• " Vtedy a dnes "

      28. 6. 2023

      Práca sprevádza človeka od počiatku. Aj keď Sviatok práce si pripomíname 1. mája, každý bežný deň v našom živote je dôkazom, že práca a ľudské bytie patria k sebe. Dnešným podujatím sme chceli prispieť k tomu, aby si naše deti uvedomovali, že všetko, čo v živote majú, je výsledkom námahy, práce ich rodičov, učiteľov a celej spoločnosti. Zároveň aj to, že škola je ich prípravou na povolanie a už tu získavajú pracovné návyky. Je veľmi dôležité, aby chápali, že aj ony sú súčasťou spoločnosti a spoločnosť ich potrebuje vzdelaných, zručných a pripravených. Nech sa preto učia čerpať z tradícií, čerpať z vytrvalosti dennodenného úsilia tých, ktorí ich k tomu vedú.
      Tento deň sme venovali všetkým, ktorí mali čas a chuť prísť, dvere a brány našej školy boli otvorené. Zažili sme  ukážky povolaní a remesiel ochotných rodičov, zamestnancov, bývalých žiakov , ako aj činnosti stredných odborných škôl, žiakov a ich pedagógov.

     • Volejbal - školské kolo

      28. 6. 2023

      Dňa 28.6.2023 sa uskutočnilo školské kolo zmiešaných volejbalových družstiev medzi triedami 7. A,8.A, 9. A. Zápasy boli vyrovnané,lebo každá trieda mala jeden vyhratý, ale aj jeden prehratý zápas. Konečné umiestnenie je nasledovné. 1. miesto - 9. A. trieda. 2. miesto - 7. A trieda 3. miesto - 8. A trieda. Blahoželáme !

     • Divínsky Boyard

      25. 6. 2023

      Dňa 23.6.2023 sa naši žiaci zúčastnili semifinálového kola súťaže Divínský Boyard. Pri vyhodnocovaní najúspešnejších družstiev, to naše v zložení Vincent Sibyla, Kassia Sibylová, Alexandra Cerovská, Kevin Čonka, Jozef Kráľ získalo krásne 2.miesto. Čo sa týka celkového vyhodnotenia súťaže, tak sme sa spomedzi ôsmich škol umiestnili na 4.mieste, keďže sa však divínska škola svojho umiestnenia vzdala, za čo im samozrejme ďakujeme, posunuli sme sa tak na 3.miesto a postúpili do finále, ktoré sa bude konať 15.9.2023. Ďakujeme organizátorom za skvelý zážitok!

     • Mladí zdravotníci SČK

      21. 6. 2023

      Dňa 6.6.2023 sa naši žiaci pod vedením pani učiteľky Ing. Alenky Ďuricovej zúčastnili súťaže Družstiev mladých zdravotníkov SČK, ktorá sa konala na Sliači. Získali sme skvelé 3.miesto. Blahoželáme !

     • Škola v prírode

      12. 6. 2023

      V dňoch 5. – 9. júna 2 023 sa 63 detí z prvého stupňa zúčastnilo na pobyte v škole v prírode v rekreačnom zariadení Hámor v neďalekej Kokave nad Rimavicou.
      V prekrásnom prostredí uprostred lesa si pod starostlivým dohľadom Evky Svoreňovej, Ľubky Šufliarskej, Ivetky Paprčkovej, Aleny Krnáčovej, Miloty Budáčovej a zdravotníčky Simonky Malčekovej užili pestrý program. Aj keď sa chvíľami zdalo, že boj s počasím je vopred prehratý, opak sa stal pravdou. Slnečný pondelok sme využili na hry v prírode a nechýbalo ani kúpanie v bazéne. Upršaný utorok sme strávili na poučnom stretnutí s miestnym včelárom. V ďalších dňoch sme okrem vyučovania stihli navštíviť Kokavu, kde sme si dopriali chutnú zmrzlinu. Pri prechádzke v lese sme postavili obydlia pre lesných škriatkov a spoznali čaro spolupráce pri ich realizácii. Nechýbali nekonečné voľné hry, šport, opekačka, diskotéka, pyžamová párty, ba ani tradičná nočná hra.
      Vďaka za úspešný priebeh patrí okrem pedagógov, zdravotníčke aj zamestnancom zariadenia za láskavý a ochotný prístup počas pobytu a samozrejme sponzorom : Hriňovská mliekareň a PKM Peter Krnáč. Ďakujeme.

     • Malí pestovatelia

      7. 6. 2023

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Malí pestovatelia.

      V rámci projektu : Malí pestovatelia sme si skrášlili okolie MŠ o novú skalku, vyvýšené záhony, kríky, balkónové kvety a pod. Deti budú postupne spoznávať starostlivosť o rastliny. Ďakujeme za spoluprácu rodičom, p. školníkovi a školákom.

     • Školská olymiáda

      1. 6. 2023

      Medzinárodný deň detí sme v tomto roku oslávili veľkolepou športovou olympiádou. Do súťaží sa zapojili všetci žiaci školy. Deviataci sa chopili úlohy spoluorganizátorov a rozhodcov a zvládli to naozaj bravúrne.
      Po úvodnej besede so športovcom - chodcom Miroslavom Úradníkom , ktorý je odchovancom našej školy a jeho trénerom Ľubošom Machníkom, nasledoval slávnostný otvárací ceremoniál so všetkým, čo k olympiáde patrí. Všetci žiaci absolvovali rôzne disciplíny, kde si zmerali svoje sily chlapci a dievčatá v rámci svojej triedy. Veselú atmosféru a športovú náladu umocňovala hudba, nechýbalo ani chutné občerstvenie. V závere sa na stupne víťazov postavili tí najlepší a dostali medaily z rúk vzácnych športových hostí.
      Celú akciu sledovala aj redaktorka Mariana Kovacechová z RTVS Rádio Regina, ktorá priebežne robila živé vstupy do dnešného ranného vysielania. Pod úspešný priebeh olympiády sa ako hlavná organizátorka podpísala pani učiteľka Mgr. Milota Budáčová. Výdatnú pomoc poskytli všetci učitelia, asistenti, vychovávateľky a samozrejme pán školník. Patrí im za to vďaka. Ďakujeme sponzorovi TESCO Hriňová .

     • Deň matiek a otcov

      1. 6. 2023

      31. máj sme si v tomto roku zvolili ako ten správny dátum, na ktorý sme sa rozhodli pozvať do školy medzi nás naše mamičky, starké, ockov aj starkých.
      Pri príležitosti osláv ich sviatku sme pripravili pestrý kultúrny program. Prostredníctvom neho sme im chceli povedať, ako veľmi ich ľúbime a sme radi, že ich máme v každej chvíli nablízku. Pod vedením svojich učiteliek sa v ňom predstavili žiaci 1.A, 2.A a 4.A triedy. Pri realizácii vystúpenia, v ktorom odzneli verše, piesne ale aj tóny hudobných nástrojov pomohli aj naši asistenti. V úlohe moderátorov sa predstavili štvrtáci : Adelka Malčeková a Tobias Kubiš.
      O tom, že sa dielo vydarilo, svedčili spokojné tváre pozvaných, slová vďaky a občas aj slzička dojatia.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Krivec 1355
    • sekretariát: 045 5497 416 riaditeľka: 0915 820 142 materská škola: 045 5497 088
    • Krivec 1355 96205 Hriňová Slovakia
    • 37831291
    • 2021672961
    • skolskajedalen@zskrivec.eu, 0915 678 786
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje