• RADA ŠKOLY

   Mgr. Martin Kliment delegovaný za zriaďovateľa - predseda
   Monika Ľuptáková  delegovaná za rodičov - podpredseda
   Mgr. Mária Laurincová delegovaná za pedagogických zamestnancov
   Melánia Laššáková  delegovaná za pedagogických zamestnancov
   Anna Uhrinová  delegovaná za nepedagogických zamestnancov
   Mgr. Marián Ďurica delegovaný za zriaďovateľa
   Th. Lic. Štefan Gállik delegovaný za zriaďovateľa
   Ján Kamenský delegovaný za zriaďovateľa
   Ing. Zuzana Šuleková delegovaná za rodičov
   Mgr. Ivana Bariaková delegovaná za rodičov
   Ing. Margaréta Svoreňová          

   delegovaná za rodičov                                  

    

   Zápisnice:

   Rada školy - 26.4.2021

    

   RODIČOVSKÁ RADA

   1. A  
   2.A Mária Kučerová
   3.A Anna Uhrinová
   4.A Erika Lalíková
   5.A Olívia Sibyla
   6.A Mariana Fekiačová
   7.A Mária Šufliarská
   8.A Monika Ľuptáková
   9.A Ing. Zuzana Šuleková