Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia
Faktúra ODB FA 2020 Odberateľské faktúry 2020 s DPH 01.12.2020
Faktúra DOD FA 2020 Dodávateľské faktúry 2020 s DPH 01.12.2020
Zmluva GZ4/04/2020 Zmluva o nájme s DPH 02.09.2020 ZUŠ Hriňová
Zmluva 157/2020/ODDRF Zmluva o poskytnutí finančnej výpomoci - Chodník odvahy 1 000,00 s DPH 08.07.2020 Banskobystrický samosprávny kraj
Zmluva GZ4/03/2020 Zmluva o nájme hmotného majetku s DPH 01.04.2020 Súkromné centrum voľného času
Zmluva GZ4/02/2020 Nájomná zmluva s DPH 14.02.2020 Bc. Jolana Hedvigová
Zmluva GZ1/9/2019 Dohoda o prenechaní finančnej ceny zo súťaže "Hovorme o jedle" 300,00 s DPH 21.11.2019 Sovenská poľnohospodárska a potravinárska komora Bc. Emila Macho Predseda
Zmluva GZ1/7/2019 Zmluva o združenej dodávke elektriny s DPH 22.10.2019 Stredoslovenská energetika, a.s.
Zmluva GZ1/6/2019 Zmluva o združenej dodávke plynu s DPH 22.10.2019 Stredoslovenská energetika, a.s.
Zmluva Dodatok č. 9 k zmluve Dodatok k zmluve o nájme priestorov školy s DPH 30.09.2019 Súkromné centrum voľného času Mgr. Lešáneková Mária riaditeľka SCVČ
Zmluva 19/33/054/98 O poskytnutí finančných prostriedkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj v školskej jedálni" 8 649,31 s DPH 28.08.2019 Urad práce, sociálnych vecí a rodiny
Zmluva 2019/OZ5042 Zmluva - zber a odvoz odpadu GZ1/3/2019 24,00 bez DPH 02.07.2019 ESPIK GROUP, s.r.o.
Faktúra Fa 3.Q Dodávateľské faktúry júl, august, september s DPH 01.07.2019
Zmluva A4005055 Dodatok k Zmluve o poskytnutí služieb GZ1/5/2019 21,00 s DPH 18.06.2019 Orange Slovensko
Zmluva GZ1/4/2019 Zmluva o partnerstve - projekt "Centrum celoživotného vzdelávanie" s DPH 15.06.2019 MAJA, n.o.
Zmluva GZ9/1/2019 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania GZ9/1/0219 s DPH 30.04.2019 Stredná odborná škola pedagogická
Zmluva 1/2019 Darovacia zmluva - okenné žalúzie GZ10/1/2019 s DPH 29.04.2019 FEED spol. s r.o.
Faktúra 3 Faktúry 3/2019 s DPH 31.03.2019
Zmluva SC/19/03/062 Zmluva "Študentský časopis bez námahy" GZ1/2/2019 s DPH 12.03.2019 KOMENSKY VIRAL, s.r.o.
Faktúra Fa 2.Q Dodávateľské faktúry: apríl, máj, jún s DPH 01.03.2019
<< | 1 | 2 | >> zobrazené záznamy: 1-20/38