• Super ZOO v ŠKD

      23. 6. 2022

      V spolupráci so Super ZOO Zvolen a Detva zorganizovala pani vychovávateľka Danka dňa 20.6.2022 zábavné popoludnie s exotickými zvieratkami. Do oddelenia ŠKD1 prišla Adel a Pali porozprávať deťom o ich pôvode, chove a starostlivosti. Dozvedeli sa veľa zaujímavostí z ich života. So sebou priniesli Agamu bradatú, Rosnicu sinú, tarantulu, vodné korytnačky, suchozemskú korytnačku, škorpióna, malé potkany, chovné šváby a saranča. Po besede deti súťažili v kvíze, fúkaní balónov, vystrihovaní masiek a v rôznych zábavných aktivitách. Víťazi boli odmenení upomienkovými predmetmi zo Super ZOO, pastelkami, alebo cukríkmi. Všetky deti, ktoré sa osmelili, sa mohli dotknúť vybraných a neškodných druhov zvieratiek. Poniektorí nabrali odvahu a odfotili sa s agamou, či korytnačkou. Celé popoludnie bolo zavŕšené rozdávaním upomienkových predmetov všetkým deťom a prísľubom k ďalšej spolupráci medzi Super ZOO a deťmi z nášho ŠKD.

      UŽ TERAZ SA TEŠÍME NA BUDÚCE STRETNUTIE SO SUPER ZOO.

     • Literárno - historická exkurzia

      14. 6. 2022

      Dňa 6.6.2022 zavítali žiaci 2. stupňa (5.A, 6.A, 7.A, 8.A) do Banskej Bystrice. Najskôr navštívili Múzeum hudobných nástrojov, potom si pozreli významné budovy na námestí mesta. Presunuli sa do Tajova, kde sa dozveedeli o živote a práci osobností - Jozefa Gregora Tajovského a Jozefa Murgaša. Na záver si žiaci vypočuli zaujímavé rozprávanie o artokulárnom kostolíku v Hronseku.

     • Atletika - Okresné kolo

      14. 6. 2022

      Nový úspech našej školy:

       

      Atletika - kategória 1. stupeň

      Hod kriketovou loptičkou

      Veronika Féderová: 3. miesto
      Jaroslav Cerovský: 2. miesto
      Martin Antl: 2. miesto
      Jana Púpavová: 1. miesto
      Dávid Ľalík: 1. miesto
      Laura Luptáková: 1. miesto

       

      Beh na 50 metrov

      Laura lalíková - 2. miesto

      Veronika Féderová - 2. miesto

       

      Beh na 600 metrov

      Vincent Eliáš Sibyla - 1. miesto

       

      Skok do diaľky

      Stela Fašková - 2. miesto

       

      Atletika - kategória 7. - 9. ročník

      Vrh guľou

      Adrián Čonka: 2. miesto

       

      Hod kriketovou loptičkou

      Adrián Čonka: 2. miesto

       

      Srdečne gratulujeme k úspechu v atletických pretekoch a ďakujeme za reprezentáciu školy.
       

     • Deň regiónu

      7. 6. 2022

      Po dvoch covidových rokoch sme konečne mohli pokračovať v tradičnom podujatí našej školy. Na našom školskom dvore sme privítali rodičov, dôchodcov z Domova sociálnych služieb v Hriňovej a bývalých žiakov, aby sme sa im predstavili s tradičným ľudovým programom spojeným s váľaním mája. V programe sa predviedli deti MŠ a žiaci ZŠ spevom, tancom, hrou na hudobné nástroje a dramatizáciou scénky Kubo. Deti si tiež mohli skúsiť rezbárstvo, vybíjanie kože, výrobu metiel, zahrať sa na Popolušku, hľadať ihlu v kope sena, skákať vo vreci, či preťahovať sa lanom, jednoducho kopec dobrej zábavy. O kotlíkové halušky sa postarali mamky z Priehaliny, posúchy piekol bývalý žiak Paľko Bago a guláš nášho pána školníka bol tiež vynikajúci. Koču ťahaného koňmi poháňanými pánom Salvom neodolalo nejedno dieťa. 

      Ďakujeme všetkým účinkujúcim deťom a žiakom, pedagogickým zamestnancom, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii tejto školskej akcie. Poďakovanie patrí tiež všetkým zúčastneným rodičom a remeselníkom. Za technickú podporu ďakujeme Mestu Hriňová a Mgr. Martinovi Klimentovi.

       

      Celý fotoalbum tu. 

     • Škola v prírode

      7. 6. 2022

      V dňoch 23. – 27. mája 2 022 si 50 detí z prvého stupňa užilo školu v prírode. Tentoraz sme zamierili na Chatu Kollárová neďaleko Ostrého Grúňa. Akciu organizačne zabezpečila p. uč. Ľubica Šufliarská. Zážitkové učenie v prírode, pedagogický dozor, ale aj občas chýbajúce náruče maminiek, jej pomohli nahradiť pani učiteľky Eva Svoreňová a Alena Krnáčová.

      Aby bol týždenný pobyt nasýtený nezabudnuteľnými zážitkami, prekonanými osobnými športovými rekordmi, skúškami odvahy či vytrvalosti a objavenými talentami dokonalý, sa s ľahkosťou postarali veselí animátori a úžasná teta zdravotníčka Pastička. Všetci si získali dôveru a obdiv detí hneď po príchode.

      Asi najvýstižnejším hodnotením pobytu boli spokojné deti, ktoré pri rozlúčke nahlas vyslovovali želanie zostať ešte aspoň pár dní.....alebo minimálne o rok sa vrátiť po nové zážitky, skúsenosti a priateľstvá. 

       

      Celý fotoalbum tu.

     • Výlet do Mojína

      7. 6. 2022

      Deti z prvého stupňa oslávili svoj medzinárodný sviatok v sokoliarskom areáli v Mojíne neďaleko Rimavskej Soboty. Program zahŕňal pútavú prednášku o živote dravcov vo voľnej prírode, v zajatí a o histórii sokoliarstva na Slovensku. Potom nasledovala prehliadka vtáčích príbytkov, interaktívne hry a zlatým klincom programu boli ukážky sokoliarskeho umenia. Niektorí odvážlivci si dokonca vyskúšali prilákať dravca na rukavicu, alebo ho aspoň pohladiť.

      Neskôr sme si urobili zopár fotografií na pamiatku, zasýtili vyhladnuté brušká, kúpili drobné suveníry a zahrali tematické hry. ....a čo povedať na záver? Počasie bolo ako na objednávku, nálada výborná, strávili sme čas s milými ľuďmi, ktorí sú majstrami svojho remesla.

      .........jednoducho skvelý výlet.

     • Výlet do Budapešti

      31. 5. 2022

      Dňa 12.5.2022 sa trieda 6.A vybrala na triedny výlet do krásneho hlavného mesta Maďarska - Budapešti. Pod vedením ostrieľanej sprievodkyne pani Lukáčovej sme sa dozvedeli množstvo zaujímavostí o histórii ale aj súčasnosti tejto nádhernej metropoly. Čerešničkou na torte bola návšteva Tropikária - kde sme mohli spoza skla vidieť žraloky, raje a iné morské živočíchy. Plný zážitkov a nadšenia sa tešíme na ďalšie školské výlety. Výlet bol zorganizovaný triednou učiteľkou Jozefínou Babicovou v spolupráci s cestovnou kanceláriou Aqua Detva.

     • Literárny Zvolen

      31. 5. 2022

      Nový úspech našej školy

       

      V súťaži literárnej tvorby "Literárny Zvolen" boli úspešní dvaja:

      Martin Svoreň: ocenený
      Michaela Nosáľová: ocenený

       

      Srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu.

       

     • Deň matiek

      24. 5. 2022

      Dňa 19. mája 2022 sme v našej škole privítali rodičov a starých rodičov. Žiaci 1. stupňa si pre nich pripravili spoločný program pri príležitosti Dňa matiek. Bohatý program vyčaril na tvárach mám úsmev a v očiach slzičky dojatia. Teší nás, že sme si túto udalosť všetci užili. Poďakovanie patrí všetkým pedagógom, ktorí sa podieľali na tvorbe a nácviku programu, ale najmä deťom, ktoré v programe účinkovali. 

     • Deň mlieka

      18. 5. 2022

      Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej stravy. Už od roku 1957 sa oslavuje Medzinárodný deň mlieka a tak sme si aj my 20. mája pripomenuli jeho dôležitosť a pochutnali na mliečnom občerstvení. Žiacky parlament s pomocou šikovných deviatakov pripravil rôzne pochúťky. Veľké ĎAKUJEME patrí našej hriňovskej mliekarni KOLIBA, ktorá nám poskytla všetky mliečne výrobky. 

     • Deň Zeme

      5. 5. 2022

      Celoškolskou a celodennou akciou, ktorú pripravila pani učiteľka Ďuricová dňa 26.4. 2022 bol na našej škole DEŇ ZEME. Žiaci I. aj II. stupňa boli rozdelení do skupín a následne navštívili jednotlivé stanovištia, ktoré sa nachádzali v prírode okolo školy. Prvé až štvrté stanovište pripravili zamestnanci LZ Kriváň a Lesnej správy Hriňová. Žiaci spoznávali semená, listy drevín a stopy zvierat.  Piate až ôsme stanovište pripravili deviataci, žiaci našej školy a pán školník. Dané stanovištia boli zamerané hlavne na zmysly detí, budovanie citlivého a pozorného vzťahu k prírode, vyskúšali si aj zručnosti v pílení dreva.  Následne žiaci v triedach spracovávali informácie na postery a 3D modely na  tému VODNÝ EKOSYSTÉM. Po absolvovaní všetkých aktivít sa všetci žiaci 1. stupňa zúčastnili zberu odpadu- cez 4. vyučovaciu hodinu v okolí školy, pekárni, zastávok, okolo Bystrého potoka. Po absolvovaní všetkých aktivít (po 4.vyučovacej hodine) sa aj všetci žiaci 2. stupňa zúčastnili zberu odpadu - cez 5. vyučovaciu hodinu smerom do časti Riečka, Klopotovo, k hlavnej ceste a okolo rieky Slatina.

      Celý album je tu.