• Centrum voľného času

    • Od 1.9.2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradilo do siete škôl a školských zariadení Centrum voľného času, ako súčasť ZŠ s MŠ, Krivec 1355, Hriňová. CVČ ponúka žiakom ZŠ a predškolákom MŠ krúžky, v ktorých môžu zmysluplne využívať popoludňajší čas a rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti.

     V školskom roku 2021/2022 sú otvorené tieto krúžky:

       Názov krúžku Vedúci krúžku Miesto Termín
     1. Anglický jazyk hrou (2. stupeň) Babicová jazyková učebňa St, Št, 13.15 - 14.15
     2. Agličtina pre prvákov 1 Krnáčová 1.A St, 11.20 - 12.20
     3. Angličtina pre prvákov 2 Krnáčová 1.A Št, 12.20 - 13.05
     4. Biologický (2. stupeň) Ďuricová 5.A Št, 12.15 - 14.15
     5. Vybíjaná (2. – 4. roč.) Gallo telocvičňa St, 13.10 - 15.10
     6. Loptové hry  (chlapci 5.A, 6.A, 7.A)  Gallo     telocvičňa Št, 13.10 - 15.10
     7. Volejbalový  (chlapci 7.A, 8.A, 9.A ) Gallo     telocvičňa Po, 13.10 - 15.10
     8. Slovenčina hrou (2. stupeň) Demočová 9.A Ut, St, 13.15 - 14.15
     9. Robotický (2. stupeň) Gallová PC 1 St, 13.10 - 15.10
     10. DYS klub Marcineková učebňa ŠPP Ut, St, 12.15 - 13.15
     11. Výtvarný Krnáčová 3.A Po, 12.30 - 14.30
     12. Matematický Laurincová 9.A Št, 13.10 - 15.10
     13. Rytmus Oláh Klubovňa v pavilóne St, 15.30 - 17.30
     14. Stolný tenis Oláh pavilón Št, 15.30 - 17.30
     15. Športujeme zdravo (MŠ predškoláci) Lapínová, Kretová Ut, 12:30 - 13.30
     Št, 13:30 - 13:30