• Úvod

    • Projekty pred rokom 2018


     Projekt podporený z Nadačného fondu  Deti v bezpečí.

      


      

     Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva.

     Škola získala 1 interaktívnu tabuľu, 1 datatprojektor a 20 tabletov.


      

     • školský rok 2016/2017 - Nebuď obeť
     • školský rok 2015/2016 - Virtuálny svet v sociálnej reklame
     • školský rok 2014/2015 - Kráčajme s otvorenými očami po našej Zemi.
     • školský rok 2013/2014 - Malí záchranári
     • školský rok 2009/2010 - Vojna, spomienky, poučenie a hľadanie odpovedí
     • školský rok 2009/2010 - Vodníci na Slatine
     • školský rok 2008/2009 - Bádatelia náučného chodníka
     • školský rok 2004/2005 - Spisovateľka očami detí

      


      

     Projekt Vzdelávanie učiteľov ZŠ v súvislosti s koncepciou vyučovania cudzích jazykov na ZŠ. Prostredníctvom tohto projektu škola získala 2 notebooky.


     Projekt Modernizácia vzdelávacieho procesu

     Škola získala 8 počítačov, 3 notebooky a 1 dataprojektor.