• RADA ŠKOLY      Štatút Rady školy pri ZŠ s MŠ, Krivec 1355, Hriňová 

   Za rodičov MŠ
   Mgr. Róbert Jágerský
    
   Za rodičov ZŠ
   Ing. Nadežda Melicherová
    
   Za rodičov ZŠ
   Ing. Lucia Sedliaková
    
   Za rodičov ZŠ
   Erika Lalíková
    
   Za pedagogických zamestnancov MŠ
   Zuzana Segečová
   tajomníčka
   Za pedagogických zamestnancov ZŠ
   Mgr. Ľubica Šufliarská
   predsedníčka
   Za nepedagogických zamestnancov ZŠ a MŠ
   Karolína Marcineková
    
   Za zriaďovateľa
   Mgr. Marián Ďurica
    
   Za zriaďovateľa
   Mgr. Martin Klimen
   podpredseda
   Za zriaďovateľa
   Ján Kamenský
    
   Za zriaďovateľa
   Th. Lic. Štefan Gállik
    

    

   Zápisnice:  2022/23

    

    

    

   RODIČOVSKÁ RADA

    

   1. A  
   2.A Eva Babicová
   3.A Mgr. Martin Cerovský
   4.A Ing. Nadežda Melicherová
   5.A Mgr. Mária Kučerová
   6.A Anna Uhrinová
   7.A Erika Lalíková
   8.A Olívia Sibyla
   9.A Mariana Fekiačová

    

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Krivec 1355
   • sekretariát: 045 5497 416 riaditeľka: 0915 820 142 materská škola: 045 5497 088
   • Krivec 1355 96205 Hriňová Slovakia
   • 37831291
   • 2021672961
   • skolskajedalen@zskrivec.eu, 0915 678 786
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje