• Prevádzka školy od 8.2.2021, testovanie rodičov

      4. 2. 2021

      Aktualizácia 04.02.2021, 12:50

      Vážení rodičia,

      v súlade s Covid automatom, rozhodnutiami epidemiológov a ministra školstva od 8. februára 2021 otvárame bránu školy pre žiakov 1. stupňa základnej školy a deti materskej školy. Zabezpečená bude aj prevádzka školského klubu detí a školskej jedálne tak, ako pred prerušením vyučovania. 

      Podmienkou, aby Vaše dieťa mohlo nastúpiť, je negatívny test aspoň jedného zákonného zástupcu, s ktorým žije dieťa v spoločnej domácnosti nie starší ako 7 dní. Negatívny test musia mať aj všetci zamestnanci.

      Výnimku z testovania bude mať pravdepodobne osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace. (Výnimky bude riešiť vyhláška hygienika.)

      Odporúčame Vám, aby ste sa na antigénové testovanie prihlásili elektronicky na https://korona.gov.sk/ a to buď v piatok alebo nedeľu nie neskôr ako 30 minút do uzatvorenia mobilného odberného miesta (V sobotu MOM v Krivci nie je v prevádzke.) Budete vybavovaní prednostne a nemusíte čakať na výsledok. Ten vám bude zaslaný správou SMS. Pri objednávaní vyhľadajte "Mobilné odberové miesto Hriňová, Krivec 1355, Hriňová, (ZH Derm s.r.o.)". Testuje sa priamo v budove školy z okna bývalej ordinácie lekára. Prípadne môžeže využiť ďalšie dve odberné miesta v meste bez elektronického prihlasovania (MsKS Hriňová a Microstep)

      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

      • škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,
      • zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa prostredníctvom školského Edupage. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,
      • ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,
      • zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

      S ostatnými informáciami súvisiacimi s otvorením školy vás oboznámime čo najskôr. Čakáme na vyhlášku hlavného hygienika, rozhodnutie ministra školstva a zverejnenie manuálov pre školy. 

     • Prevádzka školy od 18.1. do 5.2.2021

      7. 1. 2021

      Aktualizované 28.1.2021

      Vážení rodičia,

      vzhľadom na zhoršenie epidemiologickej situácie v súlade s informáciami, ktoré má škola k dnešnému dňu k dispozícii a po dohode s naším zriaďovateľom Mestom Hriňová Vám predkladáme informácie k prevádzke školy.

      Od 18.1.2021 do 22.1.2021 (Zmeny po vyhlásení ministra školstva zo dňa 14.1.2021!!! Viac tu.)

      Od 25.1.2021 do 29.01.2021 (Zmeny po vyhlásení ministra školstva zo dňa 20.1.2021!!!)

      Od 1.2.2021 do 5.2.2021 (Viac na webe Ministerstva školstva)

      • nebude v prevádzke, rodičia majú nárok na pandemickú OČR. Pre rodičov kritickej infraštruktúry (zdravotníci, policajti, hasiči, vojaci...) a rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje prácu z domu bude v prevádzke MŠ Jarabová. Záujem prosíme nahlásiť zástupkyni MŠ p. Lašákovej alebo triednej učiteľke. Viac na stránke mesta tu.
      • ZŠ 1. stupeň - dištančné vyučovanie 
      • ZŠ 2. stupeň - dištančné vyučovanie

      O prípadných zmenách vás budeme včas informovať. V tomto momente je najdôležitejšie zdravie a tak prosíme všetkých rodičov, zamestnancov a žiakov o trpezlivosť pri dodržiavaní opatrení. Zostaňte zdraví!

     • Hovorme o jedle - aj tento rok ocenenia

      18. 12. 2020

      Aj tento školský rok sme sa zapojili do VIII. ročníka týždňa HOVORME O JEDLE, pod vedením Ing A. Ďuricovej. V celoslovenskej súťaži sme uspeli. Jednotlivé témy dňa boli ocenené cenami. Vo fotografickej súťaži OČAMI GURMÁNA zvíťazila fotka Samka Ďuricu 8.A „Zaliate slnkom“ na tému ,,Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov“. Taktiež zvíťazil príspevok vyhlásenej dennej témy „Mäso, hydina, ryby, vajcia, strukoviny“. Víťazná škola: Základná škola s materskou školou, Krivec 1355, 962 05 Hriňová  z Banskobystrického  kraja, bola ocenená aj finančnou cenou 330 eur. Zároveň v danom príspevku bola ocenená 2.A trieda s pani učiteľkou Mgr. A. Krnáčovou ako najaktívnejšia trieda danej víťaznej témy. Výhercovia sa cenám veľmi potešili. Chceli by sme veľmi pekne poďakovať za sponzorské darčeky pre žiakov 2.A mliekarni Koliba Hriňová. 

     • iBobor

      8. 12. 2020

      Opäť sme sa zúčastnili tejto skvelej informatickej súťaže, ktorá prebieha v online priestore. Zapojili sme sa v  kategórii Bobríci (4. a 5. ročník) a Kadeti (8. a 9. ročník). Viac o súťaži tu https://www.ibobor.sk/index.php

      Srdečne blahoželáme všetkým úspešným riešiteľom! Ďakujeme aj všetkým druhostupniarom, ktorí sa počas dištančného vzdelávania do súťaže zapojili z domu.

      Natália Škorňová, 4.A: úspešný
      Martina Sedliaková, 4.A: úspešný
      Nikol Lalíková, 4.A: úspešný
      Alžbetka Zaušková, 4.A: úspešný
      Natália Féderová, 4.A: úspešný
      Adam Debnár, 4.A: úspešný
      Róbert Berky, 4.A: úspešný
      Sofia Svoreňová, 5.A: úspešný
      Daniel Tuhársky, 8.A: úspešný
      Samuel Mališ, 9.A: úspešný
      Veronika Mališová, 9.A: úspešný
      Viktória Malčeková, 9.A: úspešný

       

     • Výroba slizu v ŠKD

      11. 11. 2020

      V ŠKD 2 s pani učiteľkou Mgr. Petronelou Uhrinovou skúšame nové veci. Radi objavujeme, zabávame sa, poznávame vlastnosti rôznych materiálov. Dnes sme vyrábali sliz. Na jeho výrobu sme skúsili viacero receptov a postupov. Použili sme lepidlo, penu na holenie, sódu, tekuté mydlo a ďalšie suroviny. Pozrite sa, ako sa nám sliz vydaril.

     • Hovorme o jedle

      21. 10. 2020

      Aj tento školský rok sme sa zapojili do VIII. ročníka týždňa HOVORME O JEDLE. Počas týždňa HOVORME O JEDLE sme sa aktivitami zapojili do štyroch oblastí:

      1. súťažno-vzdelávacia aktivita "HOVORME O JEDLE"
      2. výtvarná súťaž "CHUTNÉ MAĽOVANIE"
      3. literárna súťaž "POTRAVINOVÁ SEBESTAČNOSŤ NIE JE IBA PRÁZDNA FRÁZA" 
      4. fotografická súťaž "OČAMI GURMÁNA".

      Zapojili sme sa do denných tém.

      Pondelok

      1. Vyhlásená denná téma: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky

      2. Vyhlásená denná téma:  Ako nasýtiť svet?

      Utorok

      1. Vyhlásená denná téma: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov

      2. Vyhlásená denná téma: Potravinový odpad

      Streda

      1. Vyhlásená denná téma: Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek

      2. Vyhlásená denná téma: Potraviny na cestách a ich vplyv na životné prostredie

      Štvrtok

      1. Vyhlásená denná téma: Mäso, hydina, ryby, vajcia, strukoviny

      2. Vyhlásená denná téma: Podvody s potravinami

      Piatok

      1. Vyhlásená denná téma: Cukry, tuky, soľ

      2. Vyhlásená denná téma:  Jedz a hýb sa

      Ako hlavné témy, z ktorých sme poslali aj súťažné príspevky boli :

      1. Vyhlásená denná téma: Mäso, hydina, ryby, vajcia, strukoviny

      2. Vyhlásená denná téma: Potraviny na cestách a ich vplyv na životné prostredie

      Vyučovanie v tento týždeň sa nieslo v triedach v danom duchu. Niektoré hodiny boli chutné a hlavne zdravé. Prostredníctvom zážitkového vyučovania, vzájomného učenia sa detí formou skupinovej práce, rovesníckeho vzdelávania sme sa  v rámci jednotlivých vyučovacích hodín spracúvali témy tohto týždňa.

      Jednotlivé aktivity boli zamerané na aplikáciu vedomostí z matematiky a slovenčiny /rysovanie, tvorba tabuliek, slovné úlohy, čítanie s porozumením, vyhľadávanie informácií v texte, pravopisné pravidlá, slohové útvary, usporiadanie slov podľa abecedy a pod./ Okrem edukatívnych aktivít samozrejme nechýbala zábava v podobe ochutnávky dobrôt, ktoré si žiaci doniesli pre seba. ( Dodržiavali sme všetky opatrenia.)

      Tieto dni plné aktivít boli pre deti určite prínosné, pretože sa opäť niečo nové dozvedeli, spoznali aj iné stránky osobností svojich spolužiakov pri tímovej práci. Pozitívom je aj fakt, že sa v dôležitých rolách predstavili aj tí, ktorí majú problémy s komunikáciou a vlastnou prezentáciou. Hravá a pokojná atmosféra dala všetkým príležitosť nadobudnúť príjemný zážitok a veselú náladu.

      Aj v tejto ťažkej situácii by sme chceli veľmi pekne poďakovať za sponzorské dary pekárni Bobro Hriňová a mliekarni Koliba Hriňová.

     • Chodník odvahy

      1. 10. 2020

      celkové náklady (prvky a ich inštalácia) 1 695€, z toho podpora BBSK 1 000€

      realizácia: august 2020, dodávka a montáž: Ihriská Bonita

      Chodník odvahy je určený pre deti od 3 – 15 rokov a to hlavne deti zo školského klubu detí, žiakov 2. stupňa ZŠ. Je umiestnený v otvorenom areáli školy. Prvky sú umiestnené na trávniku a sú bezúdržbové. 

      Týmto ďakujeme Banskobystrickému samosprávnemu kraju za podporenie projektu.

     • Škola v prírode

      29. 9. 2020

      Žiaci 2. - 5. ročníka sa v dňoch 14.9. - 18.9.2020 zúčasnili školy v prírode v rekreačnom zariadení Mladá Hora Sebechleby. Deti si užili prírodu a zábavu pod vedením pani učiteliek Babicovej, Svoreňovej, Uhrinovej a tímu skvelých animátov.

      Fotoalbum TU.