• RADA ŠKOLY

   Mgr. Martin Kliment delegovaný za zriaďovateľa - predseda
   Monika Ľuptáková  delegovaná za rodičov - podpredseda
   Mgr. Mária Laurincová delegovaná za pedagogických zamestnancov
   Martina Hriňová delegovaná za pedagogických zamestnancov
   Anna Uhrinová  delegovaná za nepedagogických zamestnancov
   Mgr. Marián Ďurica delegovaný za zriaďovateľa
   Th. Lic. Štefan Gállik delegovaný za zriaďovateľa
   Ján Kamenský delegovaný za zriaďovateľa
   Ing. Nadežda Melicherová delegovaná za rodičov
   Viera Uhrinová delegovaná za rodičov
   Ing. Margaréta Svoreňová          

   delegovaná za rodičov                                  

    

   Zápisnice:

   Rada školy - 26.4.2021

   Rada školy - 30.09.2021

    

   RODIČOVSKÁ RADA

   1. A Mgr. Martin Cerovský
   2.A Ing. Nadežda Melicherová
   3.A Mgr. Mária Kučerová
   4.A Anna Uhrinová
   5.A Erika Lalíková
   6.A Olívia Sibyla
   7.A Mariana Fekiačová
   8.A Mária Šufliarská
   9.A Monika Ľuptáková