• Centrum voľného času

    • Od 1.9.2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradilo do siete škôl a školských zariadení Centrum voľného času, ako súčasť ZŠ s MŠ, Krivec 1355, Hriňová. CVČ ponúka žiakom ZŠ a predškolákom MŠ krúžky, v ktorých môžu zmysluplne využívať popoludňajší čas a rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti.

     V školskom roku 2022/2023 sú otvorené tieto krúžky:

       Názov krúžku Vedúci krúžku Miesto Termín
     1. Angličtina pre prvákov 1 Krnáčová 1.A St, 11:20 - 12:20
     2. Angličtina pre prvákov 2 Krnáčová 1.A St, 12:20 - 13:20
     3. ART klub - mladý umelec Krnáčová 4.A Ut, 12:30 - 14:30
     4. Krúžok ruského jazyka Demočová 5.A Št, 12:05 - 14:05
     5. Loptové hry   Gallo     telocvičňa Št, 13:05 - 15:05
     6. Pečenie a zdobenie Uhrinová kuchynka St, 13:05 - 15:05
     7. Rytmus Oláh heňa v pavilóne Št, 13:05 - 15:05
     8. Stolný tenis Oláh herňa v pavilóne Ut, 13:05 - 15:05
     9. Šachový krúžok Cerovský chodba 2. posch. Pia, 12:05 - 14:05
     10. Volejbalový  Gallo telocvičňa Pia, 13:05 - 15:05
     11. Vybíjaná 1 Gallo telocvičňa Po, 13:05 - 15:05
     12. Vybíjaná 2 Gallo telocvičňa St, 13.10 - 15.10
     13. Športujeme zdravo (MŠ predškoláci) Lapínová, Kretová Ut, 12:30 - 13.30
     Št, 13:30 - 13:30

      

      

              

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Krivec 1355, Hriňová
   • zskrivec@gmail.com
   • sekretariát: 045 5497 416 riaditeľka: 0915 820 142 materská škola: 045 5497 088
   • Krivec 1355, 962 05 Hriňová 96205 Hriňová Slovakia
   • 37831291
   • 2021672961
   • skolskajedalen@zskrivec.eu, 0915 678 786
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje