• Úvod

    • Projekty pred rokom 2018


     Projekt podporený z Nadačného fondu  Deti v bezpečí.

      


      

     Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva.

     Škola získala 1 interaktívnu tabuľu, 1 datatprojektor a 20 tabletov.


      

     • školský rok 2016/2017 - Nebuď obeť
     • školský rok 2015/2016 - Virtuálny svet v sociálnej reklame
     • školský rok 2014/2015 - Kráčajme s otvorenými očami po našej Zemi.
     • školský rok 2013/2014 - Malí záchranári
     • školský rok 2009/2010 - Vojna, spomienky, poučenie a hľadanie odpovedí
     • školský rok 2009/2010 - Vodníci na Slatine
     • školský rok 2008/2009 - Bádatelia náučného chodníka
     • školský rok 2004/2005 - Spisovateľka očami detí

      


      

     Projekt Vzdelávanie učiteľov ZŠ v súvislosti s koncepciou vyučovania cudzích jazykov na ZŠ. Prostredníctvom tohto projektu škola získala 2 notebooky.


     Projekt Modernizácia vzdelávacieho procesu

     Škola získala 8 počítačov, 3 notebooky a 1 dataprojektor.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Krivec 1355, Hriňová
   • zskrivec@gmail.com
   • gallova@zskrivec.eu
   • sekretariát: 045 5497 416, 0915 820 142 jedáleň: 0915 678 786 MŠ: 045 5497 088
   • Krivec 1355, 962 05 Hriňová Slovakia
   • IČO: 37831291
   • DIČ: 2021672961
   • školský psychológ: Mgr. Martina Kmeťová, kmetova@zskrivec.eu
   • školský špeciálny pedagóg: PaedDr. Zuzana Marcineková, marcinekova@zskrivec.eu
   • vedúca školskej jedálne skolskajedalen@zskrivec.eu jedáleň: 0915 678 786
  • Prihlásenie