• Beseda o NATO

      6. 5. 2019

      Dňa 30.4.2019 do našej školy zavítal plk. Ing. Pavel Marko, vojenský pridelenec pôsobiaci aj v bývalej Juhoslavii. Našim siedmakom, ôsmakom a deviatakom priblížil vznik a fugovanie NATO. Vysvetlil nám aj aktuálnu situáciu vo svete , otázky mieru a potrebu získavania pravdivých informácií a kritického myslenia. 

       

     • Vynášanie Moreny

      9. 4. 2019

      S príchodom teplých slnečných lúčov prichádza radostné obdobie, ktoré je vyjadrené vo zvykoch, tradíciách, riekankách, hrách a piesňach. Tradičné je i obradové ukončenie zimy a privítanie jari, ktoré si v rámci predmetu regionálna výchova pripomenuli žiaci 8. ročníka vynášaním Moreny. 

      Akcia sa uskutočnila dňa 15.4.2019 o 9.30. 

      Celý album tu

     • Tvorivá dielňa s hlinou

      16. 4. 2019

      Dňa 12.4.2019 mali prváci, druháci a siedmaci tvorivú dielňu s pánom Novotňákom zamerané na prácu s hlinou. Cieľom tvorivej dielne bolo zábavnou formou zvyšovať kreativitu, zručnosť detí a prehlbovať ich záujem o tvorivú činnosť. Pán Novotňák bol jedinečný a zábavný. Deti motivoval k zaujímavým výtvorom z hliny a objavil u niektorých výtvarný talent.

     • Zápis do 1. ročníka

      12. 4. 2019

      V pondelok 8. apríla zavítali na pôdu našej školy budúci prváci. V sprievode svojich rodičov absolvovali slávnostný zápis do prvého ročníka. Väčšina z nich zvládla svoju premiéru v škole na výbornú. Pri plnení úloh dokázali svoju šikovnosť v počtoch, kreslení, strihaní a niektorí sa s nami podelili o peknú básničku či veselú pesničku. Každý si za svoj výkon odniesol sladkú odmenu a drobný darček na pamiatku. Ich spokojné úsmevy boli dôkazom toho, že sa už teraz tešia na to, ako od septembra  zasadnú do školských lavíc.

      Fotoabum je tu.

     • Detský literárny Zvolen 2019 - Regionálne kolo

      1. 4. 2019

      Nový úspech našej školy:

      Juraj Rapčan: ocenený

      Súťaž: Detský literárny Zvolen 2019
      Kolo: Regionálne kolo

      Srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu :-)

       

                                                                                Myška

      Malá myška chcela byť vtákom. Jedného rána zbadala dva lopúchy a vďaka nim si myslela, že by mohla lietať. Vyliezla na konár stromu a skočila. Začala mávať lopúchmi. Mávala nimi tak rýchlo, že sa jej lopúchy zlomili a myš spadla na zem.

      PONAUČENIE: Buď radšej sám sebou ako niekým iným.

       

       

                                                                         

       

     • Lyžiarsky výcvik

      21. 3. 2019

      V dňoch 11.3. - 15.3.2019 absolvovalo 15 žiakov 8.A triedy lyžiarsky výcvik na Táľoch. Všetci zúčastnení žiaci sa naučil lyžovať. Žiaci sa vrátili do lavíc s krásnymi zážitkami a chuťou ďalej sa v lyžovaní zlepšovať. Naša vďaka patrí pánovi Hrbáňovi z penziónu Bystrinka, kde sa o ôsmakov postarali prekrásnym ubytovaním a super stravou. Ďakujeme tiež Mgr. Martinovi Klimentovi a zdravotníčke Katke Spodniakovej. 

     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

      19. 3. 2019

      Kategória 1

      poézia

      1. Juraj Matyáš Krahulec, 4.A
      2. Alžbetka Zaušková, 2.A
      3. Lenka Matušková, Nela Bariaková, Natália Škorňová, 2.A      

      próza

      1. Martina Gobdášová, 4.A
      2. Viktória Salvová, 3.A
      3. Laura Šulajová, 4.A

            cena poroty: Vincent Eliáš Sibyla, Samuel Krnáč, 1.A

       

      Kategória 2

      próza

      1. Lukáš Strigáč, 6.A
      2. Sara Koňarčíková, 6.A

       

      Kategória 3

      próza

      1. Veronika Mališová, 7.B
      2. Silvia Bystrianska, 7.B

       

     • Návrat k tradíciám

      18. 2. 2019

      Na netradičnej hodine sme sa dozvedeli o hriňovskom a detvianskom kroji priamo od pani Martiny Hriňovej, pranetere profesora Štefana Nosáľa, ktorá nám priniesla historicky hodnotné ukážky ženského a mužského kroja. Žiaci si ho mohli aj vyškúšať a vyfotiť sa v ňom. Dozvedeli sa, ako sa volajú jednotlivé časti kroja aj dobovými a nárečovými pomenovaniami. Netradičnej hodiny sa zúčastnila ja Miška Šufliarska, členka folklórneho súboru Podpoľanec, ktorá priniesla aj ukážky častí kroja po svojich predkoch, v súbore sa stará o kroje a vyhrala titul "Kráľovná Poľany".

     • Čas premien

      13. 2. 2019

      Pani učiteľka Ďuricová zorganizovala akreditované prednášky MP Education s pani Mgr. V. Holecovou - Čas premien. Besedy sa zúčastnili žiaci  3. a 4. ročníka na tému Na svete nie si sám a dievčatá 7. ročníka na tému Dospievanie u dievčat. 

     • Korčuľovanie

      5. 2. 2019

      Žiaci 3.A a 4.A triedy dňa 25.1. využili výborne pripravené mestské klzisko a obuli si kočule. Ďakujeme rodičom pánovi Krahulcovi, pánovi Faškovi a pani Hriňovej za pomoc.

     • 23. školský ples

      5. 2. 2019

      Dňa 2.2.2019 sa v MsKS uskutočnil 23. školský ples. O kultúrny program sa postarala rodina Oláhová - pán asistent Milan Oláh, Marek Oláh a Majka Oláhová. Do tanca nám hrala skupina Syntakt. Bohatá tombola už tradične spestrila školský ples.

      Fotoalbum tu.