• Zápis do 1. ročníka

      6. 4. 2023

      5.apríla zavítali do našej školy malí predškoláci, aby predviedli pani učiteľkám, čo zaujímavé sa naučili v materskej škole. Pripravené úlohy a aktivity zvládli veľmi dobre.
      Milé deti, ste šikovné a tešíme sa na vás v prvej triede.

     • Zápis do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2023/24

      19. 3. 2023

      Milí rodičia budúcich prváčikov,

      zápis do 1. ročníka sa uskutoční
      5. apríla 2023 ( v stredu)
      od 13:00h - 17:00h
      v pavilóne ZŠ
      v 4.A triede. 

      Pre zápis dieťaťa do 1. ročníka je potrebné:

      1. Vyplniť elektronickú prihlášku na stránke školy. Údaje žiadame vypisovať správne aj s diakritikou (mäkčene, dĺžne a pod.) !!!                         Vytlačenú a podpísanú prihlášku prosíme priniesť so sebou na zápis.  Podľa § 144a, zákona č. 245/2008 účinného od 1. 1. 2022 sa na prihláške vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov!

      2. Zápis sa uskutoční formou osobného stretnutia v škole za účasti dieťaťa. V prípade, že sa nemôžete zúčastniť zápisu v stanovenom čase, môžete dieťa zapísať aj v inom termíne. Treba si ho dohodnúť  na tel. č.: 0915 820 142

      3. Zapisujú sa deti, ktoré do 31. augusta 2023 dovŕšia 6 rokov.
      Na zápis do 1. ročníka musia znovu prísť aj tie deti, ktoré mali v minulom školskom roku odklad povinnej školskej dochádzky.

      Dieťa je oficiálne zapísané na štúdium v základnej škole až po vydaní a podpísaní rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy.!

     • Noc v škole

      31. 3. 2023

      Odvážni prváci a druháci prežili zábavnú noc v škole s Guľkom Bombuľkom. Druháci si pripravili množstvo vedomostných úloh o  prečítanej knihe a preskúšali prvákov, čo si zapamätali. Zručnosť a trpezlivosť nás potrápila pri výrobe vlastného Bombuľka z vlny. Večer sme sa vybrali po stopách strateného Bombuľka a keďže sme ho našli, mohli sme sa uložiť na spánok.

     • Preberanie cien

      30. 3. 2023

      Generálny riaditeľ SLÁVIE a.s. František Kudláček osobne odovzdal ceny našim žiakom, ktorí sa zapojili do súťaže Talenty pre firmy. Po prevzatí cien nasledovala prehliadka firmy.

     • Súťažíme s Klokankom

      27. 3. 2023

      Dnes si žiaci  prvého stupňa  preverili svoje vedomosti v najväčšej medzinárodnej matematickej súťaži Klokanko. Výsledky budú zverejnené na stránke https://matematickyklokan.sk/ od 18. 4. 2023.
      Veríme , že budeme úspešní!

     • Návšteva mestskej knižnice

      24. 3. 2023

      Dnes prváci navštívili mestskú knižnicu,kde im pani knihovníčka Evka Kamenská porozprávala všetko o knihách, pravidlách správania sa v knižnici a ako sa možu stať dobrými čitateľmi. V hádankách im priblížila niekoľko najznámejších rozprávkových hrdinov. Knihy su bránou do sveta poznania a preto veríme, že aj naši žiaci sa stanú tými najlepšími čitateľmi.

     • Svetový deň vody

      24. 3. 2023

      Vo štvrtok 23. 3. 2023 boli deviatačky Aďa Abrmanová, Sofia Malčeková v rámci rovesníckeho vzdelávania pomocou rôznych aktivít učiť deti prvého stupňa. V jednotlivých ročníkoch boli aktivity zamerané na aktuálnu problematiku čistoty a nedostatku vody. Žiaci mali v blokovom vyučovaní aktivity prepojené so slovenským jazykom, matematikou, čítaním a prírodovedou.

     • Projekty deviatakov

      24. 3. 2023

      Žiaci deviateho ročníka pracovali v marci na dvoch projektoch. Prvým projektom boli SOPKY, kde žiaci spoznávali rôzne činné a nečinné sopky a zároveň zostrojili model sopky, kde si vyskúšali aj aktivitu činnej sopky. Druhý projekt bol Jaskyňa na Slovensku. Úlohou žiakov bolo zostrojiť model jaskyne a projekt, kde boli dôležité informácie o vybranej jaskyni.

     • Výstava poľovníckych trofejí

      24. 3. 2023

      Dňa 16.3.2023 sa naši piataci zúčastnili chovateľskej prehliadky poľovníckych trofejí v MsKS Hriňová. Žiaci diskutovali s lesníkmi na tému správneho a nesprávneho odstrelu, o určovaní veku zvierat, anomálii stavby tela a pod..  Zároveň v rámci lesnej pedagogiky s lesnými pracovníkmi spoznávali znaky, vlastnosti a vzťahy lesných živočíchov a rastlín.

     • Ponožková výzva

      22. 3. 2023

      Dňa 21.marca sme si pripomenuli Svetový deň Downovho syndrómu. Svoje sympatie a podporu sme vyjadrili obutím ponožiek rôznych farieb, vzorov a veľkostí. Cieľom výzvy je šíriť povedomie o ľuďoch s downovým syndrómom a ich prijatie spoločnosťou.

     • Plavecký výcvik

      22. 3. 2023

      Naši predškoláci sa v dňoch od 14.03.2023 do 17.03.2023 zúčastnili plaveckého výcviku v Hoteli Tenis vo Zvolene pod vedením plaveckej akadémie Beruška.

     • Volejbal chlapci - okresné kolo

      17. 3. 2023

      Chlapci 7.-9. ročníka sa dňa 14.3 .zúčastnili na Školských majstrovstvách okresu Detva vo volejbale. Umiestnili sa na krásnom 1. mieste. K úspechu blahoželáme R. Púpavovi, M. Hanesovi,T.Marcinekovi,L. Borákovi, T. Kulichovi, A. Hanesovi, L. Gibaľovi, L. Krnáčovi,J. Karlíkovi, K.Čonkovi a S. Cerovskému.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Krivec 1355
   • sekretariát: 045 5497 416 riaditeľka: 0915 820 142 materská škola: 045 5497 088
   • Krivec 1355 96205 Hriňová Slovakia
   • 37831291
   • 2021672961
   • skolskajedalen@zskrivec.eu, 0915 678 786
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje