• Príchod do školy

      Príchod do školy

      Vážení rodičia, 

      v školskom poriadku máme uvedené, že žiak prichádza do školy o 7.30 hodine. Prosíme vás, aby ste svoje deti dôsledne kontrolovali, aby deti prichádzali do školy včas. Uvedomujeme si, že adaptácia detí na bežný školský režim si svoj čas vyžaduje, ale deti 1. stupňa sú v škole od 1. marca a často sa stáva, že prichádzajú do školy po začatí prvej hodiny a narúšajú vyučovanie. V zmysle školského poriadku bude triedny učiteľ za 3 neskoré vopred neospravedlné príchody vykazovať  1 neospravedlnenú hodinu.

     • Autobusová doprava od 19.4.2021

      Autobusová doprava od 19.4.2021

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      v súvislosti s otvorením škôl Vám dávame do povedomia nový grafikon autobusových spojov platný od 19.4.2021.

      Autobusová doprava - Hriňová