• Hovorme o jedle

      21. 10. 2020

      Aj tento školský rok sme sa zapojili do VIII. ročníka týždňa HOVORME O JEDLE. Počas týždňa HOVORME O JEDLE sme sa aktivitami zapojili do štyroch oblastí:

      1. súťažno-vzdelávacia aktivita "HOVORME O JEDLE"
      2. výtvarná súťaž "CHUTNÉ MAĽOVANIE"
      3. literárna súťaž "POTRAVINOVÁ SEBESTAČNOSŤ NIE JE IBA PRÁZDNA FRÁZA" 
      4. fotografická súťaž "OČAMI GURMÁNA".

      Zapojili sme sa do denných tém.

      Pondelok

      1. Vyhlásená denná téma: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky

      2. Vyhlásená denná téma:  Ako nasýtiť svet?

      Utorok

      1. Vyhlásená denná téma: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov

      2. Vyhlásená denná téma: Potravinový odpad

      Streda

      1. Vyhlásená denná téma: Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek

      2. Vyhlásená denná téma: Potraviny na cestách a ich vplyv na životné prostredie

      Štvrtok

      1. Vyhlásená denná téma: Mäso, hydina, ryby, vajcia, strukoviny

      2. Vyhlásená denná téma: Podvody s potravinami

      Piatok

      1. Vyhlásená denná téma: Cukry, tuky, soľ

      2. Vyhlásená denná téma:  Jedz a hýb sa

      Ako hlavné témy, z ktorých sme poslali aj súťažné príspevky boli :

      1. Vyhlásená denná téma: Mäso, hydina, ryby, vajcia, strukoviny

      2. Vyhlásená denná téma: Potraviny na cestách a ich vplyv na životné prostredie

      Vyučovanie v tento týždeň sa nieslo v triedach v danom duchu. Niektoré hodiny boli chutné a hlavne zdravé. Prostredníctvom zážitkového vyučovania, vzájomného učenia sa detí formou skupinovej práce, rovesníckeho vzdelávania sme sa  v rámci jednotlivých vyučovacích hodín spracúvali témy tohto týždňa.

      Jednotlivé aktivity boli zamerané na aplikáciu vedomostí z matematiky a slovenčiny /rysovanie, tvorba tabuliek, slovné úlohy, čítanie s porozumením, vyhľadávanie informácií v texte, pravopisné pravidlá, slohové útvary, usporiadanie slov podľa abecedy a pod./ Okrem edukatívnych aktivít samozrejme nechýbala zábava v podobe ochutnávky dobrôt, ktoré si žiaci doniesli pre seba. ( Dodržiavali sme všetky opatrenia.)

      Tieto dni plné aktivít boli pre deti určite prínosné, pretože sa opäť niečo nové dozvedeli, spoznali aj iné stránky osobností svojich spolužiakov pri tímovej práci. Pozitívom je aj fakt, že sa v dôležitých rolách predstavili aj tí, ktorí majú problémy s komunikáciou a vlastnou prezentáciou. Hravá a pokojná atmosféra dala všetkým príležitosť nadobudnúť príjemný zážitok a veselú náladu.

      Aj v tejto ťažkej situácii by sme chceli veľmi pekne poďakovať za sponzorské dary pekárni Bobro Hriňová a mliekarni Koliba Hriňová.

     • Chodník odvahy

      1. 10. 2020

      celkové náklady (prvky a ich inštalácia) 1 695€, z toho podpora BBSK 1 000€

      realizácia: august 2020, dodávka a montáž: Ihriská Bonita

      Chodník odvahy je určený pre deti od 3 – 15 rokov a to hlavne deti zo školského klubu detí, žiakov 2. stupňa ZŠ. Je umiestnený v otvorenom areáli školy. Prvky sú umiestnené na trávniku a sú bezúdržbové. 

      Týmto ďakujeme Banskobystrickému samosprávnemu kraju za podporenie projektu.