• Dištančné vzdelávanie

   •  

    Pravidlá dištančného vzdelávania

    • Dištančné vzdelávanie (DV) je povinné pre všetkých žiakov v prípade, že je nariadené riaditeľkou školy. Dištančné vzdelávanie sa riadi pravidlami uvedenými na tejto stránke a upraveným dištančným rozvrhom.
    • DV prebieha  formou videokonferencie v aplikácii ZOOM. Prihlasovacie údaje do ZOOM oznámi vyučujúci v EduPage. Úlohy sa zadávajú vyučujúcimi a odovzdávajú žiakmi v prostredí EduPage. 
    • Žiak je povinný sa zúčastniť videokonferencie v čase uvedenom v rozvrhu hodín. Tento čas využije aj na konzultáciu s učiteľom, prípadne si dohodne termín konzultácie.
    • Žiaci sú povinní komunikovať s učiteľmi a rešpektovať ich pokyny, mať zapnuté kamery a mikrofóny, študovať zaslané materiály, vypracovať zadania, do stanoveného termínu posielať učiteľom vypracované úlohy. 
    • Učitelia žiakom poskytnú účinnú spätnú väzbu (slovný komentár) a úlohy vyhodnotia (známkou, percentuálne, slovné hodnotenie...) podľa platného systému hodnotenia. Hodnotenie úloh sa v tomto termíne zapíše do elektronickej žiackej knižky.

     

    Dôležité upozornenie:

    • Ak žiak z rôznych dôvodov (hoci aj ospravedlnených) v predmete bude mať účasť menšiu ako 50%, môže mať nariadené z daného predmetu preskúšanie.

     

    Prosíme zákonných zástupcov, aby:

    • sledovali a dodržiavali usmernenia riaditeľky školy na webovej stránke, informovali (ak je to potrebné) dieťa, 
    • komunikovali s triednym učiteľom,
    • zúčastňovali sa elektronického odpovedania v časti - komunikácia - prihlasovanie, ak sú vyzvaní,
    • na podpisovanie známok, poznámok, hlasovania, správ, ospravedlneniek používali rodičovské konto, 
    • nastavili dieťaťu denný režim a kontrolovali jeho dodržiavanie,
    • zabezpečili dohľad nad vzdelávaním dieťaťa, nad prácou s domácimi úlohami a samoštúdiom,
    • zabezpečili dohľad nad odovzdávaním domácich úloh a nad účasťou dieťaťa na online hodinách,
    • ospravedlňovali dieťa, ak sa nezúčastní na online hodine alebo neodovzdá domácu úlohu na určenú hodinu, inak sa tieto hodiny budú považovať za neospravedlnené. Zákonný zástupca zapisuje ospravedlnenku prostredníctvom edupage - ospravedlnenky, prípadne iným zaužívaným spôsobom. 

     

    Dôležité kontakty:

    • Pri problémoch s prihlásením na Edupage a Office365 kontaktujte riaditeľku školy mailom na gallova@zskrivec.eu, messengerom alebo telefonicky v pracovných dňoch na 0915 820 142.
    • školský špeciálny pedagóg -
    • asistenti - olah@zskrivec.eu, paprckova@zskrivec.eu, machalova@zskrivec.eu, správa v Edupage

     

    Rozvrh hodín v dištančnom vzdelávaní

    školský rok: 2021/2022

    1.A 1 2 3 4
      7.40 - 8.25 8.30 - 9.15 9.25 - 10.10 10.20 - 11.05
    PO SJL MAT    
    UT   MAT SJL  
    ST   MAT SJL  
    ŠT     SJL PVO
    PI   MAT SJL  

     

    2.A 1 2 3 4
      7.40 - 8.25 8.30 - 9.15 9.25 - 10.10 10.20 - 11.05
    PO SJL MAT    
    UT     PVO SJL
    ST     SJL ANJ
    ŠT SJL MAT    
    PI SJL MAT    

     

    3.A 1 2 3 4 5
      7.40 - 8.25 8.30 - 9.15 9.25 - 10.10 10.20 - 11.05 11.20 - 12.05
    PO     SJL ANJ / ANJ  
    UT SJL MAT      
    ST   MAT VLA    
    ŠT SJL MAT      
    PI     ANJ / ANJ PDA  

     

    4.A 1 2 3 4 5
      7.40 - 8.25 8.30 - 9.15 9.25 - 10.10 10.20 - 11.05 11.20 - 12.05
    PO SJL ANJ / ANJ MAT    
    UT   MAT ANJ / ANJ PDA  
    ST   SJL   VLA  
    ŠT SJL MAT      
    PI SJL MAT      

     

    5.A 1 2 3 4 5
      7.40 - 8.25 8.30 - 9.15 9.25 - 10.10 10.20 - 11.05 11.20 - 12.05
    PO SJL GEG      
    UT   BIO SJL    
    ST   ANJ / ANJ MAT SJL  
    ŠT   SJL MAT    
    PI ANJ / ANJ DEJ MAT    

     

    6.A 1 2 3 4 5 6
      7.40 - 8.25 8.30 - 9.15 9.25 - 10.10 10.20 - 11.05 11.20 - 12.05 12.20 - 13.05
    PO MAT ANJ   SJL BIO  
    UT     FYZ MAT GEG  
    ST MAT SJL       OBN
    ŠT SJL DEJ   MAT    
    PI       ANJ SJL  

     

    7.A 1 2 3 4 5 6
      7.40 - 8.25 8.30 - 9.15 9.25 - 10.10 10.20 - 11.05 11.20 - 12.05 12.20 - 13.05
    PO   MAT CHE BIO   -- / ANJ d
    UT   SJL ANJ ch/ -- OBN    
    ST FYZ SJL   MAT   -- / ANJ d
    ŠT   MAT GEG   SJL ANJ ch / --
    PI     NEJ / -- DEJ    

     

    8.A 1 2 3 4 5 6
      7.40 - 8.25 8.30 - 9.15 9.25 - 10.10 10.20 - 11.05 11.20 - 12.05 12.20 - 13.05
    PO   DEJ MAT ANJ    
    UT   MAT SJL BIO    
    ST   FYZ GEG ANJ MAT  
    ŠT MAT SJL CHE      
    PI SJL OBN        


     

    9.A 1 2 3 4 5 6
      7.40 - 8.25 8.30 - 9.15 9.25 - 10.10 10.20 - 11.05 11.20 - 12.05 12.20 - 13.05
    PO FYZ GEG SJL MAT    
    UT CHE DEJ   ANJ ch / -- -- / ANJ d  
    ST   MAT   SJL    
    ŠT   ANJ ch / -- OBN -- / ANJ d    
    PI BIO NEJ / -- SJL MAT    


     

     

    Návody:

     

     

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Krivec 1355, Hriňová
   • zskrivec@gmail.com
   • sekretariát: 045 5497 416 riaditeľka: 0915 820 142 materská škola: 045 5497 088
   • Krivec 1355, 962 05 Hriňová 96205 Hriňová Slovakia
   • 37831291
   • 2021672961
   • skolskajedalen@zskrivec.eu, 0915 678 786
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje