• Vážení rodičia,

    prosíme Vás, aby ste sa najneskôr v nedeľu pred nástupom dieťaťa do školy preukázali potrebnými dokladmi pre vstup vášho dieťaťa do školy v našom Edupage:

    1. vyhlásenie o bezinfekčnosti,
    2. negatívny test dieťaťa, nie starší ako 7 dní (alebo doklad o výnimke z testovania),

     

    Všetky tieto doklady je potrebné každých 7 dní prostredníctvom EduPage aktualizovať. Kontrolu preukazovania vykonáva triedny učiteľ. 

    Návod ako zadať v EduPage "Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka a zákonného zástupcu (II. stupeň ZŠ)"

    V prípade technických problémov nás kontaktujte na t. č. 0915 820 142. Tlačivo bezinfekčnosť si môžete stiahnuť na úvodnej stránke školského webu. Ostatnými dokladmi sa môže žiak preukázať aj odfotenými v telefóne. 

    Žiaci, ktorí boli prihlásení na testovanie kloktacími testami, sa budú testovať v škole dňa 28.4.2021 a potom vždy každú stredu.

    Zároveň vás prosíme o spoluprácu pri adaptácií detí:

    • zabezpečiť, aby mali žiaci dostatok spánku, 

    • kontrolovať, aby deti prichádzali do školy o 7:30 hodine,

    • kontrolovať čas strávený za počítačom, 

    • kontrolovať prípravu na vyučovanie dieťaťa, 

    • kontaktovať triedneho učiteľa v prípade problémov so žiakom či v prípade traumatizujúcej udalosti počas uzatvorenia školy, 

    • dôsledne sledovať informácie v školskom EduPage, 

    • zabezpečiť žiakom každý deň dve čisté rúška

     

    Ubezpečujeme vás, že škola bude v adaptácii žiakov postupovať podľa pokynov Ministerstva školstva SR. Predpokladáme dvojtýždňovú adaptáciu detí s úpravami vo vyučovaní. Počas prvého týždňa sa nebudú výkony žiakov hodnotiť známkou. Realizovať sa budú aktivity, vedúce k posilňovaniu vzťahov, komunikácie a spolupráce v spolupráci so školským psychológom, školským špeciálnym pedagógom a pedagogickými asistentami.

    VYUČOVANIE

    Vyučovanie sa riadi pôvodným rozvrhom hodín.

    STRAVOVANIE

    Pokiaľ malo vaše objednané na obedy pred uzatvorením školy, bolo teraz automaticky na obedy od pondelku prihlásené. Ak chcete obed odhlásiť, musíte tak urobiť vždy do 14.00 hodiny predchádzajúceho dňa, inak zaplatíte cenu celého obeda aj s dotáciou.

    !!! HODNOTENIE ŽIAKOV, KTORÍ SA NEZÚČASTŇUJÚ PREZENČNÉHO VZDELÁVANIA

     

    Ďakujeme za spoluprácu. 

     

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Krivec 1355, Hriňová
   • zskrivec@gmail.com
   • gallova@zskrivec.eu
   • sekretariát: 045 5497 416, 0915 820 142 jedáleň: 0915 678 786 MŠ: 045 5497 088
   • Krivec 1355, 962 05 Hriňová
   • IČO: 37831291
   • DIČ: 2021672961
   • školský psychológ: Mgr. Martina Ďurišová, durisova@zskrivec.eu
   • školský špeciálny pedagóg: PaedDr. Zuzana Marcineková, marcinekova@zskrivec.eu
   • vedúca školskej jedálne skolskajedalen@zskrivec.eu jedáleň: 0915 678 786
  • Prihlásenie