• Detská atletika

      31. 5. 2023

      Na futbalovom ihrisku v Hriňovej sa konala Detská atletika žiakov 1.-4. ročníka. Akcie sa zúčastnili žiaci z Hriňovej, Detvy, Sliača a zo Zvolena. V peknom slnečnom počasí súťažili žiaci v štyroch disciplínach - beh cez prekážky, hod raketou vortex na vzdialenosť, skok do diaľky z miesta, beh na 40 m s obrátkou. Druháci Samko Gonda a Juraj Kulich boli ocenení medailou vo svojej vekovej kategórii. Všetci žiaci boli ocenení účastníckou medailou.Pre žiakov 5.-9. ročníka sa konali preteky v cezpoľnom behu na 1,5 km. V kategórii dievčat 7.-9. ročníka sa na 2. mieste umiestnila Kassia Sibylová. V kategórii chlapcov 5. - 6. ročníka sa na 3. mieste umiestnil Vincent Eliáš Sibyla. Všetkým zúčastneným žiakom blahoželáme !

     • Detský literárny Zvolen

      30. 5. 2023

      Dnes sa v CVČ Domino Zvolen konalo slávnostné vyhodnotenie súťaže Detský literárny Zvolen 2023. Zúčastnili sa ho aj naši  druháci Michal Paprčka a Janka Kučerová so svojou vlastnou tvorbou. Srdečne blahoželáme!

     • Čítajme si...2023

      26. 5. 2023

      Týždeň od 22.5. -26.5. sme sa zapojili do celoslovenského čitateľského maratóna " Čítajme si...2023". Cieľom bolo zvýšiť  povedomie o dôležitosti čítania a taktiež  posilniť pozitívny postoj detí k čítaniu v slovenskom aj anglickom jazyku. S knihou sme zašli aj do materskej škôlky. Týmto spôsobom sme podporili Linku detskej istoty. Súčasťou bola aj beseda s bývalou žiačkou našej školy Katarínou Krnáčovou, ktorá je autorkou kníh pre deti aj dospelých a majiteľkou malého vydavateľstva. Žiaci mohli nahliadnúť do jej života aj tvorby a odniesli si  knižné publikácie s venovaním.

     • Zber papiera pokračuje

      21. 5. 2023

      V prvej fáze zberu papiera sme vyzbierali celkom 1 040kg.
      Vyhodnotenie tried : 2.A - 305,7kg, 1.A - 220kg, 4.A - 199kg. 
      Najviac papiera priniesol:M. Bartók(2.A)-154kg, A.Marcinek (1.A)-142,5kg, M. Michálik ( 6.A) -81kg. Ďakujeme!

     • U včelára

      21. 5. 2023

      Učenie vonku nás veľmi baví. Chceli sme sa dozvedieť viac o živote včiel, preto sme zašli za včelárom. Pán Marek Škorňa nám ukázal, čo všetko potrebuje pri práci so včelami. Tiež hovoril o živote včiel, ako pracujú vo svojom spoločenstve. Počas besedy sme ochutnali sladký med z plástu, nazreli cez sklo  do príbytku včiel a veľa sme sa naučili. Ďakujeme za množstvo zaujímavých informácií.

     • Deň mlieka

      21. 5. 2023

      Pokračujeme v rovesníckom vyučovaní. Dňa 16.5.2023 sme si pripomenuli Deň mlieka. Naše deviatačky si pre žiakov prvého stupňa pripravili zaujímavé aktivity a obohatili ich tak o nové poznatky o mlieku a mliečnych výrobkoch.

     • Mladý Európan

      14. 5. 2023

      ZÍSKALI SME 3.MIESTO! Spojená škola v Detve zorganizovala piaty ročník vedomostnej súťaže Mladý Európan Junior, ktorej cieľom bolo zapojiť žiakov základných škôl v regióne a zvýšiť ich povedomie o Európskej únii. Súťaže sa zúčastnilo 10 trojčlenných družstiev. Žiaci súťažili v troch kolách. V prvom kole riešili vedomostný test, potom nasledovali úlohy zamerané na filmové a hudobné ukážky. V záverečnom kole si súťažiaci zmerali sily v skladaní puzzle s významnými európskymi pamiatkami. Na tejto skvelej akcii sa zúčastnil aj slovenský europoslanec Michal Wiezik, ktorý prednášal o životnom prostredí, o problematike globálneho otepľovania a obnoviteľných zdrojov. Veľmi pekne ďakujeme za vecné ceny, výlet a najmä za nové poznatky a skúsenosti, ktoré si naši žiaci zo súťaže odniesli!

     • Krajské kolo súťaže MIDIcoolwolley žiakov ZŠ

      11. 5. 2023

      Centrum voľného času na Kollárovej ulici v Revúcej v spolupráci so ZŠ Hviezdoslavova 1 Revúca usporiadalo dňa 10. mája 2023 okresné kolo MIDIcoolwolley žiakov základných škôl. V telocvični ZŠ Hviezdoslavova 1 Revúca sa zišlo 28 žiakov z 4 prihlásených škôl (do súťaže sa kvalifikovalo 5 škôl, pred turnajom sa jedna škola odhlásila). Súťaž sa odohrala systémom každý s každým na dva víťazné sety do 25. Víťazom okresného kola s postupom do celoslovenského kola sa stala nakoniec základná škola Hviezdoslavova 1 Revúca pod vedením Mgr. Karola Húšťu. Naši chlapci sa umiestnili na 3. mieste. Blahoželáme !

     • Exkurzia Novohrad

      3. 5. 2023

      Dnes sme spoznávali región Novohradu. V Divíne sme navštívili zrúcaninu hradu a Zichyho kaštieľ a v sídle Novohradu Lučeneckú synagógu.

     • Erasmus+

      3. 5. 2023

      Vďaka projektu Erasmus+ sme sa dostali do druhej fázy projektu „Objav v sebe viac.“, po jazykovom pobyte na Malte, sa dvojtýždňovej mobility – jobshadowing zúčastnili pani učiteľky Jozefína Babicová a Stanislava Micháliková. V Španielsku sa nám podarilo nadviazať kontakt so školou v Santiago de Compostela , IES Arcebispo Xelmírez II a vo Francúzsku – Le Conquet - škola Collége Dom Michel. Oba pobyty boli obrovským prínosom nielen v oblasti jazykového vzdelávania – odniesli sme si so sebou množstvo inšpirácií vo výučbe anglického jazyka, nové informácie o vzdelávacom systéme v Španielsku a Francúzsku. A nemenej dôležité sú naše nové kontakty, priateľstvá, ktoré dúfajme v budúcnosti budú smerovať k mobilitám našich žiakov.

      Obsah článku je len názorom autora. Európska komisia nie je zodpovedná za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých. Projekt bol spolufinancovaný programom Európskej komisie

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Krivec 1355
    • sekretariát: 045 5497 416 riaditeľka: 0915 820 142 materská škola: 045 5497 088
    • Krivec 1355 96205 Hriňová Slovakia
    • 37831291
    • 2021672961
    • skolskajedalen@zskrivec.eu, 0915 678 786
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje