• Ponožková výzva

      21. 3. 2022

      #PonozkovaVyzva sa každoročne koná 21. marca a spája sa so Svetovým dňom Downovho syndrómu. Tento deň sa na znak oslavy ľudskej jedinečnosti nosia dve rozdielne ponožky. Žiaci 1.A, 4.A a 6.A sa tiež zapojili do Ponožkovej výzvy.

      https://ponozkovavyzva.sk/

     • Stolný tenis - Okresné kolo

      21. 3. 2022

      Naše družstvo v zložení Kevin Čonka, Adrián Čonka, Lukáš Strigáč a Jakub Karlík získalo 3. miesto v okresnom kole stolného tenisu v kategórii žiakov ZŠ. 

      Chlapcom srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezenáciu.

     • Hviezdoslavov Kubín - Školské kolo

      17. 3. 2022

      Dňa 15.3.2022 sa v našej škole uskutočnilo Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína -  postupová súťaž v prednese poézie a prózy. Postupujúcim držíme palce v Okresnom kole.

      1. kategória - 2., 3., a 4. ročník

      poézia

      1. Vincent Eliáš Sibyla 4.A
      2. Peter Suja 3.A
      3. Samuel Krnáč 4.A c

            cena poroty: Sebastián Birdáč 3.A.

      próza

      1. Terézia Malatincová 4.A;
      2. Bianka Bariaková 4.A a Martin Antl 3.A
      3. Hanka Malatincová 2.A.

      2. kategória - 5. a 6. ročník

      poézia

      1. Nela Bariaková, 5.A
      2. Viktória Salvová, 6.A
      3. Alena Krahulcová, 6.A

      próza

      1. Sofia Krnáčová, 5.A
      2. Jana Cerovská, 6.A
      3. Alžbeta Zaušková, 5.A

       

      3. kategória - 7., 8. a 9. ročník

      poézia

      1. ---
      2. Petra Fašková, 7.A
      3. Jakub Karlík, 7.A

      próza

      1. Lukáš Strigáč, 9.A
      2. Matyáš Juraj Krahulec, 7.A
      3. ---

       

     • Fašiangové blokové vyučovanie

      4. 3. 2022

      9.februára si tretiaci naplno užili "fašiangovo-karnevalový deň". Počas štvorhodinového bloku získali informácie o fašiangových tradíciách na Slovensku. Následne si zmerali sily v kvíze zameranom na fašiangové zvykoslovie v našom meste. Nechýbali veselé súťaže, občerstvenie, zábava a ani hlasovanie o najoriginálnejšie masku.

     • Otvorenie školy po uzatvorení tried RÚVZ

      27. 2. 2022

      Vážení rodičia,

      od 25.2.2022 sa uvoľňujú opatrenia aj v školách. V našej škole však pre veľký počet pozitívnych žiakov i zamestnancov školy musíme ostať obozretní. Krúžková činnosť sa do jarných prázdnin ruší, doučovania však budú prebiehať podľa plánu.

      Vzhľadom na uzatvorenie školy z rozhodnutia RÚVZ vo Zvolene minulý týždeň a zhoršenú epidemiologickú situáciu vás prosíme, aby ste v žiadnom prípade neposielali do školy dieťa s nádchou, kašľom alebo iným príznakom ochorenia Covid-19. Nástup žiaka do školy je možný len v prípade, že je dieťa bezpríznakové. 

      Všetci zákonní zástupcovia sú povinní poslať vyhlásenie o bezpríznakovosti v EduPage.
      Tiež vás prosíme, aby ste použili samotest a poslali nám aj vyhlásenie o použití samotestu.

      Ďakujeme za spoluprácu.

     • Uzatvorenie základnej školy

      22. 2. 2022

      Oznamujeme Vám, že RÚVZ vo Zvolene v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie na našej škole vydal rozhodnutie o uzatvorení všetkých tried základnej školy od 23.2.2022 do 27.2.2022.

      V materskej škole ostávajú v prevádzke tri triedy. Trieda Sovičky je tiež uzatvorená.

      Školská jedáleň ostáva v prevádzke pre otvorené triedy MŠ. Žiaci ZŠ budú zo stravy odhlásení.

      Žiaci ZŠ sa budú učiť dištančne prostredníctvom aplikácie ZOOM. Dištančný rozvrh bude zverejnený deň dopredu v triednej knihe.

      Prezenčné vyučovanie žiakov začne v pondelok dňa 28.2.2022. 

      Prosíme rodičov, aby obmedzili sociálne kontakty svojich detí a sledovali ich zdravotný stav. V prípade príznakov ochorenia Covid-19 kontaktovali ošetrujúceho lekára dieťaťa a v prípade pozitívneho testu dieťaťa nám neodkladne túto skutočnosť oznámili. Ďakujeme za Vaše pochopenie a spoluprácu.

      Mgr. Iveta Gallová, riaditeľka školy

     • Olympiáda DEJ - Okresné kolo

      16. 2. 2022

      Nový úspech našej školy:

      Kassia Sibylová: 2. miesto, kat. F
      Kristína Matúšková: 3. miesto, kat. F
      Martina Gondášová: 3. miesto, kat. E

      Súťaž: Olympiáda DEJ
      Kolo: Okresné kolo

      Srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu!

     • Lyžiarsky výcvik

      7. 2. 2022

      Žiaci 8.A a 9.A absolvovali od 31.1. do 3.2.2022 lyžiarsky výcvik v lyžiarskom stredisku Zerrenpach Látky. Okrem toho, že sa všetci žiaci naučili lyžovať, užili si aj kopec zábavy v krásnom prostredí a za dobrého počasia. 

     • Svetový deň bez mobilu

      7. 2. 2022

      Žiacky parlament ZŠ s MŠ Krivec vyzýva všetkých žiakov školy, pedagógov, zamestnancov, aby sa pripojili dňa 07.02.2022 aspoň v čase vyučovania (kľudne aj celý deň), do tejto aktivity.

      Zabudnime si mobily doma! Bolieva vás hlava a zle spávate? Podľa niektorých štúdií to môže byť pre mobil. Napríklad štvorica francúzskych vedcov (fyziológ, fyzik, biológ a bioelektromagnetik) vydala publikáciu, v ktorej tvrdí, že používanie mobilov vedie k nespavosti, depresiám a srdcovým ťažkostiam. Švédski vedci zase ešte v roku 2001 upozorňovali na nebezpečenstvo žiarenia z mobilov, ktoré by mohlo urýchľovať Parkinsonovu a Alzheimerovu chorobu. One For All, All For One.

      Tiež Vás vyzývame k vymýšľaniu aktivít, ktorými dokážeme vyplniť čas a odložíme mobil v pribehu celého týždňa. Na prízemí nájdete na nástenke obálku, kde môžete uložiť svoj nápad a my vás potom budeme informovať, čo ste vymysleli. Tešíme sa na Vašu podporu a úspešnú realizáciu tejto náročnej výzvy. :-)

      Váš Žiacky parlament!

     • Vyhodnotenie súťaže "Talenty pre firmy"

      21. 1. 2022

      Aj tento rok sme sa zapojili do súťaže, ktorú organizuje Spojená škola v Detve v spolupráci s firmami zapojenými do duálneho vzdelávania súťaž pre tvorivých žiakov základných škôl. Teší nás, že dvaja naši žiaci, ktorí vyhotovili logo Slávie, boli ocenení. 

      2. cena  - Lukáš Strigáč, 9.A 

      Cena riaditeľa Slávie - Tomáš Kulich, 8.A 

      Škola zároveň získala ceny v hodnote 200€. Všetkým žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili, ďakujeme za reprezentáciu a oceneným srdečne gratulujeme.

       

     • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

      10. 1. 2022

      V decembri sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnili sa žiaci 6., 7. a 9.ročníka.

       

      Výsledková listina kategórie A:

      1. miesto: Alenka Krahulcová 6.A

      2. miesto: Danielka Sedliaková 7.A

      3. miesto: Peťa Fašková 7.A

       

      Poradie v kategórii B:

      1. miesto: Daniel Tuhársky 9.A

      2. miesto: Emka Horníková  9.A

      3. miesto: Danielka Paprčková  9.A

       

      Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme a ďakujeme za účasť. V okresnom kole nás bude reprezentovať Alenka Krahulcová 6.A a Daniel Tuhársky 9.A.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Krivec 1355, Hriňová
   • sekretariát: 045 5497 416 riaditeľka: 0915 820 142 materská škola: 045 5497 088
   • Krivec 1355, 962 05 Hriňová 96205 Hriňová Slovakia
   • 37831291
   • 2021672961
   • skolskajedalen@zskrivec.eu, 0915 678 786
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje