• Otvorenie školy po uzatvorení tried RÚVZ

      27. 2. 2022

      Vážení rodičia,

      od 25.2.2022 sa uvoľňujú opatrenia aj v školách. V našej škole však pre veľký počet pozitívnych žiakov i zamestnancov školy musíme ostať obozretní. Krúžková činnosť sa do jarných prázdnin ruší, doučovania však budú prebiehať podľa plánu.

      Vzhľadom na uzatvorenie školy z rozhodnutia RÚVZ vo Zvolene minulý týždeň a zhoršenú epidemiologickú situáciu vás prosíme, aby ste v žiadnom prípade neposielali do školy dieťa s nádchou, kašľom alebo iným príznakom ochorenia Covid-19. Nástup žiaka do školy je možný len v prípade, že je dieťa bezpríznakové. 

      Všetci zákonní zástupcovia sú povinní poslať vyhlásenie o bezpríznakovosti v EduPage.
      Tiež vás prosíme, aby ste použili samotest a poslali nám aj vyhlásenie o použití samotestu.

      Ďakujeme za spoluprácu.

     • Uzatvorenie základnej školy

      22. 2. 2022

      Oznamujeme Vám, že RÚVZ vo Zvolene v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie na našej škole vydal rozhodnutie o uzatvorení všetkých tried základnej školy od 23.2.2022 do 27.2.2022.

      V materskej škole ostávajú v prevádzke tri triedy. Trieda Sovičky je tiež uzatvorená.

      Školská jedáleň ostáva v prevádzke pre otvorené triedy MŠ. Žiaci ZŠ budú zo stravy odhlásení.

      Žiaci ZŠ sa budú učiť dištančne prostredníctvom aplikácie ZOOM. Dištančný rozvrh bude zverejnený deň dopredu v triednej knihe.

      Prezenčné vyučovanie žiakov začne v pondelok dňa 28.2.2022. 

      Prosíme rodičov, aby obmedzili sociálne kontakty svojich detí a sledovali ich zdravotný stav. V prípade príznakov ochorenia Covid-19 kontaktovali ošetrujúceho lekára dieťaťa a v prípade pozitívneho testu dieťaťa nám neodkladne túto skutočnosť oznámili. Ďakujeme za Vaše pochopenie a spoluprácu.

      Mgr. Iveta Gallová, riaditeľka školy

     • Lyžiarsky výcvik

      7. 2. 2022

      Žiaci 8.A a 9.A absolvovali od 31.1. do 3.2.2022 lyžiarsky výcvik v lyžiarskom stredisku Zerrenpach Látky. Okrem toho, že sa všetci žiaci naučili lyžovať, užili si aj kopec zábavy v krásnom prostredí a za dobrého počasia. 

     • Svetový deň bez mobilu

      7. 2. 2022

      Žiacky parlament ZŠ s MŠ Krivec vyzýva všetkých žiakov školy, pedagógov, zamestnancov, aby sa pripojili dňa 07.02.2022 aspoň v čase vyučovania (kľudne aj celý deň), do tejto aktivity.

      Zabudnime si mobily doma! Bolieva vás hlava a zle spávate? Podľa niektorých štúdií to môže byť pre mobil. Napríklad štvorica francúzskych vedcov (fyziológ, fyzik, biológ a bioelektromagnetik) vydala publikáciu, v ktorej tvrdí, že používanie mobilov vedie k nespavosti, depresiám a srdcovým ťažkostiam. Švédski vedci zase ešte v roku 2001 upozorňovali na nebezpečenstvo žiarenia z mobilov, ktoré by mohlo urýchľovať Parkinsonovu a Alzheimerovu chorobu. One For All, All For One.

      Tiež Vás vyzývame k vymýšľaniu aktivít, ktorými dokážeme vyplniť čas a odložíme mobil v pribehu celého týždňa. Na prízemí nájdete na nástenke obálku, kde môžete uložiť svoj nápad a my vás potom budeme informovať, čo ste vymysleli. Tešíme sa na Vašu podporu a úspešnú realizáciu tejto náročnej výzvy. :-)

      Váš Žiacky parlament!

     • Vyhodnotenie súťaže "Talenty pre firmy"

      21. 1. 2022

      Aj tento rok sme sa zapojili do súťaže, ktorú organizuje Spojená škola v Detve v spolupráci s firmami zapojenými do duálneho vzdelávania súťaž pre tvorivých žiakov základných škôl. Teší nás, že dvaja naši žiaci, ktorí vyhotovili logo Slávie, boli ocenení. 

      2. cena  - Lukáš Strigáč, 9.A 

      Cena riaditeľa Slávie - Tomáš Kulich, 8.A 

      Škola zároveň získala ceny v hodnote 200€. Všetkým žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili, ďakujeme za reprezentáciu a oceneným srdečne gratulujeme.

       

     • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

      10. 1. 2022

      V decembri sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnili sa žiaci 6., 7. a 9.ročníka.

       

      Výsledková listina kategórie A:

      1. miesto: Alenka Krahulcová 6.A

      2. miesto: Danielka Sedliaková 7.A

      3. miesto: Peťa Fašková 7.A

       

      Poradie v kategórii B:

      1. miesto: Daniel Tuhársky 9.A

      2. miesto: Emka Horníková  9.A

      3. miesto: Danielka Paprčková  9.A

       

      Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme a ďakujeme za účasť. V okresnom kole nás bude reprezentovať Alenka Krahulcová 6.A a Daniel Tuhársky 9.A.

     • Medovníkové mestečko

      15. 12. 2021

      Ako každoročne sme sa svojím dielom "Raticov vrch - Kostol Panny Márie Fatimskej" pridali k tvorcom "Medovníkového mestečka". Poďakovanie patrí dievčatám 9. ročníka Emke Horníkovej, Emilii Michálikovej, Miške Nosáľovej, Kike a Nike Vasiľovej, Viki Banskej, Adke Priadkovej a pani učiteľke Demočovej, ktorá každoročne projekt v našej základnej škole zastrešuje.

       

      Odkaz na článok - Nový čas

     • Súťaž o najkrajšiu ručne vyrobenú hračku

      8. 12. 2021

      V tomto predvianočnom čase naši žiaci vyrobili krásne hračky. Na ich výrobu využili odpadový materiál drevo, textil a papier. Je ťažké určiť, ktorá hračka je najkrajšia, preto prosíme žiakov, aby v prostredí EduPage v časti ANKETY zahlasovali a vybrali jednu hračku. Troch šikovných výrobcov čaká odmena.

       

      Na základe hlasovania žiakov v EduPage zverejňujeme vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu ručne vyrobenú hračku:

      1. Hračka č. 17 (domček) - Lukáš Vojtek, 7.A , hračka č. 11 (žlté lieadlo) - Samuel Cerovský, 8.A
      2. Hračka č. 13 (domček) - Adam Hanes, 7.A
      3. Hračka č. 36 (mačka) - Emilia Micháliková, 9.A

      Všetkým žiakom ďakujeme, že sa do školskej súťaže zapojili a víťazom strdečne gratulujeme. 

       

     • Praveké obydlia

      22. 11. 2021

      Žiaci 5.A triedy na dejepise v rámci tematického celku "Ako sa žilo na úsvite dejín" získali informácie o výrobe obydlí pravekého človeka. Pod vedením pani učieľky Kamenskej v skupinách vytvorili z prineseného prírodného materiálu zaujímavé makety pravekých obydlí.

     • Vyhodnotenie zberu šípok

      27. 10. 2021

      Aj tento rok sa žiaci našej školy zapojili do zberu šípok, ktorý už tradične organizujú Lesy SR. 

      Do zberu sa zapojilo 5 tried a spolu sme nazbierali 91,2 kg šípok.

      Vyhodnotenie tried:

      1. miesto: 3.A - 32,9 kg
      2. miesto: 4.A - 17,4 kg
      3. miesto: 1.A - 16,5 kg
      4. miesto: 2.A - 14,6 kg
      5. miesto: 6.A - 9,8 kg

      Vyhodnotenie jednotlivcov:

      1. miesto: Peter Suja, 3.A - 12,4 kg
      2. miesto: Martin Uhrin, 4.A - 7,7 kg
      3. miesto: Nina Jamnická, 1.A - 6,4 kg

      Všetkým, ktorí sa do zberu zapojili, ďakujeme. Čakajú na nich darčeky od Lesného závodu v Kriváni. 

       

     • Hovorme o jedle 

      26. 10. 2021

      Aj tento školský rok sme sa zapojili do IX. ročníka týždňa HOVORME O JEDLE. Počas týždňa HOVORME O JEDLE sme sa aktivitami zapojili do troch oblastí: 

      1. súťažno-vzdelávacia aktivita "HOVORME O JEDLE" 

      1. výtvarná súťaž "CHUTNÉ MAĽOVANIE" 

      1. fotografická súťaž "OČAMI GURMÁNA". 

      Zapojili sme sa do denných tém v týždni od 11.10 -15.10.2021. 

      Ako hlavná téma, z ktorej sme poslali aj súťažný príspevok bola : 

      Vyhlásená denná téma: Príliš dobré na vyhodenie - stop plytvaniu 

      Vyučovanie v tento týždeň sa nieslo v triedach a v telocvični v danom duchu. Prostredníctvom zážitkového vyučovania, vzájomného učenia sa detí formou skupinovej práce, sme v rámci jednotlivých vyučovacích hodín spracúvali témy tohto týždňa. 

      Jednotlivé aktivity boli zamerané na aplikáciu vedomostí z matematiky a slovenčiny /rysovanie, tvorba tabuliek, premeny jednotiek, výpočet %, slovné úlohy, čítanie s porozumením, vyhľadávanie informácií v texte, pravopisné pravidlá, slohové útvary, usporiadanie slov podľa abecedy a pod./ Okrem edukatívnych aktivít samozrejme nechýbala zábava, pohyb, dostatočný pitný režim a veselá nálada. 

      Tieto dni plné aktivít boli pre deti určite prínosné, pretože sa opäť niečo nové dozvedeli, spoznali aj iné stránky osobností svojich spolužiakov pri tímovej práci. Pozitívom je aj fakt, že sa v dôležitých rolách predstavili aj tí, ktorí majú problémy s komunikáciou a vlastnou prezentáciou.  

     • Projekt "Zahrajme sa s micro:bitmi"

      26. 10. 2021

      Vďaka projektu ENTER nadácie Pontis žiaci 2. stupňa v rámci predmetu informatika pracovali s micro:bitmi.  Práca s micro:bitmi bola atraktívna pre chlapcov i dievčatá, žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Oceňujeme aj možnosť viac pracovať v skupinách a uplatňovať rovesnícke učenie. Realizovali sme mnoho zábavných aktivít. Naprogramovali sme napríklad digitálnu menovku, animácie obrázkov, počítadlo ľudí, krokomer alebo hru Kameň, papier, nožnice. Už vieme na čo slúži v digitálnych zariadeniach akcelerometer a gyroskop a vieme ich aj použiť vo svojich programoch. Tešíme sa na ďalšie projekty, napríklad programovanie hudby.