• Zápis do 1. ročníka

      16. 3. 2021

      Oznamujeme rodičom budúcich prvákov, že zápis do 1. ročníka sa uskutoční dňa 7.apríla 2020 (streda) v hlavnej budove našej školy v čase 16.00 - 17.30 hodiny bez prítomnosti dieťaťa.

      Prosíme všetkých zákonných zástupcov budúcich prvákov o vyplnenie elektronickej prihlášky, ktorú nám podpíšete v deň zápisu. /Elektronická prihláška je TU./

      Na zápis je potrebné priniesť: 

      1. Rodný list dieťaťa - najlepšie jeho kópiu
      2. Občiansky preukaz
      3. Poplatok za pomôcky do 1. ročníka - 20 €, (Zoznam pomôcok pre prváka)

      V prípade, že vám nevyhovuje termím zápisu, máte problém s elektronickou prihláškou, prépadne iný problém, kontaktujte nás na t. č. 

      Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt, ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu.

      Zákonný zástupca je povinný zapísať dieťa do 1. ročníka každé dieťa, ktoré do 31.8.2021 dovŕši 6. rok. 

      V prípade školskej nezrelosti dieťaťa môže riaditeľ rozhodnúť o pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, pričom je zákonný zástupca povinný doložiť:

      1. písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
      2. písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a
      3. informovaný súhlas zákonného zástupcu /Stiahnite tu./

      Dňa 18.3.2021 o 16.00 hodine sa uskutoční webinár "Máme doma predškoláka" v prostredí ZOOM pre rodičov budúcich prvákov za účasti budúcej triednej učiteľky, riaditeľky, školského špeciálneho pedagóga a školského psychológa.

      Obsah webinára:

      1. Zápis dieťaťa do školy, zmeny v legislatíve
      2. Zrelé a pripravené dieťa
      3. Nadané verzus šikovné dieťa
      4. Čo nás v škole čaká
      5. Otázky rodičov

      Prihlasovacie údaje na webinár a ostatné informácie dostanete v našej MŠ, mailom na vyžiadanie na gallova@zskrivec.eu alebo na telefónnom čísle 0915 820 142.

     • 2% z vašich daní

      15. 3. 2021

      Vážení rodičia a priatelia školy,

      aj tento rok vás s pokorou žiadame, aby ste nám poukázali 2% zo svojich daní. Tieto peniaze, ktoré aj tak musíte odviesť štátu, tak máte možnosť poukázať našej škole. Takto vyzbierané finančné prostriedky sa použijú na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, nákup pomôcok, hračiek, prípadne na iné účely v prospech školy a vašich detí.

      Tlačivo si môžete stiahnuť TU.

      Ďakujeme.

     • Špeciálno-pedagogická učebňa

      3. 3. 2021

      Touto cestou by sme sa chceli v mene našej školy a jej žiakov veľmi pekne poďakovať za láskavú a nezištnú pomoc spoločnosti HRIŇOVSKÉ STROJÁRNE, JUTEX SLOVAKIA, s.r.o., STAVEBNINY CEROVSKÁ  v Hriňovej a  p. Jánovi MARCINEKOVI. Vďaka ich finančnej, materiálnej a realizačnej pomoci, sme mohli zriadiť novú špeciálno-pedagogickú učebňu a vytvoriť tak príjemný a podnetný priestor pre vzdelávanie nielen žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Celá realizácia prebehla pod taktovkou školského špeciálneho pedagóga Zuzany Marcinekovej a školského psychológa Martiny Ďurišovej. 

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Krivec 1355, Hriňová
    • sekretariát: 045 5497 416 riaditeľka: 0915 820 142 materská škola: 045 5497 088
    • Krivec 1355, 962 05 Hriňová 96205 Hriňová Slovakia
    • 37831291
    • 2021672961
    • skolskajedalen@zskrivec.eu, 0915 678 786
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje