• Základné informácie

    •      

     Názov školy:                             Základná škola s materskou školou, Krivec 1355, Hriňová

     Adresa školy:                            Krivec 1355, 962 05 Hriňová 

     Dátum založenia školy:            1.9.1955

     IČO:                                          37831291

     DIČO:                                           2021672961

      

          

     Vedúci zamestnanci školy

     Riaditeľka školy:                         Mgr. Iveta Gallová

     Zástupkyňa školy:                      Mgr. Eva Demočová

     Zástupkyňa pre MŠ:                   Mgr. Lenka Pavlovičová

     Výchovná poradkyňa:                 Mgr. Mária Kamenská

     Vedúca školskej jedálne:            Jana Krnáčová


      

     školský špeciálny pedagóg:                PaedDr. Zuzana Marcineková

      

      

        

     Počet žiakov ZŠ : 183                      Počet tried ZŠ:           9

      

     Počet žiakov MŠ: 70                           Počet tried:                  4

           

      

     Počet  pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov :             ZŠ: 19    MŠ: 8

     Počet nepedagogických zamestnancov: 13

      

      Školský vzdelávací program

      

                            

                            

                            

      

      

      

      

      


      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Krivec 1355, Hriňová
   • zskrivec@gmail.com
   • gallova@zskrivec.eu
   • sekretariát: 045 5497 416, 0915 820 142 jedáleň: 0915 678 786 MŠ: 045 5497 088
   • Krivec 1355, 962 05 Hriňová Slovakia
   • IČO: 37831291
   • DIČ: 2021672961
   • školský psychológ: Mgr. Martina Kmeťová, kmetova@zskrivec.eu
   • školský špeciálny pedagóg: PaedDr. Zuzana Marcineková, marcinekova@zskrivec.eu
   • vedúca školskej jedálne skolskajedalen@zskrivec.eu jedáleň: 0915 678 786
  • Prihlásenie