• Základné informácie

    • Názov školy:                             Základná škola s materskou školou, Krivec 1355, Hriňová

     Adresa školy:                            Krivec 1355, 962 05 Hriňová 

     Dátum založenia školy:            1.9.1955

     IČO:                                          37831291

     DIČO:                                           2021672961     

     Vedúci zamestnanci školy

     Riaditeľka školy:                        Mgr. Janette Bečárová

     Zástupkyňa školy:                      Mgr. Mária Paučová

     Zástupkyňa pre MŠ:                   Mgr. Lenka Pavlovičová

     Výchovná poradkyňa:                 Mgr. Mária Kamenská

     Vedúca školskej jedálne:            Jana Krnáčová

            Počet žiakov ZŠ : 183                     Počet tried ZŠ:           9

                              Počet žiakov MŠ: 70                        Počet tried:                  4

           Počet  pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov :    ZŠ: 19    MŠ: 8

                             Počet nepedagogických zamestnancov: 13

      

                

                 

                            

                            

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Krivec 1355, Hriňová
   • sekretariát: 045 5497 416 riaditeľka: 0915 820 142 materská škola: 045 5497 088
   • Krivec 1355, 962 05 Hriňová 96205 Hriňová Slovakia
   • 37831291
   • 2021672961
   • skolskajedalen@zskrivec.eu, 0915 678 786
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje