• Exkurzia - Podpolianske múzeum

      26. 10. 2022

      V rámci regionálnej výchovy sme s 9.A navštívili Podpolianske múzeum v Detve, pozreli sme si expozíciu hudobných nástrojov z Podpoľania, expozíciu ľudového odevu, histórie regiónu a expozíciu o prvom námornom kapitánovi J. Thurzovi.

     • Hovorme o jedle

      26. 10. 2022

      Aj tento školský rok sme sa zapojili do X. ročníka týždňa HOVORME O JEDLE. Počas týždňa HOVORME O JEDLE sme sa aktivitami zapojili do troch oblastí:

      1. súťažno-vzdelávacia aktivita "HOVORME O JEDLE"

      2. výtvarná súťaž "CHUTNÉ MAĽOVANIE"

      3. fotografická súťaž "OČAMI GURMÁNA".

      Zapojili sme sa do denných tém v týždni od 10.10 -14.10.2022.

      Ako hlavná téma, z ktorej sme poslali aj súťažný príspevok bola :

      Vyhlásená denná téma: Mäso, hydina, ryby, vajcia, strukoviny

      Vyučovanie v tento týždeň a hlavne vo vybraný deň sa nieslo v triedach v danom duchu. Prostredníctvom zážitkového vyučovania, vzájomného učenia sa detí formou skupinovej práce, sme v rámci jednotlivých vyučovacích hodín spracúvali témy tohto týždňa.

      Jednotlivé aktivity boli zamerané na aplikáciu vedomostí z matematiky a slovenčiny /rysovanie, tvorba tabuliek, slovné úlohy, čítanie s porozumením, vyhľadávanie informácií v texte, pravopisné pravidlá, slohové útvary a pod./ Okrem edukatívnych aktivít samozrejme nechýbala zábava, pohyb, dostatočný pitný režim a veselá nálada.

      Tieto dni plné aktivít boli pre deti určite prínosné, pretože sa opäť niečo nové dozvedeli, spoznali aj iné stránky osobností svojich spolužiakov pri tímovej práci. Pozitívom je aj fakt, že sa v dôležitých rolách predstavili aj tí, ktorí majú problémy s komunikáciou a vlastnou prezentáciou. Zároveň ďakujeme mliekarni KOLIBA HRIŇOVÁ za chutné občerstvenie.

     • Zber šípok

      7. 10. 2022

      V septembri dozrievajú šípky, a tak ich s radosťou každoročne zbierame. Garantom zberu je Semenoles Liptovský Hrádok a Lesný závod Kriváň.

      Spolu sme nazbierali 205,37 kg. Do zberu sa zapojilo 6 tried a 30 žiakov.

       

      Poradie tried:

      1. miesto: 4.A - 128,45 kg

      2. miesto: 3.A - 30,5 kg

      3. miesto: 1.A – 21,1 kg

      4. miesto: 2.A – 18,6 kg

      5. miesto: 7.A - 5,52 kg

      6. miesto: 6.A – 1,2 kg

       

      Poradie jednotlivcov:

      1. miesto Stela Fašková 4.A - 39,3 kg

      2. miesto Peter Suja 4.A – 36,5 kg

      3. miesto Zdenka Cerovská 3.A – 24,7 kg

      4. miesto Karin Harčárová 4.A – 21 kg

      5. miesto Rebeka Kubišová 2.A – 6,9 kg

       

      Všetkým žiakom a rodičom, ktorí sa do tohtoročného zberu zapojili srdečne ďakujeme.

       

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Krivec 1355, Hriňová
    • sekretariát: 045 5497 416 riaditeľka: 0915 820 142 materská škola: 045 5497 088
    • Krivec 1355, 962 05 Hriňová 96205 Hriňová Slovakia
    • 37831291
    • 2021672961
    • skolskajedalen@zskrivec.eu, 0915 678 786
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje