• Vyhodnotenie zberu šípok

      27. 10. 2021

      Aj tento rok sa žiaci našej školy zapojili do zberu šípok, ktorý už tradične organizujú Lesy SR. 

      Do zberu sa zapojilo 5 tried a spolu sme nazbierali 91,2 kg šípok.

      Vyhodnotenie tried:

      1. miesto: 3.A - 32,9 kg
      2. miesto: 4.A - 17,4 kg
      3. miesto: 1.A - 16,5 kg
      4. miesto: 2.A - 14,6 kg
      5. miesto: 6.A - 9,8 kg

      Vyhodnotenie jednotlivcov:

      1. miesto: Peter Suja, 3.A - 12,4 kg
      2. miesto: Martin Uhrin, 4.A - 7,7 kg
      3. miesto: Nina Jamnická, 1.A - 6,4 kg

      Všetkým, ktorí sa do zberu zapojili, ďakujeme. Čakajú na nich darčeky od Lesného závodu v Kriváni. 

       

     • Hovorme o jedle 

      26. 10. 2021

      Aj tento školský rok sme sa zapojili do IX. ročníka týždňa HOVORME O JEDLE. Počas týždňa HOVORME O JEDLE sme sa aktivitami zapojili do troch oblastí: 

      1. súťažno-vzdelávacia aktivita "HOVORME O JEDLE" 

      1. výtvarná súťaž "CHUTNÉ MAĽOVANIE" 

      1. fotografická súťaž "OČAMI GURMÁNA". 

      Zapojili sme sa do denných tém v týždni od 11.10 -15.10.2021. 

      Ako hlavná téma, z ktorej sme poslali aj súťažný príspevok bola : 

      Vyhlásená denná téma: Príliš dobré na vyhodenie - stop plytvaniu 

      Vyučovanie v tento týždeň sa nieslo v triedach a v telocvični v danom duchu. Prostredníctvom zážitkového vyučovania, vzájomného učenia sa detí formou skupinovej práce, sme v rámci jednotlivých vyučovacích hodín spracúvali témy tohto týždňa. 

      Jednotlivé aktivity boli zamerané na aplikáciu vedomostí z matematiky a slovenčiny /rysovanie, tvorba tabuliek, premeny jednotiek, výpočet %, slovné úlohy, čítanie s porozumením, vyhľadávanie informácií v texte, pravopisné pravidlá, slohové útvary, usporiadanie slov podľa abecedy a pod./ Okrem edukatívnych aktivít samozrejme nechýbala zábava, pohyb, dostatočný pitný režim a veselá nálada. 

      Tieto dni plné aktivít boli pre deti určite prínosné, pretože sa opäť niečo nové dozvedeli, spoznali aj iné stránky osobností svojich spolužiakov pri tímovej práci. Pozitívom je aj fakt, že sa v dôležitých rolách predstavili aj tí, ktorí majú problémy s komunikáciou a vlastnou prezentáciou.  

     • Projekt "Zahrajme sa s micro:bitmi"

      26. 10. 2021

      Vďaka projektu ENTER nadácie Pontis žiaci 2. stupňa v rámci predmetu informatika pracovali s micro:bitmi.  Práca s micro:bitmi bola atraktívna pre chlapcov i dievčatá, žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Oceňujeme aj možnosť viac pracovať v skupinách a uplatňovať rovesnícke učenie. Realizovali sme mnoho zábavných aktivít. Naprogramovali sme napríklad digitálnu menovku, animácie obrázkov, počítadlo ľudí, krokomer alebo hru Kameň, papier, nožnice. Už vieme na čo slúži v digitálnych zariadeniach akcelerometer a gyroskop a vieme ich aj použiť vo svojich programoch. Tešíme sa na ďalšie projekty, napríklad programovanie hudby.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Krivec 1355, Hriňová
    • sekretariát: 045 5497 416 riaditeľka: 0915 820 142 materská škola: 045 5497 088
    • Krivec 1355, 962 05 Hriňová 96205 Hriňová Slovakia
    • 37831291
    • 2021672961
    • skolskajedalen@zskrivec.eu, 0915 678 786
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje