• Škola zatvorená (22.2. - 26.2.2021)

      Škola zatvorená (22.2. - 26.2.2021)

      Vážení rodičia, milí žiaci,
      náš okres bol zaradený do IV. stupňa varovania, preto školy od 22.2. do 26.2. podľa platného Covid automatu ostávajú zatvorené. Žiaci 1. a 2. stupňa sa budú vyučovať dištančne podľa platného dištančného rozvrhu. MŠ Jarabová je v prevádzke pre rodičov kritickej infraštruktúry a rodičov bez možnosti práce na doma. 

     • Zmeny v termínoch vianočných a polročných prázdnin

      Zmeny v termínoch vianočných a polročných prázdnin

      Rozhodnutím ministra školstva zo dňa 11.12.2020 sa mení organizácia školského roka.
      Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných a stredných školách v termíne od 21.12.2020 do 8.1.2021. V čase vianočných prázdnin nebude v prevádzke ani MŠ Krivec na základe zisťovaného záujmu zo strany rodičov. 
      Polročné prázdniny v termíne 1.2.2021 sa neuskutočnia. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1.2.2021 (pondelok).

       

       

     • Prevádzka školy od 26.10.2020

      V súlade s rozhodnutím Ministerstva školstva SR upravujeme prevádzku našej školy od pondelka 26. 10. 2020 nasledovne: 

      • MŠ, ŠKD, 1. - 4. ročník ZŠ - prevádzka v doterajšom režime, riadne vyučovanie
      • 5. - 9.  ročník - prechod na dištančné vzdelávanie. 
      • Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.
    • 12.10.2020
     • Zmeny v prevádzke a organizácii od 12.10.2020

      Zmeny v prevádzke a organizácii od 12.10.2020

      Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR od 12.10.2020 dochádza k týmto zmenám v prevádzke a organizácii školy:

      • nie je v prevádzke ranný školský klub detí,
      • poobedný ŠKD je v prevádzke v troch oddeleniach zvlášť pre triedu 1.A, 2.A a 4.A, 
      • ŠKD 1.A je v pôvodnej triede ŠKD1 do 16.10 hod.
      • ŠKD 2.A je v kmeňovej triede  2.A v pavilóne do 15.10 hod. 
      • ŠKD 4.A je v pôvodnej triede ŠKD2 do 15.10 hod. 
      • rúška sú povinné pre všetkých žiakov 1. stupňa a 2. stupňa ZŠ v interiéri aj exteriéri,
      • telocvičňu nie je možné využívať,
      • do odvolania sú zakázané výlety, exkurzie, lyžiarske kurzy, tanečné kurzy a krúžková činnosť.