• Súťažíme s Klokankom

      27. 3. 2023

      Dnes si žiaci  prvého stupňa  preverili svoje vedomosti v najväčšej medzinárodnej matematickej súťaži Klokanko. Výsledky budú zverejnené na stránke https://matematickyklokan.sk/ od 18. 4. 2023.
      Veríme , že budeme úspešní!

     • Návšteva mestskej knižnice

      24. 3. 2023

      Dnes prváci navštívili mestskú knižnicu,kde im pani knihovníčka Evka Kamenská porozprávala všetko o knihách, pravidlách správania sa v knižnici a ako sa možu stať dobrými čitateľmi. V hádankách im priblížila niekoľko najznámejších rozprávkových hrdinov. Knihy su bránou do sveta poznania a preto veríme, že aj naši žiaci sa stanú tými najlepšími čitateľmi.

     • Svetový deň vody

      24. 3. 2023

      Vo štvrtok 23. 3. 2023 boli deviatačky Aďa Abrmanová, Sofia Malčeková v rámci rovesníckeho vzdelávania pomocou rôznych aktivít učiť deti prvého stupňa. V jednotlivých ročníkoch boli aktivity zamerané na aktuálnu problematiku čistoty a nedostatku vody. Žiaci mali v blokovom vyučovaní aktivity prepojené so slovenským jazykom, matematikou, čítaním a prírodovedou.

     • Projekty deviatakov

      24. 3. 2023

      Žiaci deviateho ročníka pracovali v marci na dvoch projektoch. Prvým projektom boli SOPKY, kde žiaci spoznávali rôzne činné a nečinné sopky a zároveň zostrojili model sopky, kde si vyskúšali aj aktivitu činnej sopky. Druhý projekt bol Jaskyňa na Slovensku. Úlohou žiakov bolo zostrojiť model jaskyne a projekt, kde boli dôležité informácie o vybranej jaskyni.

     • Výstava poľovníckych trofejí

      24. 3. 2023

      Dňa 16.3.2023 sa naši piataci zúčastnili chovateľskej prehliadky poľovníckych trofejí v MsKS Hriňová. Žiaci diskutovali s lesníkmi na tému správneho a nesprávneho odstrelu, o určovaní veku zvierat, anomálii stavby tela a pod..  Zároveň v rámci lesnej pedagogiky s lesnými pracovníkmi spoznávali znaky, vlastnosti a vzťahy lesných živočíchov a rastlín.

     • Ponožková výzva

      22. 3. 2023

      Dňa 21.marca sme si pripomenuli Svetový deň Downovho syndrómu. Svoje sympatie a podporu sme vyjadrili obutím ponožiek rôznych farieb, vzorov a veľkostí. Cieľom výzvy je šíriť povedomie o ľuďoch s downovým syndrómom a ich prijatie spoločnosťou.

     • Plavecký výcvik

      22. 3. 2023

      Naši predškoláci sa v dňoch od 14.03.2023 do 17.03.2023 zúčastnili plaveckého výcviku v Hoteli Tenis vo Zvolene pod vedením plaveckej akadémie Beruška.

     • Volejbal chlapci - okresné kolo

      17. 3. 2023

      Chlapci 7.-9. ročníka sa dňa 14.3 .zúčastnili na Školských majstrovstvách okresu Detva vo volejbale. Umiestnili sa na krásnom 1. mieste. K úspechu blahoželáme R. Púpavovi, M. Hanesovi,T.Marcinekovi,L. Borákovi, T. Kulichovi, A. Hanesovi, L. Gibaľovi, L. Krnáčovi,J. Karlíkovi, K.Čonkovi a S. Cerovskému.

     • Volejbal dievčatá - okresné kolo

      17. 3. 2023

      Dievčatá 7. – 9. ročníka sa 15.3. 2023 zúčastnili okresného kola vo volejbale dievčat v športovej hale v Detve. Pri účasti 4 dievčenských družstiev sa naše dievčatá umiestnili na peknom 2. mieste. K úspechu blahoželáme: Adriáne Abrmanovej (9. A),  Alexandre Golianovej (9. A),  Martine Gondášovej ( 8. A),  Petre Faškovej (8. A), Laure Šulajovej (8. A), Eme Vilhanovej / 9.A/  Alexandre Cerovskej (7.A), Viktórii Salvovej (7.A). 
      Menovaným dievčatám srdečne blahoželáme a želáme im ďalšie športové úspechy.

     • Talenty pre firmy

      17. 3. 2023

      Poverení zástupcovia firmy Slavia Production Systems a.s. a SSŠ v Detve vyhodnotili súťaž žiakov ZŠ Podpoľania "Talenty pre firmy"  za rok 2023 nasledovne.

      • Špeciálnu cenu generálneho riaditeľa Slavie získal náš žiak Tomáš Kulich so svojím robotom  „ KAMO“ a dostal Smart hodinky v hodnote – 85Euro.
      • Za prvý stupeň vo výtvarnej súťaži "Roboty budúcnosti" sa umiestnila na 2.mieste Rebeka Kubišová(2.A), ktorá  získala poukaz do Dráčika/na nákup Lega v hodnote  –  80 Euro.
      • Za druhý stupeň - "Model priemyselného robota " získal peknú 4. cenu Patrik Minárik a dostal Smart hodinky v hodnote –  85 Euro. 
       Naša škola  získala 2.cenu na nákup pomôcok na technickú výchovu v hodnote – 150 Euro
                                        Oceneným žiakom srdečne blahoželáme.
     • Karneval

      16. 3. 2023

      Dňa 21.2.2023 sa na našej škole uskutočnil karneval. Na začiatok fašiangovej zábavy si  školský parlament pre svojich najmladších spolužiakov pripravil zaujímavé súťaže. Po nich sa nám predviedli naši žiaci s krátkym hudobným a tanečným programom. Potom nasledovala tombola a diskotéka. V závere sme sladkou odmenou ocenili najoriginálnejšie masky.

     • Lyžiarsky výcvik - 8.A

      20. 2. 2023

      V dňoch 13.2. - 17.2.2023 naši ôsmaci absolvovali základný lyžiarsky výcvik v lyžiarskom stredisku Zerrenpach Látky. Žiaci sa naučili lyžovať a užili si vynikajúce lyžiarske podmienky. 

     • Deň bez školskej tašky

      14. 2. 2023

      Dňa 1.2.2023 organizoval školský parlament Deň bez školskej tašky. Úlohou žiakov bolo priniesť si svoje veci v niečom inom ako je školská taška. Máme naozaj šikovných žiakov so skvelými nápadmi :-).

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Krivec 1355, Hriňová
   • sekretariát: 045 5497 416 riaditeľka: 0915 820 142 materská škola: 045 5497 088
   • Krivec 1355, 962 05 Hriňová 96205 Hriňová Slovakia
   • 37831291
   • 2021672961
   • skolskajedalen@zskrivec.eu, 0915 678 786
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje