• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2020/2021

  • Celosvetové kolo

   • Natália Škorňová
   • úspešný
   • iBobor
   • Celosvetové kolo
   • Informatika
   • Martina Sedliaková
   • úspešný
   • iBobor
   • Celosvetové kolo
   • Informatika
   • Nikol Lalíková
   • úspešný
   • iBobor
   • Celosvetové kolo
   • Informatika
   • Alžbetka Zaušková
   • úspešný
   • iBobor
   • Celosvetové kolo
   • Informatika
   • Natália Féderová
   • úspešný
   • iBobor
   • Celosvetové kolo
   • Informatika
   • Adam Debnár
   • úspešný
   • iBobor
   • Celosvetové kolo
   • Informatika
   • Róbert Berky
   • úspešný
   • iBobor
   • Celosvetové kolo
   • Informatika
   • Sofia Svoreňová
   • úspešný
   • iBobor
   • Celosvetové kolo
   • Informatika
   • Daniel Tuhársky
   • úspešný
   • iBobor
   • Celosvetové kolo
   • Informatika
   • Samuel Mališ
   • úspešný
   • iBobor
   • Celosvetové kolo
   • Informatika
   • Veronika Mališová
   • úspešný
   • iBobor
   • Celosvetové kolo
   • Informatika
   • Viktória Malčeková
   • úspešný
   • iBobor
   • Celosvetové kolo
   • Informatika
  • Celoštátne kolo

   • Samuel Ďurica
   • ocenený
   • Hovorme o jedle, fotografická súťaž
   • Celoštátne kolo
   • Biológia
  • Okresné kolo

   • Veronika Mališová
   • 1. miesto
   • Biologická olympiáda C
   • Okresné kolo
   • Biológia
   • Viktória Malčeková
   • 4. miesto
   • Biologická olympiáda C
   • Okresné kolo
   • Biológia
   • Sofia Svoreňová
   • 1. miesto
   • Olympiáda z GEO
   • Okresné kolo
   • Geografia
   • Viktória Malčeková
   • 3. miesto
   • Olympiáda z GEO
   • Okresné kolo
   • Geografia
   • Daniel Tuhársky
   • 3. miesto
   • Olympiáda z ANJ
   • Okresné kolo
   • Anglický jazyk
  • 2019/2020

  • Regionálne kolo

   • David Kamenský
   • absolútny víťaz
   • Letom svetom s Poľanou
   • Regionálne kolo
   • Výtvarná výchova
   • Janka Cerovská
   • 2. miesto
   • Vybíjaná
   • Regionálne kolo
   • Telesná a športová výchova