• Hovorme o jedle

      26. 10. 2022

      Aj tento školský rok sme sa zapojili do X. ročníka týždňa HOVORME O JEDLE. Počas týždňa HOVORME O JEDLE sme sa aktivitami zapojili do troch oblastí:

      1. súťažno-vzdelávacia aktivita "HOVORME O JEDLE"

      2. výtvarná súťaž "CHUTNÉ MAĽOVANIE"

      3. fotografická súťaž "OČAMI GURMÁNA".

      Zapojili sme sa do denných tém v týždni od 10.10 -14.10.2022.

      Ako hlavná téma, z ktorej sme poslali aj súťažný príspevok bola :

      Vyhlásená denná téma: Mäso, hydina, ryby, vajcia, strukoviny

      Vyučovanie v tento týždeň a hlavne vo vybraný deň sa nieslo v triedach v danom duchu. Prostredníctvom zážitkového vyučovania, vzájomného učenia sa detí formou skupinovej práce, sme v rámci jednotlivých vyučovacích hodín spracúvali témy tohto týždňa.

      Jednotlivé aktivity boli zamerané na aplikáciu vedomostí z matematiky a slovenčiny /rysovanie, tvorba tabuliek, slovné úlohy, čítanie s porozumením, vyhľadávanie informácií v texte, pravopisné pravidlá, slohové útvary a pod./ Okrem edukatívnych aktivít samozrejme nechýbala zábava, pohyb, dostatočný pitný režim a veselá nálada.

      Tieto dni plné aktivít boli pre deti určite prínosné, pretože sa opäť niečo nové dozvedeli, spoznali aj iné stránky osobností svojich spolužiakov pri tímovej práci. Pozitívom je aj fakt, že sa v dôležitých rolách predstavili aj tí, ktorí majú problémy s komunikáciou a vlastnou prezentáciou. Zároveň ďakujeme mliekarni KOLIBA HRIŇOVÁ za chutné občerstvenie.

     • Zber šípok

      7. 10. 2022

      V septembri dozrievajú šípky, a tak ich s radosťou každoročne zbierame. Garantom zberu je Semenoles Liptovský Hrádok a Lesný závod Kriváň.

      Spolu sme nazbierali 205,37 kg. Do zberu sa zapojilo 6 tried a 30 žiakov.

       

      Poradie tried:

      1. miesto: 4.A - 128,45 kg

      2. miesto: 3.A - 30,5 kg

      3. miesto: 1.A – 21,1 kg

      4. miesto: 2.A – 18,6 kg

      5. miesto: 7.A - 5,52 kg

      6. miesto: 6.A – 1,2 kg

       

      Poradie jednotlivcov:

      1. miesto Stela Fašková 4.A - 39,3 kg

      2. miesto Peter Suja 4.A – 36,5 kg

      3. miesto Zdenka Cerovská 3.A – 24,7 kg

      4. miesto Karin Harčárová 4.A – 21 kg

      5. miesto Rebeka Kubišová 2.A – 6,9 kg

       

      Všetkým žiakom a rodičom, ktorí sa do tohtoročného zberu zapojili srdečne ďakujeme.

       

     • Európsky deň jazykov

      30. 9. 2022

      Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001. Jeho cieľom je podnietiť 700 miliónov Európanov zo 46 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu.  V pondelok sme si aj my na hodinách anglického jazyka pripravili rôzne aktivity, ktoré mali upozorniť na dôležitosť ovládania cudzích jazykov, na rešpekt a vzájomnú úctu voči iným národom a kultúram. 

      Link na súťaž: https://edl.ecml.at/Activities/EDLT-ShirtContest/tabid/3147/language/sk-SK/Default.aspx 

       

     • Zábavná autoškola

      26. 9. 2022

      V stredu 21.9.2022 sa naši deviataci zúčastnili Zábavnej autoškoly, ktorú každoročne organizuje SPŠ Dopravná vo Zvolene v spolupráci s autoškolou Gonda. Naši žiaci tak mali možnosť pod dohľadom inštruktorov vyskúšať si šoférovanie a dozvedieť sa nové poznatky z oblasti dopravy.

     • Biela pastelka

      26. 9. 2022

      Naša škola sa aj tento rok zapojila do verejnej zbierky Biela pastelka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím.

      Viac sa o zbierke Biela pastelkadozviete tu: https://bielapastelka.sk/

     • Vzdelávanie učiteľov - Erasmus +

      23. 9. 2022

      V máji sme dostali výbornú správu. Bol nám schválený projekt v rámci programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu , Kľúčová akcia 1 – vzdelávacia mobilita jednotlivcov s názvom „Objav v sebe viac“. Projekt napísala PhDr. Jozefína Babicová s cieľom získať cenné skúsenosti v oblasti cudzojazyčného vzdelávania a prispieť tak ku skvalitneniu výučby anglického jazyka na našej škole. Mgr. Stanislava Micháliková a PhDr. Jozefína Babicová sa v lete zúčastnili jazykového pobytu na Malte, kde absolvovali Teacher Training Primary Education Programme.

      Projekt bol v plnej výške financovaný Európskou úniou.

      Veríme, že týmto projektom odštartujeme mnohé úspešné medzinárodné spolupráce v platforme eTwinning a následne sa nám podarí napísať aj projekt, vďaka ktorému by mali možnosť cez Erasmus + vycestovať aj žiaci. Je za tým však veľa času a práce, ale napriek tomu dúfame, že tento projekt nebude posledný.

     • Zápis do tanečného odboru ZUŠ

      6. 9. 2022

      Milí rodičia,

      ZUŠ Vás srdečne pozýva na zápis do tanečného odboru. Tento bude prebiehať vo štvrtok 8.9.2022 od 15:00 do 16:30 v hlavnej budove našej školy. Vítaní sú starí, ale aj noví žiaci. Tešíme sa na stretnutie.

      Vyučovanie bude počas roka prebiehať v telocvični našej ZŠ s MŠ v Krivci.

     • Informácia k slávnostnému otvoreniu školského roka 2022/2023

      2. 9. 2022

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      nový školský rok začneme v pondelok 5. septembra o 8.00 na školskom dvore, v prípade zhoršeného počasia v telocvični našej školy. 

      Prevádzka školy sa v tomto školskom roku bude riadiť dokumentom Ministerstva školstva Zelená otvoreným školám. Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.  Rodičia ho predkladajú elektronicky, po prihlásení sa do rodičovského konta, v časti Žiadosti/vyhlásenia. Prípadne si ho môžete stiahnuť TU.

      Všetkým rodičom už do mailov prišli prihlasovacie údaje do rodičovského konta na EduPage. Odporúčame vám stiahnúť si mobilnú aplikáciu, pokiaľ ju ešte nemáte. Žiaci svoje prístupy na žiacke kontá dostanú v škole.

       

      Program:

      • O 8.00 hod. - slávnostné otvorenie školského roka, privítanie prvákov
      • Po slávnostnom otvorení prejdú žiaci do svojich tried, kde od triednych učiteľov dostanú  
       • úvodné pokyny, rozvrh, 
       • prihlášku na stravovanie (Stravovanie je pre žiakov ZŠ zabezpečené od utorka, je potrebné sa nahlásiť triednemu učiteľovi hneď v prvý školský deň.)
       • žiaci 1. - 5. ročníka aj prihlášku do ŠKD, ktorý bude v prevádzke od utorka do 16.00 hod.
       • Triedni učitelia oboznámia žiakov so školským poriadkom.
       • Žiaci 2. - 9. ročníka budú triednymi učiteľmi uvoľnení o 10.00 hod. 
      • Od utorka 6. 9. bude prebiehať vyučovanie podľa rozvrhu.

      Tešíme sa na vás!

       

     • Super ZOO v ŠKD

      23. 6. 2022

      V spolupráci so Super ZOO Zvolen a Detva zorganizovala pani vychovávateľka Danka dňa 20.6.2022 zábavné popoludnie s exotickými zvieratkami. Do oddelenia ŠKD1 prišla Adel a Pali porozprávať deťom o ich pôvode, chove a starostlivosti. Dozvedeli sa veľa zaujímavostí z ich života. So sebou priniesli Agamu bradatú, Rosnicu sinú, tarantulu, vodné korytnačky, suchozemskú korytnačku, škorpióna, malé potkany, chovné šváby a saranča. Po besede deti súťažili v kvíze, fúkaní balónov, vystrihovaní masiek a v rôznych zábavných aktivitách. Víťazi boli odmenení upomienkovými predmetmi zo Super ZOO, pastelkami, alebo cukríkmi. Všetky deti, ktoré sa osmelili, sa mohli dotknúť vybraných a neškodných druhov zvieratiek. Poniektorí nabrali odvahu a odfotili sa s agamou, či korytnačkou. Celé popoludnie bolo zavŕšené rozdávaním upomienkových predmetov všetkým deťom a prísľubom k ďalšej spolupráci medzi Super ZOO a deťmi z nášho ŠKD.

      UŽ TERAZ SA TEŠÍME NA BUDÚCE STRETNUTIE SO SUPER ZOO.

     • Literárno - historická exkurzia

      14. 6. 2022

      Dňa 6.6.2022 zavítali žiaci 2. stupňa (5.A, 6.A, 7.A, 8.A) do Banskej Bystrice. Najskôr navštívili Múzeum hudobných nástrojov, potom si pozreli významné budovy na námestí mesta. Presunuli sa do Tajova, kde sa dozveedeli o živote a práci osobností - Jozefa Gregora Tajovského a Jozefa Murgaša. Na záver si žiaci vypočuli zaujímavé rozprávanie o artokulárnom kostolíku v Hronseku.

     • Atletika - Okresné kolo

      14. 6. 2022

      Nový úspech našej školy:

       

      Atletika - kategória 1. stupeň

      Hod kriketovou loptičkou

      Veronika Féderová: 3. miesto
      Jaroslav Cerovský: 2. miesto
      Martin Antl: 2. miesto
      Jana Púpavová: 1. miesto
      Dávid Ľalík: 1. miesto
      Laura Luptáková: 1. miesto

       

      Beh na 50 metrov

      Laura lalíková - 2. miesto

      Veronika Féderová - 2. miesto

       

      Beh na 600 metrov

      Vincent Eliáš Sibyla - 1. miesto

       

      Skok do diaľky

      Stela Fašková - 2. miesto

       

      Atletika - kategória 7. - 9. ročník

      Vrh guľou

      Adrián Čonka: 2. miesto

       

      Hod kriketovou loptičkou

      Adrián Čonka: 2. miesto

       

      Srdečne gratulujeme k úspechu v atletických pretekoch a ďakujeme za reprezentáciu školy.
       

     • Deň regiónu

      7. 6. 2022

      Po dvoch covidových rokoch sme konečne mohli pokračovať v tradičnom podujatí našej školy. Na našom školskom dvore sme privítali rodičov, dôchodcov z Domova sociálnych služieb v Hriňovej a bývalých žiakov, aby sme sa im predstavili s tradičným ľudovým programom spojeným s váľaním mája. V programe sa predviedli deti MŠ a žiaci ZŠ spevom, tancom, hrou na hudobné nástroje a dramatizáciou scénky Kubo. Deti si tiež mohli skúsiť rezbárstvo, vybíjanie kože, výrobu metiel, zahrať sa na Popolušku, hľadať ihlu v kope sena, skákať vo vreci, či preťahovať sa lanom, jednoducho kopec dobrej zábavy. O kotlíkové halušky sa postarali mamky z Priehaliny, posúchy piekol bývalý žiak Paľko Bago a guláš nášho pána školníka bol tiež vynikajúci. Koču ťahaného koňmi poháňanými pánom Salvom neodolalo nejedno dieťa. 

      Ďakujeme všetkým účinkujúcim deťom a žiakom, pedagogickým zamestnancom, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii tejto školskej akcie. Poďakovanie patrí tiež všetkým zúčastneným rodičom a remeselníkom. Za technickú podporu ďakujeme Mestu Hriňová a Mgr. Martinovi Klimentovi.

       

      Celý fotoalbum tu. 

     • Škola v prírode

      7. 6. 2022

      V dňoch 23. – 27. mája 2 022 si 50 detí z prvého stupňa užilo školu v prírode. Tentoraz sme zamierili na Chatu Kollárová neďaleko Ostrého Grúňa. Akciu organizačne zabezpečila p. uč. Ľubica Šufliarská. Zážitkové učenie v prírode, pedagogický dozor, ale aj občas chýbajúce náruče maminiek, jej pomohli nahradiť pani učiteľky Eva Svoreňová a Alena Krnáčová.

      Aby bol týždenný pobyt nasýtený nezabudnuteľnými zážitkami, prekonanými osobnými športovými rekordmi, skúškami odvahy či vytrvalosti a objavenými talentami dokonalý, sa s ľahkosťou postarali veselí animátori a úžasná teta zdravotníčka Pastička. Všetci si získali dôveru a obdiv detí hneď po príchode.

      Asi najvýstižnejším hodnotením pobytu boli spokojné deti, ktoré pri rozlúčke nahlas vyslovovali želanie zostať ešte aspoň pár dní.....alebo minimálne o rok sa vrátiť po nové zážitky, skúsenosti a priateľstvá. 

       

      Celý fotoalbum tu.

     • Výlet do Mojína

      7. 6. 2022

      Deti z prvého stupňa oslávili svoj medzinárodný sviatok v sokoliarskom areáli v Mojíne neďaleko Rimavskej Soboty. Program zahŕňal pútavú prednášku o živote dravcov vo voľnej prírode, v zajatí a o histórii sokoliarstva na Slovensku. Potom nasledovala prehliadka vtáčích príbytkov, interaktívne hry a zlatým klincom programu boli ukážky sokoliarskeho umenia. Niektorí odvážlivci si dokonca vyskúšali prilákať dravca na rukavicu, alebo ho aspoň pohladiť.

      Neskôr sme si urobili zopár fotografií na pamiatku, zasýtili vyhladnuté brušká, kúpili drobné suveníry a zahrali tematické hry. ....a čo povedať na záver? Počasie bolo ako na objednávku, nálada výborná, strávili sme čas s milými ľuďmi, ktorí sú majstrami svojho remesla.

      .........jednoducho skvelý výlet.