Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia
Zmluva GZ/0672021 Zamestnávateľská zmluva NN Tatry Sympatia s DPH 30.11.2021
Faktúra DOD FA 6-9/2021 Dodávateľské faktúry 6-9/2021 s DPH 24.09.2021
Zmluva GZ/06/2021 Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít s DPH 23.08.2021
Faktúra DOD FA 1-5/2021 Dodávateľské faktúry 1-5/2021 s DPH 17.05.2021
Zmluva 3/2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2021 s DPH 26.04.2021
Zmluva GZ/03/21 Zmluva o poskytnutí grantu - Nadácia Pontis s DPH 09.04.2021
Zmluva 2/2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2021 s DPH 29.03.2021
Zmluva 1/2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 25.01.2021
Zmluva STDG20_141 Zmluva o poskytnutí grantu - Nadácia Pontis s DPH 06.12.2020
Faktúra DOD FA 2020 Dodávateľské faktúry 2020 s DPH 01.12.2020
Faktúra ODB FA 2020 Odberateľské faktúry 2020 s DPH 01.12.2020
Zmluva GZ/02/21 Rámcová dohoda s DPH 09.11.2020
Zmluva GZ4/04/2020 Zmluva o nájme s DPH 02.09.2020 ZUŠ Hriňová
Zmluva 157/2020/ODDRF Zmluva o poskytnutí finančnej výpomoci - Chodník odvahy 1 000,00 s DPH 08.07.2020 Banskobystrický samosprávny kraj
Zmluva GZ4/03/2020 Zmluva o nájme hmotného majetku s DPH 01.04.2020 Súkromné centrum voľného času
Zmluva GZ4/02/2020 Nájomná zmluva s DPH 14.02.2020 Bc. Jolana Hedvigová
Zmluva GZ1/9/2019 Dohoda o prenechaní finančnej ceny zo súťaže "Hovorme o jedle" 300,00 s DPH 21.11.2019 Sovenská poľnohospodárska a potravinárska komora Bc. Emila Macho Predseda
Zmluva GZ1/7/2019 Zmluva o združenej dodávke elektriny s DPH 22.10.2019 Stredoslovenská energetika, a.s.
Zmluva GZ1/6/2019 Zmluva o združenej dodávke plynu s DPH 22.10.2019 Stredoslovenská energetika, a.s.
Zmluva Dodatok č. 9 k zmluve Dodatok k zmluve o nájme priestorov školy s DPH 30.09.2019 Súkromné centrum voľného času Mgr. Lešáneková Mária riaditeľka SCVČ
<< | 1 | 2 | 3 | >> zobrazené záznamy: 1-20/48