• RADA ŠKOLY

   Za rodičov MŠ
   Mgr. Róbert Jágerský
    
   Za rodičov ZŠ
   Ing. Nadežda Melicherová
    
   Za rodičov ZŠ
   Ing. Lucia Sedliaková
    
   Za rodičov ZŠ
   Erika Lalíková
    
   Za pedagogických zamestnancov MŠ
   Zuzana Segečová
   tajomníčka
   Za pedagogických zamestnancov ZŠ
   Mgr. Ľubica Šufliarská
   predsedníčka
   Za nepedagogických zamestnancov ZŠ a MŠ
   Karolína Marcineková
    
   Za zriaďovateľa
   Mgr. Marián Ďurica
    
   Za zriaďovateľa
   Mgr. Martin Klimen
   podpredseda
   Za zriaďovateľa
   Ján Kamenský
    
   Za zriaďovateľa
   Th. Lic. Štefan Gállik
    

    

   Zápisnice:

    

    

    

   RODIČOVSKÁ RADA

   1. A  
   2.A Mgr. Martin Cerovský
   3.A Ing. Nadežda Melicherová
   4.A Mgr. Mária Kučerová
   5.A Anna Uhrinová
   6.A Erika Lalíková
   7.A Olívia Sibyla
   8.A Mariana Fekiačová
   9.A Mária Šufliarská