• Vianočný program - Deti deťom

      9. 1. 2019

      Posledný deň pred Vianočnými prázdninami sme strávili v duchu blížiacich sa Vianoc. V školskej jedálni nám pani kuchárky pripravili prekvapenie - sladký perník a punč. Po vianočnej burze na nás čakal vianočný program - Deti deťom. Program mapoval tradície nášho regiónu v predvianočnom a vianočnom období. Okrem žiakov našej školy sa na programe aktívne podieľali aj naši absolventi, ktorým týmto srdečne ďakujeme. Poďakovanie patrí všetkým účinkujúcim a pani učiteľkám, ktoré sa podieľali na nácviku programu. Osobitné poďakovanie patrí učiteľskému organizačnému tímu - pani učiteľkám Bečárovej, Kamenskej a Krnáčovej.

      Naša školská fotografka, pani učiteľka Zuzka Marcineková, vám tento deň sprostredkuje bohatým fotoalbumom. 

      Celý fotoalbum je tu.

      Za kamerou stála pani učiteľka Jožka Babicová.

     • Medovníkové mesto

      7. 12. 2018

      Do galérie Medovníkové mesto boli pridané fotografie.

      Koncom novembra sme s pani učiteľkou Demočovou a dievčatami zo 6.A, 7.A, 7.B a 8.A triedy piekli pekníkovú krajinku na výstavu Medovníkové mesto, ktorú už tradične organizuje MsKS v Hriňovej. Dievčatá piekli, lepili, zdoili a krajinka bola na svete. Za odbornú pomoc, výrobu cesta a polevy ďakujeme našej mamke Ani Uhrínovej. Ďakujeme.

     • Výstava "Z uteráka do hliny"

      12. 11. 2018

      Dňa 9.11.2018 sme navštívili so siedmakmi a ôsmakmi výstavu keramiky "Z uteráka do hliny". Autorkou keramických výrobkov je Ing. Vilma Babicová. Pani Babicová aplikuje ľudovú výšivku na predmety vyrbené z hliny. Výstavu sprevádza aj prezentácia k zhotovovaniu výrobkov z hliny. Ďakujeme pani Babicovej za pekné námety na tvorbu a zviditeľňovanie Podpoľania.

     • Divadlo - Európsky deň jazykov

      6. 11. 2018

      Do galérie Divadlo - Európsky deň jazykov boli pridané fotografie.

      Každoročne slávený Európsky deň jazykov sme tento rok spolu spolu so žiakmi oslávili trochu inak. Vychutnali sme si anglické predstavenia pripravené profesionálmi z Martina. Dňa 23.10.2018 v DK AS v Detve žiaci 3. - 6. ročníka navštívili hru Bold rabbit in Africa a žiaci 7. - 9. ročníka absolvovali predstavenie The onlines. Veľmi pekne ďakujeme skvelým hercom za krásny kultúrny anglický zážitok.

     • Exkurzia Spiš

      5. 11. 2018

      Do galérie Exkurzia Spiš boli pridané fotografie.

      Dňa 19.10. sa vybrali  žiaci 5. - 9. ročníka, ktorí mali záujem spoznávať Spišský región, na exkurziu zameranú na históriu, literatúru a výtvarné umenie či architektúru. Navštívili sme viaceré pamiatky UNESCO. Medzi dominanty určite patril Spišský hrad, ktorý preskúmali s veľkým záujmom. Nezabudnuteľné bolo mesto Levoča, jeho Historická radnica s príbehom o Levočskej bielej panej, Rodný dom rezbára Majstra Pavla a oltár v Chráme sv. Jakuba, ktorý sa pýši viacerými prvenstvami. Informácie z exkurzie žiaci spracovali formou plagátu a na hodinách informovali spolužiakov.

     • Anjelske dni

      5. 11. 2018

      Do galérie Anjelske dni boli pridané fotografie.

      S ôsmakmi a siedmakmi sme 26.10.2018 navštívili sochárske sympózium Anjelske dni "Angels days", ktoré zorganizovalo mesto Hriňová v spolupráci s umeleckou agentúrou Mikael. Na Podpolianskom námestí si žiaci sledovali tvorbu umeleckých diel z dreva a kovu, ktoré predvádzali pán Milan Nemeš, Lukáš Ľalík (náš bývalý žiak) a žiaci ZUŠ Hriňová. Vznikla pamätná socha pri príležitosti 100. výročia ukončenia 1. svätovej vojny venovaná vojnovým obetiam. Žiaci mali možnosť aj vlasnoručne si vyskúšať prácu s drevom za pomoci Lukáša Ľalíka.

     • Exkurzia na Uhlisko

      4. 11. 2018

      Do galérie Uhlisko boli pridané fotografie.

      Exkurzia zahŕňala niekoľko cieľov:

      • Žiaci budú vedieť porovnať a spoznať časti jednotlivých zástupcov ihličnatých a listnatých drevín. Žiaci budú vedieť vymenovať zástupcov vysokej lesnej zveri, húb a drevín v danej lokalite.
      • Žiaci dokážu vysvetliť prečo vymenované organizmy patria medzi vysokú lesnú zver a aký je rozdiel v ich stavbe tela napr. roh- paroh a spôsobe života vo voľnej prírode a v obore.
      • Žiaci si dokážu vytvoriť vhodné otázky pre pána horára, z ktorých si vedeli urobiť zápisky a následne ich spracovať do posterov, z ktorých vytvorili nástenku.

      Exkurziu pripravila pani učiteľka Alena Ďuricová.

       

      Celý fotoalbum tu

       

     • Hovorme o jedle

      4. 11. 2018

      Do galérie Hovorme o jedle boli pridané fotografie.

      Zapojili sme sa do VI. ročníka týždňa HOVORME O JEDLE, ktorý prebiehal  od 15. októbra 2018 do 19.októbra 2018. Cieľom súťažno-vzdelávacej aktivity bolo vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť detí, a dospelých pri budovaní spôsobilosti k vhodnému výberu potravín a vhodného životného štýlu, schopnosti prevziať zodpovednosť za svoje zdravie, povedomie o význame potravín pri podpore regionálneho rozvoja, zamestnanosti a ochrane životného prostredia. Žiaci dokázali vymenovať druhy mliečnych výrobkov, popísať postup pri výrobe syre. Žiaci dokázali vytvoriť plagáty na tému potraviny a ŽP – separácia odpadu- obalov z potravín.

      Spôsob realizácie aktivity:

      • V rámci každého dňa v týždni „Hovorme o jedle“ boli vyhlásené denné témy so zameraním na potraviny a výživu – témy sa týkali konkrétnej potravinovej skupiny (podľa potravinovej pyramídy) a základných zručností a vedomostí v oblasti kvality a bezpečnosti potravín a zdravej výživy.
      • Úlohou žiakov a učiteľov základných škôl bolo vymyslieť a zrealizovať rôzne aktivity v rámci školy k stanoveným denným témam. Následne zo zrealizovaných aktivít k vybranej dennej téme pripravia súťažný príspevok vo forme metodického listu s metodickým materiálom a aj elektronickú prezentáciu.

      Témy :

         1. Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov

         2. Odkiaľ jedlo pochádza

         3. Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek.

         4. Potraviny a životné prostredie

      Na základe vybraných denných tém boli pripravené návrhy na jednotlivé aktivity s materiálmi, na ktorých pracovali učitelia s heterogénnou skupinou so žiakmi od piateho až po deviaty ročník.

      Ovocné a zeleninové taniere

         1.aktivita - príprava ovocných šalátov

         2.aktivita - súťaž o najkrajší ovocno - zeleninový tanier

         3.aktivita - dotazník a prieskum desiat

         4.aktivita - referáty a projekty na tému- Ovocie a zelenina Slovenska

         5.aktivita - Jabĺčkový deň - Hádanky pre chuťové poháriky

         6. aktivita- ovocné smoothie

      Vyrobme si vlastný syrček

         1.aktivita – výroba domáceho syrčeka a degustácia

         2. aktivita – výroba mliečnych nápojov a príprava nátierok

         3. aktivita – dotazník a prieskum

         4. aktivita – osemsmerovka, pracovný list

         5. aktivita – „Súťaž o najkrajšie mliečne fúzy“

         6. aktivita – mliečne darčeky od sponzora

         7. aktivita – separovanie obalov z mliečnych výrobkov a potravín

       

      Ďalšie plánované sprievodné aktivity v rámci týždňa „Hovorme o jedle“

      • výtvarná súťaž "CHUTNÉ MAĽOVANIE" tam sme zaslali jednu prácu v I. kategórii dvaja tretiaci a tri práce jednu za mlieko- B. Ďurica 9.A,a zelenina a ovocie – S. Ďurica 6.A, J. Babicová 9.A
      • literárna súťaž "Kúzlo dobrého jedla" sme zaslali tri práce v II. kategórii V. Mališová 7.B, H. Kováčová 7.A, S. Piovarčiová 8.A
      • Fotografická súťaž „Očami gurmána“ poslala som v I. kategórii E. Horníková, S. Ďurica, II. kategória E.Ľalíková

      Poďakovanie patrí pani učiteľke Alene Ďuricovej, ktorá akciu pripravila, ale aj sponzorom - Pekáreň Bobro a Mliekareň Koliba.

      Celý fotoalbum tu

     • Spracovanie kože

      11. 10. 2018

      Do galérie Spracovanie kože boli pridané fotografie.

      V rámci predmetu pracovné vyučovanie so zameraním na ľudové remeslá zavítal 5.októbra medzi siedmakov Janko Bariak, náš bývalý žiak a výrobca rôznych predmetov z kože ako napríklad biče, pastierske kapsy, kabelky, krpce a opasky ku krojom. Žiaci sa oboznámili s technikou výroby a sami si vyskúšali výrobu kľúčeniek a náramkov z kože. 

     • Exkurzia Atlantis Levice

      3. 10. 2018

      Do galérie Exkurzia Atlantis Levice boli pridané fotografie.

      Dňa 27.9. 2018 sme so žiakmi šiesteho až deviateho ročníka navštívili centrum Atlantis Levice. Počas exkurzie si žiaci vyskúšali viac ako 70 vystavených exponátov, medzi ktorými si každý našiel svoju obľúbenú „hračku“ . Formou zábavy a exponátov je tu vzdelávanie fyziky interaktívnym spôsobom. Následne sa žiaci zúčastnili dvoch tematických blokov prvý 9D simulátor, ktorý patrí medzi najmodernejšie simulátory. Vďaka širokej škále rôznych filmov sa žiaci ponorili do  virtuálneho sveta plného zážitkov. Druhý blok bol Krištof Kolumbus, ktorým sa žiaci preniesli do 15. storočia a objavili AMERIKU. 

      celý album tu