• Kto skutočne si?

     Vďaka predkladateľke projektu Mgr. Alene Ďuricovej ,,Kto skutočne si ?" sa oživili a spestrili vyučovacie hodiny informatiky a aktívne sa zapojili do aktivít projektu skupiny mladších aj starších žiakov. Hlavnú cieľovú skupinu projektu tvorili žiaci 5.A a 9.A v počte 40 a sekundárnu skupinu tvorilo 76 žiakov našej školy. Žiaci pracovali v skupinách, ale zároveň si vyskúšali rovesnícke vzdelávanie, veľmi zodpovedne a tvorivo pristupovali k zadaným úlohám. Počas vyučovacích hodín priamo diskutovali s odborníkmi, absolvovali besedy na témy Dôveryhodnosť, pravdivosť informácií na webe, Anonymita na webe s pani psychologičkou Michálikovou z CPPPaP Detva, pracovníkmi policajného zboru v Hriňovej neboli len pasívnymi poslucháčmi, ale aktívne sa podieľali na získavaní svojich vedomostí. Vyučovacie hodiny boli praktickejšie, žiaci tvorili príbehy a kresby do leporela, úvahy, urobili prieskum medzi žiakmi našej školy o ochrane svojich osobných údajov. Žiaci pripravovali pomôcky, ktoré sú trvalé a môžu sa využiť aj v budúcom školskom roku. Vyplnili dotazník o používaní internetu a mobilných zariadení. Veľmi dôležitým výstupom je, že žiaci využívali cez prestávky zakúpené spoločenské hry a plastový šach, alebo sa len medzi sebou rozprávali a učili sa pravidlá, a preto nemali čas na internet a telefón. Ďalším kvantitatívnym výstupom okrem literárnych textov starších žiakov a prezentácií mladších žiakov bola nástenka v škole a webová stránka prístupná verejnosti. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie spoločenských hier, plastového šachu, kancelárskych potrieb na nástenky a jednotlivé aktivity a výrobky žiakov.

     Žiacke práce:

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Krivec 1355, Hriňová
   • zskrivec@gmail.com
   • gallova@zskrivec.eu
   • sekretariát: 045 5497 416, 0915 820 142 jedáleň: 0915 678 786 MŠ: 045 5497 088
   • Krivec 1355, 962 05 Hriňová Slovakia
   • IČO: 37831291
   • DIČ: 2021672961
   • školský psychológ: Mgr. Martina Kmeťová, kmetova@zskrivec.eu
   • školský špeciálny pedagóg: PaedDr. Zuzana Marcineková, marcinekova@zskrivec.eu
   • vedúca školskej jedálne skolskajedalen@zskrivec.eu jedáleň: 0915 678 786
  • Prihlásenie