• Exkurzia Novohrad

      3. 5. 2023

      Dnes sme spoznávali región Novohradu. V Divíne sme navštívili zrúcaninu hradu a Zichyho kaštieľ a v sídle Novohradu Lučeneckú synagógu.

     • Erasmus+

      3. 5. 2023

      Vďaka projektu Erasmus+ sme sa dostali do druhej fázy projektu „Objav v sebe viac.“, po jazykovom pobyte na Malte, sa dvojtýždňovej mobility – jobshadowing zúčastnili pani učiteľky Jozefína Babicová a Stanislava Micháliková. V Španielsku sa nám podarilo nadviazať kontakt so školou v Santiago de Compostela , IES Arcebispo Xelmírez II a vo Francúzsku – Le Conquet - škola Collége Dom Michel. Oba pobyty boli obrovským prínosom nielen v oblasti jazykového vzdelávania – odniesli sme si so sebou množstvo inšpirácií vo výučbe anglického jazyka, nové informácie o vzdelávacom systéme v Španielsku a Francúzsku. A nemenej dôležité sú naše nové kontakty, priateľstvá, ktoré dúfajme v budúcnosti budú smerovať k mobilitám našich žiakov.

      Obsah článku je len názorom autora. Európska komisia nie je zodpovedná za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých. Projekt bol spolufinancovaný programom Európskej komisie

     • V lesnej škôlke

      27. 4. 2023

      Chladné slnečné ráno dnes vylákalo prvákov a druhákov do Lesnej škôlky na Priehaline, aby sa dozvedeli viac o dôležitosti  zalesňovania. Počas dopoludnia sa učili o zvieratách žijúcich v lese, o druhoch a význame stromov, svoje vedomosti si overili v rôznych súťažiach. O všetko sa postarali zamestnanci z LZ Brezno, za čo im patrí veľké poďakovanie. Nemohla chýbať ani prvá opekačka v tejto sezóne. Každy žiak si odniesol stromček, ktorý si môže vysadiť.

     • Deň Zeme

      26. 4. 2023

      Dňa 24.4.2023 sme si pripomenuli  na našej škole DEŇ ZEME. Tento rok sme sa zamerali na tematiku odpadu. Počas prvej vyučovacej hodiny mali všetci žiaci triednickú hodinu, kde sa rôznymi aktivitami učili, ako správne  separovať v meste Hriňová , a prečo je to dôležité.  
      Následne sa žiaci I. stupňa rozdelili do skupín a postupne v 10 minútových intervaloch plnili úlohy na 10 stanovištiach. Všetky úlohy boli zamerané na problematiku predchádzania vzniku odpadu, separovanie, recykláciu. Sedem stanovíšť sme mali pripravených formou rovesníckeho vzdelávania, kde boli rôzne aktivity napr. PEXESO, DOMINO, KVÍZ, OSEMSMEROVKY... Ďalšie tri stanovištia boli vytvorené pomocou pracovníkov LZ Kriváň.  
      Žiaci II. stupňa  pracovali na rôznorodých aktivitách. Vyrábali kompostér, pripravovali- šmirgľovali, natierali drevené dosky na výrobu lavičiek na školský dvor, šili podušky z kusov látky  Patchworkovou technikou, vyrábali zvieratká zo starých látok a ponožiek.Skupina žiakov navrhla z odpadového materíálu rôzne typy modelov oblečenia, ďalšia skupina vytvorila maketu domu, kde použili, čo najviac prvkov s možnosťou alternatívnych zdrojov energie, posledná skupina vytvorila maketu, kde boli zobrazené rôzne druhy odpadu aj s ich časom rozkladu.Poďakovanie za organizaciu akcie patrí pani učiteľke Ing. Alene Ďuricovej, tiež všetkým kolegom a žiakom za spoluprácu . Veľmi pekne sa chceme poďakovať hlavne pani Ing. Palajovej a pánovi Žiakovi z LZ Kriváň. Zároveň veľké poďakovanie patrí aj pánovi Michálikovi za sponzorské dary, ktoré použijeme pri výrobe lavičiek. ĎAKUJEME ! 

     • Štúrov Zvolen- školské kolo v rétorike

      21. 4. 2023

      1.kategória :
      1.miesto - V.E.Sibyla(5.A)                               
       2. miesto - M. Sedliaková (6.A) 
       3. miesto - M.Kučerová( 4.A)
                          A. Malčeková (4.A)

      2. kategória: 
      1.miesto - Š. Hriň ( 8.A)
       2. miesto - V. Salvová( 7.A)
       3. miesto - J. Cerovská ( 7.A)
                                             
      Prví dvaja postupujú do okresného kola 24.4.2023. Srdečne blahoželáme !

       

     • Exkurzia v drevenici

      19. 4. 2023

      Dnes sme s ôsmakmi cez  regionálnu výchovu navštívili drevenicu Štefana Nosáľa, nášho rodáka.Dozvedeli sme sa množstvo zaujímavých informácií z jeho života.

     • Deň s dobrovoľníkmi

      16. 4. 2023

      Dňa 14.4. sme v našej škole privítali mladých dobrovoľníkov zo Spojeného kráľovstva, z Nemecka a Írska. Ďakujeme za túto možnosť mestu Hriňová a všetkým, ktorí nám pomohli zorganizovať deň s dobrovoľníkmi. Pútavo nám odprezentovali svoje krajiny, dozvedeli sme sa o zaujímavých miestach, jedlách, skúšali prečítať pár írskych mien, zahrali divadielko, zašportovali. Či to boli žiaci zdatnejší v angličtine alebo menej zdatnejší, všetci mali snahu počúvať, zoznámiť sa, pýtať sa a z toho máme radosť.

     • Vybíjaná žiakov a žiačok- okresné kolo

      14. 4. 2023

      Dnes sa konali Školské majstrovstvá okresu Detva vo vybíjanej žiakov a žiačok. Súťaži sa zúčastnilo 8 základných škôl. Naši žiaci pri tejto kolektívnej hre preukázali veľkú  bojovnosť, disciplinovanosť, férovosť a húževnatosť. Veľké poďakovanie patrí všetkým hráčom : M. Antl, M. Paprčka, J. Kubiš, M. Kučerová ,P. Rakuščinec, S. Sujová, M. Škorňa, K. Harčárová, S. Fašková (4.roč,),Ľuptáková (3.roč)., Gonda, Féderová (2.roč.). Získali vynikajúce 1 . miesto.
                                                                                                                                       Blahoželáme !!!

     • Zber papiera

      13. 4. 2023

      Vážení rodičia a milí žiaci, poďte sa s nami podieľať na zbieraní nepotrebného papiera ( letáky, časopisy, kancelársky papier atď. OKREM kartónového papiera). Zviazaný papier môžete nosiť priebežne do školy, kde ho preberie  pán školník. Papier prinesený z domácností alebo vyzbieraný po triedach odovzdáme na výmenu za hygienické potreby pre Vaše deti v škole. Ďakujeme.

     • Prenájom priestorov

      13. 4. 2023

      Základná škola s materskou školou Krivec 1355 ponúka na prenájom priestory na účely športovania a voľnočasových aktivít

      Predmetom prenájmu sú :

      • telocvičňa v hlavnej budove školy
      • tenisový kurt v areáli školy
      • priestory s dvoma pingpongovými stolmi

      Záujemcovia sa môžu prihlásiť u riaditeľky školy na tel. čísle  0915 820 142

     • Zápis do 1. ročníka

      6. 4. 2023

      5.apríla zavítali do našej školy malí predškoláci, aby predviedli pani učiteľkám, čo zaujímavé sa naučili v materskej škole. Pripravené úlohy a aktivity zvládli veľmi dobre.
      Milé deti, ste šikovné a tešíme sa na vás v prvej triede.

     • Zápis do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2023/24

      19. 3. 2023

      Milí rodičia budúcich prváčikov,

      zápis do 1. ročníka sa uskutoční
      5. apríla 2023 ( v stredu)
      od 13:00h - 17:00h
      v pavilóne ZŠ
      v 4.A triede. 

      Pre zápis dieťaťa do 1. ročníka je potrebné:

      1. Vyplniť elektronickú prihlášku na stránke školy. Údaje žiadame vypisovať správne aj s diakritikou (mäkčene, dĺžne a pod.) !!!                         Vytlačenú a podpísanú prihlášku prosíme priniesť so sebou na zápis.  Podľa § 144a, zákona č. 245/2008 účinného od 1. 1. 2022 sa na prihláške vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov!

      2. Zápis sa uskutoční formou osobného stretnutia v škole za účasti dieťaťa. V prípade, že sa nemôžete zúčastniť zápisu v stanovenom čase, môžete dieťa zapísať aj v inom termíne. Treba si ho dohodnúť  na tel. č.: 0915 820 142

      3. Zapisujú sa deti, ktoré do 31. augusta 2023 dovŕšia 6 rokov.
      Na zápis do 1. ročníka musia znovu prísť aj tie deti, ktoré mali v minulom školskom roku odklad povinnej školskej dochádzky.

      Dieťa je oficiálne zapísané na štúdium v základnej škole až po vydaní a podpísaní rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy.!

     • Noc v škole

      31. 3. 2023

      Odvážni prváci a druháci prežili zábavnú noc v škole s Guľkom Bombuľkom. Druháci si pripravili množstvo vedomostných úloh o  prečítanej knihe a preskúšali prvákov, čo si zapamätali. Zručnosť a trpezlivosť nás potrápila pri výrobe vlastného Bombuľka z vlny. Večer sme sa vybrali po stopách strateného Bombuľka a keďže sme ho našli, mohli sme sa uložiť na spánok.

     • Preberanie cien

      30. 3. 2023

      Generálny riaditeľ SLÁVIE a.s. František Kudláček osobne odovzdal ceny našim žiakom, ktorí sa zapojili do súťaže Talenty pre firmy. Po prevzatí cien nasledovala prehliadka firmy.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Krivec 1355, Hriňová
   • sekretariát: 045 5497 416 riaditeľka: 0915 820 142 materská škola: 045 5497 088
   • Krivec 1355, 962 05 Hriňová 96205 Hriňová Slovakia
   • 37831291
   • 2021672961
   • skolskajedalen@zskrivec.eu, 0915 678 786
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje