• Centrum voľného času

    • Od 1.9.2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradilo do siete škôl a školských zariadení Centrum voľného času, ako súčasť ZŠ s MŠ, Krivec 1355, Hriňová. CVČ ponúka žiakom ZŠ a predškolákom MŠ krúžky, v ktorých môžu zmysluplne využívať popoludňajší čas a rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti.

     V školskom roku 2020/2021 sú otvorené tieto krúžky:

       Názov krúžku Vedúci krúžku Miesto Termín
     1. Anglický jazyk hrou (2. stupeň) Babicová jazyk. uč. Ut, 13.05 - 15.05
     2. Biologický (2. stupeň) Ďuricová 8.A, terén Pia, 13.05 - 15.05
     3. Geografické vychádzky (2. stupeň) Uhrinová 5.A, terén Po, 13.05 - 15.05
     4. Hravá angličtina (1.A, 2.A) Krnáčová 2.A St, 12.45 - 14.45
     5. Poškoláčik (tvorivé dielne, 1. st)        Krnáčová 2.A Ut, 12.45 - 14.45
     6. Kolotoč (1. stupeň, 2. stupeň)     Oláh   6.A St, 13.05 - 15.05
     7. Vybíjaná (2. – 4. roč.) Gallo telocv. Po, 13.05 - 15.05
     8. Loptové hry  (chlapci 5.A, 6.A, 7.A)  Gallo     telocv. Pia, 13.05 - 15.05
     9. Volejbalový  (chlapci 7.A, 8.A, 9.A ) Gallo     telocv. Št, 13.05 - 15.05
     10. Zdravotnícky (2. stupeň) Ďuricová 8.A, terén St, 13.15 - 15.15
     11. Hudobno – pohybový (4.A, 5.A, 6.A) Kamenská 6.A Št, 13.15 - 15.15
     12. Mladý technik (chlapci 2. stupeň) Lupták dielňa Ut, 13.05 - 15.05
     13. Slovenčina hrou (2. stupeň) Demočová 8.A Št, 13.05 - 15.05
     14. Robotický (2. stupeň) Gallová PC 1 Ut, 13.05 - 15.05
     15. Motovidlo – tradičné  remeslá (2. stupeň) Marcineková kuchynka Ut, 13.05 - 15.05
     16. DYS klub Marcineková   Po 12.20 - 13.20, Št 12.20 - 13.20
     17. Regionálny (MŠ predškoláci) Cerovská, Hriňová