• Predbežná organizácia výchovy a vzdelávania

      21. 5. 2020

      Vážení rodičia, 

      vzhľadom na množiace sa otázky ohľadom otvorenia školy vám chceme sprístupniť informácie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní. 

      • žiaci školy budú rozdelení na skupiny, v ktorých ich bude najviac 20
      • žiaci na 1. stupni sa budú vyučovať každý deň 4 vyučovacie hodiny so svojím triednym učiteľom
      • žiaci 5. ročníka sa budú vyučovať každý deň 5 vyučovacích hodín s dvomi učiteľmi
      • poobedňajší ŠKD bude fungovať pre každú vyučovaciu skupinu zvlášť do 16.00
      • školská jedáleň bude v prevádzke
      • žiaci 1. - 5. ročníka, ktorí nenastúpia do školy budú naďalej vzdelávaní na diaľku, videokonferencie však už prebiehať nebudú
      • pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni je potrebné predložiť písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie
      • pri vstupe do školy bude prebiehať ranný filter (meranie teploty a dezinfekcia rúk)
      • rodičia a iné osoby do budovy školy nesmú vstupovať
      • žiak si v šatni do skrinky odloží rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška), vo svojej triede rúško nemusí nosiť
      • je pripravená outdoorová trieda na vyučovanie vonku, kde sa triedy budú striedať

      Celé usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:

      Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020

       

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Krivec 1355, Hriňová
    • zskrivec@gmail.com
    • gallova@zskrivec.eu
    • sekretariát: 045 5497 416, 0915 820 142 jedáleň: 0915 678 786 MŠ: 045 5497 088
    • Krivec 1355, 962 05 Hriňová Slovakia
    • IČO: 37831291
    • DIČ: 2021672961
    • školský psychológ: Mgr. Martina Kmeťová, kmetova@zskrivec.eu
    • školský špeciálny pedagóg: PaedDr. Zuzana Marcineková, marcinekova@zskrivec.eu
    • vedúca školskej jedálne skolskajedalen@zskrivec.eu jedáleň: 0915 678 786
   • Prihlásenie