• Koronavírus - usmernenie

      2. 3. 2020

      V súvislosti so šírením nového ochorenia COVID-19 vydalo Ministerstvo školstva SR dňa 28. 2. 2020 pod č. 2020/9906:1-A1000 usmernenie:

      V prípade, že žiaci boli alebo sa vrátili v najbližších dňoch z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.

      V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia uvedené symptómy (teplota nad 38 oC, kašeľ, nádcha, bolesť svalov, bolesť kĺbov, sťažené dýchanie) za obdobie 14 dní, musí ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky a riadiť sa jeho príkazmi! Takáto osoba nesmie chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie!

      Je dôležité dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia: pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou najmenej 20 sekúnd, použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu, vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest. Nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami, pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou.

      Vylúčenie z vyučovania žiakov, ktorí neprejavujú  príznaky  ochorenia  len z dôvodu, že boli na pobyte v oblastiach postihnutých výskytom koronavírusu, nie je možné, ak žiak plní povinnú školskú dochádzku. V ostatných prípadoch (napr. materská škola) je na zvážení riaditeľa školy po dohode so zákonným zástupcom dieťaťa. Pokiaľ sa u detí a žiakov neobjavia klinické príznaky respiračného ochorenia, nie je dôvod ich obmedzovať. Takýto postup obdobne platí aj pre zamestnancov.

      Zároveň apelujeme na rodičov, aby neposielali dieťa do školy s príznakmi ochorenia.

      Celé usmernenie MŠ SR čítajte tu.

      WEB - Úrad verejného zdravotníctva

      Rozhovor s virológom na túto tému - RNDr. Boris Klempa, DrSc. 

       

     • Karneval

      21. 2. 2020

      Fašiangové obdobie sme ukončili na našej škole tradičným karnevalom. Okrem hier a zábavy žiaci videli regionálny program  "Pochovávanie basy" v podaní žiakov 7.A a 8.A triedy. Karneval sme spestrili bohatou tombolou.

      Fotoalbum TU.

     • Čas premien

      17. 2. 2020

      Dňa 30.1.2020 sa žiačky 7.A zúčastnili besedy "Čas premien" – Medzi nami dievčatami pod vedením Mgr. Holecovej. Následne ďalšiu vyučovaciu hodinu absolvovali chlapci z 8.A a 7. A besedu pod názvom "Na ceste k mužnosti".

     • Posedenie pri jedličke V DD a DSS

      14. 1. 2020

      Dňa 17.12.2019 boli deti z I. oddelenia ŠKD pod vedení pani vychovávateľky Danky Luptákovej navštíviť DD a DSS. Našich starkých sme potešili vianočnými piesňami, koledami a básničkami. Bolo super stráviť v ich spoločnosti pár chvíľ, zdieľať s nimi našu lásku, vďaku a pekné chvíle. Všetkým starkým sme rozdali aj darčeky a vianočné pozdravy. Na záver sme si už tradične zaspievali spoločnú koledu a popriali sme im veľa šťastia a zdravia do nastávajúceho nového roka. Našou snahou bolo spríjemniť starkým sviatočné vianočné chvíle a to sa nám aj podarilo, za čo sme boli odmenení veľkým potleskom.

     • Vianočná besiedka v 1. oddelení ŠKD

      14. 1. 2020

      Po celoročnej práci v ŠKD si deti z I. oddelenia vyzdobili svoju triedu a pripravili sa spoločne na vianočnú besiedku. Pár dní pred besiedkou doma vlastnoručne vyrábali darčeky pre svojich tajných priateľov. Naučili sa spoznať hodnotu Vianoc aj vďaka tomu, že nie je dôležité byť obdarovaný, ale aj vedieť niekoho obdarovať. Celé popoludnie sa nieslo vo vianočnom duchu, deti pozerali vianočné rozprávky, spievali koledy, tancovali. Všetci sa výborne zabávali. Medzi tanečnými kolami súťažili a pochutnávali si sa na rôznych dobrotách. Tie im pripravila ich pani vychovávateľka Danka Luptáková, aj za pomoci niektorých rodičov. Po rozbalení darčekov si deti spoločne zavinšovali veľa zdravia, šťastia a úspechov v nastávajúcom Novom roku 2020. Domov si odnášali kopec zážitkov a malé darčeky od svojej pani vychovávateľky.

      Fotoalbum TU.

     • Vianočný večierok v ŠKD 2

      9. 1. 2020

      Deti z II. oddelenia ŠKD dňa19.12.2019 privítali blížiace sa Vianoce vianočným večierkom. Tancovali, spievali, hrali sa a zabávali. Pod stromčekom si našli balíčky od pani vychovávateľky Petronely Uhrinovej, ale aj od detí navzájom. Deti si posadali do kruhu okolo stromčeka a postupne si rozdávali darčeky. Každé dieťa si pripravilo pre svojho kamaráta krátke poďakovanie za všetko, čo pre neho robí a podalo mu darček. Týmto milým gestom všetky deti vyjadrili úctu voči svojim kamarátom a spolužiakom a popriali si navzájom krásne VIANOCE.

     • Tradície na Luciu

      13. 12. 2019

      V kalendári je 13. december sviatkom sv. Lucie. Tento magický dátum v minulosti sprevádzali rôzne zvyky, tradície a obyčaje. Naše dievčatá Janka Lapinová, Terezka Cerovská, Zuzka Kráľová, Viktorka Vilhanová a Veronika Mališová nám ich dnes pripomenuli a zahalené v bielych plachtách povymetali všetky kúty školy, aby vyhnali strašidlá, zlých duchov, temné sily, choroby a trápenia. Janka Lapinová navyše tieto vystúpenia sprevádzala na drumbli. Ďakujeme dievčatá :-)

      Celý album tu.

     • Letom svetom s Poľanou

      13. 12. 2019

      Vo štvrtok 12. 12. 2019 o 10:00 hod. sme sa zúčastnili v Podpolianskom múzeu v Detve slávnostného vyhlásenia výsledkov a odovzdania cien. Žiaci sa zapojili do projektu LETOM SVETOM S POĽANOU. Do kreatívnej súťaže sa zapojilo viac ako stovka nadaných mladých ľudí z Podpoľania. Vo svojich prácach preukázali nielen veľkú dávku talentu, ale najmä pozitívny vzťah k prírode a hrdosť k domovine. Cenu za grafické spracovanie a ako absolútny víťaz súťaže bol Dávid Kamenský z 9.A a 3. miesto za video - Poľana získala Viktória Banská zo 7.A.

     • Vianočný výchovný koncert

      13. 12. 2019

      Aj my sa pripravujeme na VIanoce. Máme vianočnú výzdobu a namiesto zvonenia počúvame vianočné melódie. V tento adventný čas sa v utorok 10.12.2019 v telocvični našej školy uskutočnil vianočný výchovný koncert, ktorý nám poskytla AMOS umelecká agentúra z Prešova. Všetci sme si to užívali.