• V lesnej škôlke

      27. 4. 2023

      Chladné slnečné ráno dnes vylákalo prvákov a druhákov do Lesnej škôlky na Priehaline, aby sa dozvedeli viac o dôležitosti  zalesňovania. Počas dopoludnia sa učili o zvieratách žijúcich v lese, o druhoch a význame stromov, svoje vedomosti si overili v rôznych súťažiach. O všetko sa postarali zamestnanci z LZ Brezno, za čo im patrí veľké poďakovanie. Nemohla chýbať ani prvá opekačka v tejto sezóne. Každy žiak si odniesol stromček, ktorý si môže vysadiť.

     • Deň Zeme

      26. 4. 2023

      Dňa 24.4.2023 sme si pripomenuli  na našej škole DEŇ ZEME. Tento rok sme sa zamerali na tematiku odpadu. Počas prvej vyučovacej hodiny mali všetci žiaci triednickú hodinu, kde sa rôznymi aktivitami učili, ako správne  separovať v meste Hriňová , a prečo je to dôležité.  
      Následne sa žiaci I. stupňa rozdelili do skupín a postupne v 10 minútových intervaloch plnili úlohy na 10 stanovištiach. Všetky úlohy boli zamerané na problematiku predchádzania vzniku odpadu, separovanie, recykláciu. Sedem stanovíšť sme mali pripravených formou rovesníckeho vzdelávania, kde boli rôzne aktivity napr. PEXESO, DOMINO, KVÍZ, OSEMSMEROVKY... Ďalšie tri stanovištia boli vytvorené pomocou pracovníkov LZ Kriváň.  
      Žiaci II. stupňa  pracovali na rôznorodých aktivitách. Vyrábali kompostér, pripravovali- šmirgľovali, natierali drevené dosky na výrobu lavičiek na školský dvor, šili podušky z kusov látky  Patchworkovou technikou, vyrábali zvieratká zo starých látok a ponožiek.Skupina žiakov navrhla z odpadového materíálu rôzne typy modelov oblečenia, ďalšia skupina vytvorila maketu domu, kde použili, čo najviac prvkov s možnosťou alternatívnych zdrojov energie, posledná skupina vytvorila maketu, kde boli zobrazené rôzne druhy odpadu aj s ich časom rozkladu.Poďakovanie za organizaciu akcie patrí pani učiteľke Ing. Alene Ďuricovej, tiež všetkým kolegom a žiakom za spoluprácu . Veľmi pekne sa chceme poďakovať hlavne pani Ing. Palajovej a pánovi Žiakovi z LZ Kriváň. Zároveň veľké poďakovanie patrí aj pánovi Michálikovi za sponzorské dary, ktoré použijeme pri výrobe lavičiek. ĎAKUJEME ! 

     • Štúrov Zvolen- školské kolo v rétorike

      21. 4. 2023

      1.kategória :
      1.miesto - V.E.Sibyla(5.A)                               
       2. miesto - M. Sedliaková (6.A) 
       3. miesto - M.Kučerová( 4.A)
                          A. Malčeková (4.A)

      2. kategória: 
      1.miesto - Š. Hriň ( 8.A)
       2. miesto - V. Salvová( 7.A)
       3. miesto - J. Cerovská ( 7.A)
                                             
      Prví dvaja postupujú do okresného kola 24.4.2023. Srdečne blahoželáme !

       

     • Exkurzia v drevenici

      19. 4. 2023

      Dnes sme s ôsmakmi cez  regionálnu výchovu navštívili drevenicu Štefana Nosáľa, nášho rodáka.Dozvedeli sme sa množstvo zaujímavých informácií z jeho života.

     • Deň s dobrovoľníkmi

      16. 4. 2023

      Dňa 14.4. sme v našej škole privítali mladých dobrovoľníkov zo Spojeného kráľovstva, z Nemecka a Írska. Ďakujeme za túto možnosť mestu Hriňová a všetkým, ktorí nám pomohli zorganizovať deň s dobrovoľníkmi. Pútavo nám odprezentovali svoje krajiny, dozvedeli sme sa o zaujímavých miestach, jedlách, skúšali prečítať pár írskych mien, zahrali divadielko, zašportovali. Či to boli žiaci zdatnejší v angličtine alebo menej zdatnejší, všetci mali snahu počúvať, zoznámiť sa, pýtať sa a z toho máme radosť.

     • Vybíjaná žiakov a žiačok- okresné kolo

      14. 4. 2023

      Dnes sa konali Školské majstrovstvá okresu Detva vo vybíjanej žiakov a žiačok. Súťaži sa zúčastnilo 8 základných škôl. Naši žiaci pri tejto kolektívnej hre preukázali veľkú  bojovnosť, disciplinovanosť, férovosť a húževnatosť. Veľké poďakovanie patrí všetkým hráčom : M. Antl, M. Paprčka, J. Kubiš, M. Kučerová ,P. Rakuščinec, S. Sujová, M. Škorňa, K. Harčárová, S. Fašková (4.roč,),Ľuptáková (3.roč)., Gonda, Féderová (2.roč.). Získali vynikajúce 1 . miesto.
                                                                                                                                       Blahoželáme !!!

     • Zber papiera

      13. 4. 2023

      Vážení rodičia a milí žiaci, poďte sa s nami podieľať na zbieraní nepotrebného papiera ( letáky, časopisy, kancelársky papier atď. OKREM kartónového papiera). Zviazaný papier môžete nosiť priebežne do školy, kde ho preberie  pán školník. Papier prinesený z domácností alebo vyzbieraný po triedach odovzdáme na výmenu za hygienické potreby pre Vaše deti v škole. Ďakujeme.

     • Prenájom priestorov

      13. 4. 2023

      Základná škola s materskou školou Krivec 1355 ponúka na prenájom priestory na účely športovania a voľnočasových aktivít

      Predmetom prenájmu sú :

      • telocvičňa v hlavnej budove školy
      • tenisový kurt v areáli školy
      • priestory s dvoma pingpongovými stolmi

      Záujemcovia sa môžu prihlásiť u riaditeľky školy na tel. čísle  0915 820 142

     • Zápis do 1. ročníka

      6. 4. 2023

      5.apríla zavítali do našej školy malí predškoláci, aby predviedli pani učiteľkám, čo zaujímavé sa naučili v materskej škole. Pripravené úlohy a aktivity zvládli veľmi dobre.
      Milé deti, ste šikovné a tešíme sa na vás v prvej triede.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Krivec 1355
    • sekretariát: 045 5497 416 riaditeľka: 0915 820 142 materská škola: 045 5497 088
    • Krivec 1355 96205 Hriňová Slovakia
    • 37831291
    • 2021672961
    • skolskajedalen@zskrivec.eu, 0915 678 786
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje