• Malí pestovatelia

      7. 6. 2023

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Malí pestovatelia.

      V rámci projektu : Malí pestovatelia sme si skrášlili okolie MŠ o novú skalku, vyvýšené záhony, kríky, balkónové kvety a pod. Deti budú postupne spoznávať starostlivosť o rastliny. Ďakujeme za spoluprácu rodičom, p. školníkovi a školákom.

     • Školská olymiáda

      1. 6. 2023

      Medzinárodný deň detí sme v tomto roku oslávili veľkolepou športovou olympiádou. Do súťaží sa zapojili všetci žiaci školy. Deviataci sa chopili úlohy spoluorganizátorov a rozhodcov a zvládli to naozaj bravúrne.
      Po úvodnej besede so športovcom - chodcom Miroslavom Úradníkom , ktorý je odchovancom našej školy a jeho trénerom Ľubošom Machníkom, nasledoval slávnostný otvárací ceremoniál so všetkým, čo k olympiáde patrí. Všetci žiaci absolvovali rôzne disciplíny, kde si zmerali svoje sily chlapci a dievčatá v rámci svojej triedy. Veselú atmosféru a športovú náladu umocňovala hudba, nechýbalo ani chutné občerstvenie. V závere sa na stupne víťazov postavili tí najlepší a dostali medaily z rúk vzácnych športových hostí.
      Celú akciu sledovala aj redaktorka Mariana Kovacechová z RTVS Rádio Regina, ktorá priebežne robila živé vstupy do dnešného ranného vysielania. Pod úspešný priebeh olympiády sa ako hlavná organizátorka podpísala pani učiteľka Mgr. Milota Budáčová. Výdatnú pomoc poskytli všetci učitelia, asistenti, vychovávateľky a samozrejme pán školník. Patrí im za to vďaka. Ďakujeme sponzorovi TESCO Hriňová .

     • Deň matiek a otcov

      1. 6. 2023

      31. máj sme si v tomto roku zvolili ako ten správny dátum, na ktorý sme sa rozhodli pozvať do školy medzi nás naše mamičky, starké, ockov aj starkých.
      Pri príležitosti osláv ich sviatku sme pripravili pestrý kultúrny program. Prostredníctvom neho sme im chceli povedať, ako veľmi ich ľúbime a sme radi, že ich máme v každej chvíli nablízku. Pod vedením svojich učiteliek sa v ňom predstavili žiaci 1.A, 2.A a 4.A triedy. Pri realizácii vystúpenia, v ktorom odzneli verše, piesne ale aj tóny hudobných nástrojov pomohli aj naši asistenti. V úlohe moderátorov sa predstavili štvrtáci : Adelka Malčeková a Tobias Kubiš.
      O tom, že sa dielo vydarilo, svedčili spokojné tváre pozvaných, slová vďaky a občas aj slzička dojatia.

     • Detská atletika

      31. 5. 2023

      Na futbalovom ihrisku v Hriňovej sa konala Detská atletika žiakov 1.-4. ročníka. Akcie sa zúčastnili žiaci z Hriňovej, Detvy, Sliača a zo Zvolena. V peknom slnečnom počasí súťažili žiaci v štyroch disciplínach - beh cez prekážky, hod raketou vortex na vzdialenosť, skok do diaľky z miesta, beh na 40 m s obrátkou. Druháci Samko Gonda a Juraj Kulich boli ocenení medailou vo svojej vekovej kategórii. Všetci žiaci boli ocenení účastníckou medailou.Pre žiakov 5.-9. ročníka sa konali preteky v cezpoľnom behu na 1,5 km. V kategórii dievčat 7.-9. ročníka sa na 2. mieste umiestnila Kassia Sibylová. V kategórii chlapcov 5. - 6. ročníka sa na 3. mieste umiestnil Vincent Eliáš Sibyla. Všetkým zúčastneným žiakom blahoželáme !

     • Detský literárny Zvolen

      30. 5. 2023

      Dnes sa v CVČ Domino Zvolen konalo slávnostné vyhodnotenie súťaže Detský literárny Zvolen 2023. Zúčastnili sa ho aj naši  druháci Michal Paprčka a Janka Kučerová so svojou vlastnou tvorbou. Srdečne blahoželáme!

     • Čítajme si...2023

      26. 5. 2023

      Týždeň od 22.5. -26.5. sme sa zapojili do celoslovenského čitateľského maratóna " Čítajme si...2023". Cieľom bolo zvýšiť  povedomie o dôležitosti čítania a taktiež  posilniť pozitívny postoj detí k čítaniu v slovenskom aj anglickom jazyku. S knihou sme zašli aj do materskej škôlky. Týmto spôsobom sme podporili Linku detskej istoty. Súčasťou bola aj beseda s bývalou žiačkou našej školy Katarínou Krnáčovou, ktorá je autorkou kníh pre deti aj dospelých a majiteľkou malého vydavateľstva. Žiaci mohli nahliadnúť do jej života aj tvorby a odniesli si  knižné publikácie s venovaním.

     • Zber papiera pokračuje

      21. 5. 2023

      V prvej fáze zberu papiera sme vyzbierali celkom 1 040kg.
      Vyhodnotenie tried : 2.A - 305,7kg, 1.A - 220kg, 4.A - 199kg. 
      Najviac papiera priniesol:M. Bartók(2.A)-154kg, A.Marcinek (1.A)-142,5kg, M. Michálik ( 6.A) -81kg. Ďakujeme!

     • U včelára

      21. 5. 2023

      Učenie vonku nás veľmi baví. Chceli sme sa dozvedieť viac o živote včiel, preto sme zašli za včelárom. Pán Marek Škorňa nám ukázal, čo všetko potrebuje pri práci so včelami. Tiež hovoril o živote včiel, ako pracujú vo svojom spoločenstve. Počas besedy sme ochutnali sladký med z plástu, nazreli cez sklo  do príbytku včiel a veľa sme sa naučili. Ďakujeme za množstvo zaujímavých informácií.

     • Deň mlieka

      21. 5. 2023

      Pokračujeme v rovesníckom vyučovaní. Dňa 16.5.2023 sme si pripomenuli Deň mlieka. Naše deviatačky si pre žiakov prvého stupňa pripravili zaujímavé aktivity a obohatili ich tak o nové poznatky o mlieku a mliečnych výrobkoch.

     • Mladý Európan

      14. 5. 2023

      ZÍSKALI SME 3.MIESTO! Spojená škola v Detve zorganizovala piaty ročník vedomostnej súťaže Mladý Európan Junior, ktorej cieľom bolo zapojiť žiakov základných škôl v regióne a zvýšiť ich povedomie o Európskej únii. Súťaže sa zúčastnilo 10 trojčlenných družstiev. Žiaci súťažili v troch kolách. V prvom kole riešili vedomostný test, potom nasledovali úlohy zamerané na filmové a hudobné ukážky. V záverečnom kole si súťažiaci zmerali sily v skladaní puzzle s významnými európskymi pamiatkami. Na tejto skvelej akcii sa zúčastnil aj slovenský europoslanec Michal Wiezik, ktorý prednášal o životnom prostredí, o problematike globálneho otepľovania a obnoviteľných zdrojov. Veľmi pekne ďakujeme za vecné ceny, výlet a najmä za nové poznatky a skúsenosti, ktoré si naši žiaci zo súťaže odniesli!

     • Krajské kolo súťaže MIDIcoolwolley žiakov ZŠ

      11. 5. 2023

      Centrum voľného času na Kollárovej ulici v Revúcej v spolupráci so ZŠ Hviezdoslavova 1 Revúca usporiadalo dňa 10. mája 2023 okresné kolo MIDIcoolwolley žiakov základných škôl. V telocvični ZŠ Hviezdoslavova 1 Revúca sa zišlo 28 žiakov z 4 prihlásených škôl (do súťaže sa kvalifikovalo 5 škôl, pred turnajom sa jedna škola odhlásila). Súťaž sa odohrala systémom každý s každým na dva víťazné sety do 25. Víťazom okresného kola s postupom do celoslovenského kola sa stala nakoniec základná škola Hviezdoslavova 1 Revúca pod vedením Mgr. Karola Húšťu. Naši chlapci sa umiestnili na 3. mieste. Blahoželáme !

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Krivec 1355, Hriňová
   • sekretariát: 045 5497 416 riaditeľka: 0915 820 142 materská škola: 045 5497 088
   • Krivec 1355, 962 05 Hriňová 96205 Hriňová Slovakia
   • 37831291
   • 2021672961
   • skolskajedalen@zskrivec.eu, 0915 678 786
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje