• Otvorenie školy po uzatvorení tried RÚVZ

      27. 2. 2022

      Vážení rodičia,

      od 25.2.2022 sa uvoľňujú opatrenia aj v školách. V našej škole však pre veľký počet pozitívnych žiakov i zamestnancov školy musíme ostať obozretní. Krúžková činnosť sa do jarných prázdnin ruší, doučovania však budú prebiehať podľa plánu.

      Vzhľadom na uzatvorenie školy z rozhodnutia RÚVZ vo Zvolene minulý týždeň a zhoršenú epidemiologickú situáciu vás prosíme, aby ste v žiadnom prípade neposielali do školy dieťa s nádchou, kašľom alebo iným príznakom ochorenia Covid-19. Nástup žiaka do školy je možný len v prípade, že je dieťa bezpríznakové. 

      Všetci zákonní zástupcovia sú povinní poslať vyhlásenie o bezpríznakovosti v EduPage.
      Tiež vás prosíme, aby ste použili samotest a poslali nám aj vyhlásenie o použití samotestu.

      Ďakujeme za spoluprácu.

     • Uzatvorenie základnej školy

      22. 2. 2022

      Oznamujeme Vám, že RÚVZ vo Zvolene v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie na našej škole vydal rozhodnutie o uzatvorení všetkých tried základnej školy od 23.2.2022 do 27.2.2022.

      V materskej škole ostávajú v prevádzke tri triedy. Trieda Sovičky je tiež uzatvorená.

      Školská jedáleň ostáva v prevádzke pre otvorené triedy MŠ. Žiaci ZŠ budú zo stravy odhlásení.

      Žiaci ZŠ sa budú učiť dištančne prostredníctvom aplikácie ZOOM. Dištančný rozvrh bude zverejnený deň dopredu v triednej knihe.

      Prezenčné vyučovanie žiakov začne v pondelok dňa 28.2.2022. 

      Prosíme rodičov, aby obmedzili sociálne kontakty svojich detí a sledovali ich zdravotný stav. V prípade príznakov ochorenia Covid-19 kontaktovali ošetrujúceho lekára dieťaťa a v prípade pozitívneho testu dieťaťa nám neodkladne túto skutočnosť oznámili. Ďakujeme za Vaše pochopenie a spoluprácu.

      Mgr. Iveta Gallová, riaditeľka školy

     • Olympiáda DEJ - Okresné kolo

      16. 2. 2022

      Nový úspech našej školy:

      Kassia Sibylová: 2. miesto, kat. F
      Kristína Matúšková: 3. miesto, kat. F
      Martina Gondášová: 3. miesto, kat. E

      Súťaž: Olympiáda DEJ
      Kolo: Okresné kolo

      Srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu!

     • Lyžiarsky výcvik

      7. 2. 2022

      Žiaci 8.A a 9.A absolvovali od 31.1. do 3.2.2022 lyžiarsky výcvik v lyžiarskom stredisku Zerrenpach Látky. Okrem toho, že sa všetci žiaci naučili lyžovať, užili si aj kopec zábavy v krásnom prostredí a za dobrého počasia. 

     • Svetový deň bez mobilu

      7. 2. 2022

      Žiacky parlament ZŠ s MŠ Krivec vyzýva všetkých žiakov školy, pedagógov, zamestnancov, aby sa pripojili dňa 07.02.2022 aspoň v čase vyučovania (kľudne aj celý deň), do tejto aktivity.

      Zabudnime si mobily doma! Bolieva vás hlava a zle spávate? Podľa niektorých štúdií to môže byť pre mobil. Napríklad štvorica francúzskych vedcov (fyziológ, fyzik, biológ a bioelektromagnetik) vydala publikáciu, v ktorej tvrdí, že používanie mobilov vedie k nespavosti, depresiám a srdcovým ťažkostiam. Švédski vedci zase ešte v roku 2001 upozorňovali na nebezpečenstvo žiarenia z mobilov, ktoré by mohlo urýchľovať Parkinsonovu a Alzheimerovu chorobu. One For All, All For One.

      Tiež Vás vyzývame k vymýšľaniu aktivít, ktorými dokážeme vyplniť čas a odložíme mobil v pribehu celého týždňa. Na prízemí nájdete na nástenke obálku, kde môžete uložiť svoj nápad a my vás potom budeme informovať, čo ste vymysleli. Tešíme sa na Vašu podporu a úspešnú realizáciu tejto náročnej výzvy. :-)

      Váš Žiacky parlament!

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Krivec 1355
    • sekretariát: 045 5497 416 riaditeľka: 0915 820 142 materská škola: 045 5497 088
    • Krivec 1355 96205 Hriňová Slovakia
    • 37831291
    • 2021672961
    • skolskajedalen@zskrivec.eu, 0915 678 786
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje