŠ v Krivci.