• Základné informácie

    •      

     Názov školy:                             Základná škola s materskou školou, Krivec 1355, Hriňová

     Adresa školy:                            Krivec 1355, 962 05 Hriňová 

     Dátum založenia školy:            1.9.1955

     IČO:                                          37831291

     DIČO:                                           2021672961

      

          

     Vedúci zamestnanci školy

     Riaditeľka školy:                         Mgr. Iveta Gallová

     Zástupkyňa školy:                      Mgr. Eva Demočová

     Zástupkyňa pre MŠ:                   Mgr. Lenka Pavlovičová

     Výchovná poradkyňa:                 Mgr. Mária Kamenská

     Vedúca školskej jedálne:            Jana Krnáčová


      

     školský špeciálny pedagóg:                

      

      

        

     Počet žiakov ZŠ : 183                      Počet tried ZŠ:           9

      

     Počet žiakov MŠ: 70                           Počet tried:                  4

           

      

     Počet  pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov :             ZŠ: 19    MŠ: 8

     Počet nepedagogických zamestnancov: 13