•       Názov školy:                       Základná škola s materskou školou

                         Adresa školy:                      Krivec 1355, 962 05 Hriňová

                            Dátum založenia školy :    1.9.2005

                              Organizačná zložka:          materská škola

      

          Riaditeľka školy:                         Mgr. Janette Bečárová

                          Zástupkyňa školy pre MŠ:          Mgr. Lenka Pavlovičová

                          Učiteľky:                                       Zuzana Segečová

                                                                                 Martina Hriňová

                                                                                 Zuzana Lapínová,Dis

                                                                                 Helena Gallová

                                                                                 Mgr. Martina Podhorcová

                                                                                 Zuzana Cerovská

                                                                                 Daniela Cerovská

                                                                                 Danka Figová

      

     Zameranie MŠ

     Materská škola vznikla v spojení so základnou školou. Triedy sa nachádzajú v dvoch pavilónoch. V pavilóne A sa nachádzajú trieda - Včielky a trieda- Žabky , v pavilóne B sa nachádzajú trieda- Lienky, trieda - Sovičky a trieda – Žirafky.

     Materská škola sa nachádza v tesnej blízkosti vyhasnutej sopky Poľana. V blízkosti MŠ sú rôzne prírodné krásy – 250 rokov stará Báťková lipa, vodopád Bystré,Melichova skala, Hriňovská priehrada a bohatá rastlinná a živočíšna ríša, blízkosť lesa. Naša materská škola sa nachádza malebnom prírodnom prostredí  preto majú deti našej MŠ k prírode veľmi blízko a tak umožňuje realizovať školský vzdelávací program podporujúci osobnostný rozvoj detí vo všetkých oblastiach rozvoja.

     Poznávame bohatstvo, tradície, významné osobnosti regiónu Podpoľania. V spolupráci s regionálnymi inštitúciami, remeselníkmi, priamou skúsenosťou priblížime deťom ľudové zvyky a regionálny faktor.

     Materská škola poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom od troch do šiestich rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a v prípade žiadosti a splnenia určitých podmienok aj deťom dvojročným.

     Primerané počty detí v triedach umožňujú uplatňovať individuálny prístup k dieťaťu, rešpektovať záujmy a potreby každého dieťaťa. Spojenie so ZŠ zas utvára predpoklady pre úzku spoluprácu, tiež umožňuje postupný plynulý prechod detí z materskej do základnej školy.

                   

                  

                

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Krivec 1355
   • sekretariát: 045 5497 416 riaditeľka: 0915 820 142 materská škola: 045 5497 088
   • Krivec 1355 96205 Hriňová Slovakia
   • 37831291
   • 2021672961
   • skolskajedalen@zskrivec.eu, 0915 678 786
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje