• Žiacky parlament

     

    Pracuje v zložení:

     

    Štatút žiackeho parlamentu

     

    Plán žiackeho parlamentu:

     

     

     

     Podstránka bude čoskoro aktualizovaná.