• Kuchár/ kuchárka    

    Rozsah úväzku: 100%    Nástup: ihneď - zastupovanie počas PN

    Vzdelanie: Stredné vzdelanie v odbore stravovania (vyučený v odbore kuchár)

    Ďalšie požiadavky: Osobnostné predpoklady: zodpovednosť, flexibilita, pracovitosť, samostatnosť, schopnosť tímovej práce
    Jednozmenná prevádzka ( 6:00- 14:00)

    Charakteristika práce: výroba a výdaj bežných druhov teplých hlavných jedál, polievok a príloh k hlavným jedlám

    Ďalšie požiadavky: vek nad 18 rokov, zdravotná spôsobilosť

    Požadované doklady:

    a) písomná žiadosť,
    b) profesijný štruktúrovaný životopis,
    c) doklady o vzdelaní
    e) súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov

     Kontaktná osoba: Jana Krnáčová, 0915 678 786

     


     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Krivec 1355, Hriňová
   • zskrivec@gmail.com
   • gallova@zskrivec.eu
   • sekretariát: 045 5497 416, 0915 820 142 jedáleň: 0915 678 786 MŠ: 045 5497 088
   • Krivec 1355, 962 05 Hriňová Slovakia
   • IČO: 37831291
   • DIČ: 2021672961
   • školský psychológ: Mgr. Martina Kmeťová, kmetova@zskrivec.eu
   • školský špeciálny pedagóg: PaedDr. Zuzana Marcineková, marcinekova@zskrivec.eu
   • vedúca školskej jedálne skolskajedalen@zskrivec.eu jedáleň: 0915 678 786
  • Prihlásenie