• Európsky deň jazykov

      30. 9. 2022

      Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001. Jeho cieľom je podnietiť 700 miliónov Európanov zo 46 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu.  V pondelok sme si aj my na hodinách anglického jazyka pripravili rôzne aktivity, ktoré mali upozorniť na dôležitosť ovládania cudzích jazykov, na rešpekt a vzájomnú úctu voči iným národom a kultúram. 

      Link na súťaž: https://edl.ecml.at/Activities/EDLT-ShirtContest/tabid/3147/language/sk-SK/Default.aspx 

       

     • Zábavná autoškola

      26. 9. 2022

      V stredu 21.9.2022 sa naši deviataci zúčastnili Zábavnej autoškoly, ktorú každoročne organizuje SPŠ Dopravná vo Zvolene v spolupráci s autoškolou Gonda. Naši žiaci tak mali možnosť pod dohľadom inštruktorov vyskúšať si šoférovanie a dozvedieť sa nové poznatky z oblasti dopravy.

     • Biela pastelka

      26. 9. 2022

      Naša škola sa aj tento rok zapojila do verejnej zbierky Biela pastelka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím.

      Viac sa o zbierke Biela pastelkadozviete tu: https://bielapastelka.sk/

     • Vzdelávanie učiteľov - Erasmus +

      23. 9. 2022

      V máji sme dostali výbornú správu. Bol nám schválený projekt v rámci programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu , Kľúčová akcia 1 – vzdelávacia mobilita jednotlivcov s názvom „Objav v sebe viac“. Projekt napísala PhDr. Jozefína Babicová s cieľom získať cenné skúsenosti v oblasti cudzojazyčného vzdelávania a prispieť tak ku skvalitneniu výučby anglického jazyka na našej škole. Mgr. Stanislava Micháliková a PhDr. Jozefína Babicová sa v lete zúčastnili jazykového pobytu na Malte, kde absolvovali Teacher Training Primary Education Programme.

      Projekt bol v plnej výške financovaný Európskou úniou.

      Veríme, že týmto projektom odštartujeme mnohé úspešné medzinárodné spolupráce v platforme eTwinning a následne sa nám podarí napísať aj projekt, vďaka ktorému by mali možnosť cez Erasmus + vycestovať aj žiaci. Je za tým však veľa času a práce, ale napriek tomu dúfame, že tento projekt nebude posledný.

     • Zápis do tanečného odboru ZUŠ

      6. 9. 2022

      Milí rodičia,

      ZUŠ Vás srdečne pozýva na zápis do tanečného odboru. Tento bude prebiehať vo štvrtok 8.9.2022 od 15:00 do 16:30 v hlavnej budove našej školy. Vítaní sú starí, ale aj noví žiaci. Tešíme sa na stretnutie.

      Vyučovanie bude počas roka prebiehať v telocvični našej ZŠ s MŠ v Krivci.

     • Informácia k slávnostnému otvoreniu školského roka 2022/2023

      2. 9. 2022

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      nový školský rok začneme v pondelok 5. septembra o 8.00 na školskom dvore, v prípade zhoršeného počasia v telocvični našej školy. 

      Prevádzka školy sa v tomto školskom roku bude riadiť dokumentom Ministerstva školstva Zelená otvoreným školám. Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.  Rodičia ho predkladajú elektronicky, po prihlásení sa do rodičovského konta, v časti Žiadosti/vyhlásenia. Prípadne si ho môžete stiahnuť TU.

      Všetkým rodičom už do mailov prišli prihlasovacie údaje do rodičovského konta na EduPage. Odporúčame vám stiahnúť si mobilnú aplikáciu, pokiaľ ju ešte nemáte. Žiaci svoje prístupy na žiacke kontá dostanú v škole.

       

      Program:

      • O 8.00 hod. - slávnostné otvorenie školského roka, privítanie prvákov
      • Po slávnostnom otvorení prejdú žiaci do svojich tried, kde od triednych učiteľov dostanú  
       • úvodné pokyny, rozvrh, 
       • prihlášku na stravovanie (Stravovanie je pre žiakov ZŠ zabezpečené od utorka, je potrebné sa nahlásiť triednemu učiteľovi hneď v prvý školský deň.)
       • žiaci 1. - 5. ročníka aj prihlášku do ŠKD, ktorý bude v prevádzke od utorka do 16.00 hod.
       • Triedni učitelia oboznámia žiakov so školským poriadkom.
       • Žiaci 2. - 9. ročníka budú triednymi učiteľmi uvoľnení o 10.00 hod. 
      • Od utorka 6. 9. bude prebiehať vyučovanie podľa rozvrhu.

      Tešíme sa na vás!

       

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Krivec 1355, Hriňová
    • sekretariát: 045 5497 416 riaditeľka: 0915 820 142 materská škola: 045 5497 088
    • Krivec 1355, 962 05 Hriňová 96205 Hriňová Slovakia
    • 37831291
    • 2021672961
    • skolskajedalen@zskrivec.eu, 0915 678 786
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje