• Základné informácie

    • Názov školy:                             Základná škola s materskou školou, Krivec 1355, Hriňová

     Adresa školy:                            Krivec 1355, 962 05 Hriňová 

     Dátum založenia školy:            1.9.1955

     IČO:                                          37831291

     DIČO:                                           2021672961     

     Vedúci zamestnanci školy

     Riaditeľka školy:                        Mgr. Janette Bečárová

     Zástupkyňa školy:                      Mgr. Mária Paučová

     Zástupkyňa pre MŠ:                   Mgr. Lenka Pavlovičová

     Výchovná poradkyňa:                 Mgr. Mária Kamenská

     Vedúca školskej jedálne:            Jana Krnáčová

            Počet žiakov ZŠ : 194                     Počet tried ZŠ:           9

                              Počet žiakov MŠ:  85                        Počet tried:                  5

           Počet  pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov :   
                                                                                                                                  ZŠ: 13 + 3 asistenti  + 1 vychovávateľka
                                                                                                                                  MŠ: 9

                              Počet nepedagogických zamestnancov: 12

      

                

                 

                            

                            

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Krivec 1355
   • sekretariát: 045 5497 416 riaditeľka: 0915 820 142 materská škola: 045 5497 088
   • Krivec 1355 96205 Hriňová Slovakia
   • 37831291
   • 2021672961
   • skolskajedalen@zskrivec.eu, 0915 678 786
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje