• Pravidlá od 3.5.2021

      29. 4. 2021

      Aktualizácia 29.04.2021

      Od 3.5.2021 je okres Detva podľa Covid automatu zaradený do II. stupňa varovania (červený okres). Rodičia a žiaci sa nemusia preukazovať negatívnym testom alebo výnimkou. Zákonný zástupca naďalej predkladá potvrdenie o bezinfekčnosti. Testovanie kloktacími testami sa nebude realizovať. 

      Viac tu: https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/

     • Zmena organizácie vyučovania

      23. 4. 2021

      Riaditeľka školy oznamuje zmenu organizácie vyučovania od 26.4.2021 z dôvodu nového grafikonu autobusovej dopravy mesta Hriňová. Vyučovanie sa začína o 7.40 hodine. Zmena bola prerokovaná v školskej rade za prítomnosti primátora mesta Hriňová Mgr. Stanislava Horníka. Dvere hlavnej budovy školy  a povilónu ZŠ budú otvorené v čase od 7.20 do 7.30 hodiny. 

      Prosíme žiakov, aby sa nezdržiavali ráno v potravinách pekárne, ale využili školský bufet, ktorý bude otvorený pred 1. vyučovacou hodinou od 7.20 do 7.40 hodiny a po 2. hodine od 9.15 do 9.25 hodiny. Sortiment bufetu sa bude priebežne dopĺňať podľa záujmu.

     • Otváranie školy od 19.4.2021

      13. 4. 2021

      Aktualizácia 21.04.2021

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      • od 19.4.2021 sa vracajú do školy žiaci 8. a 9. ročníka,
      • od 19.4.2021 je ŠKD v prevádzke do 16.00 hodiny v oddeleniach po triedach, ranný ŠKD nebude v prevádzke, 
      • od 26.4.2021 všetci žiaci.

      Podmienkou nástupu žiakov 2. stupňa je negatívny PCR / antigénový test žiaka a test aspoň jedného zákonného zástupcu žijúceho s dieťaťom v spoločnej domácnosti alebo výnimka z testovania. !!! POKYNY TU.

      Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 19.4.2021

     • Pytagoriáda - Okresné kolo

      21. 4. 2021

      Nový úspech našej školy:

      Vincent Eliáš Sibyla: úspešný riešiteľ P3
      Martin Uhrín: úspešný riešiteľ P3
      Lukáš Paprnák: úspešný riešiteľ P3
      Martina Sedliaková: úspešný riešiteľ P4
      Sofia Svoreňová: úspešný riešiteľ P5

      Úspešným riešiteľom srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu. 

     • Projekt "Myslíme a učíme ekologicky"

      12. 4. 2021

      Spojená škola v Detve uspela v projekte SK-klíma „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“. Pripravili projekt „Myslíme a učíme ekologicky“, v ktorom spolupracujú s oboma základnými školami v Hriňovej.

      Projekt sa zameriava na dva okruhy aktivít. V rámci edukačnej časti bude pripravených množstvo zaujímavých aktivít ako pracovné listy, súťaže, prezentácie či workshopy. Výukové materiály budú zamerané na hospodárenie založené na regionálnych zdrojoch, znižovanie odpadu či využívanie alternatívnych zdrojov energie. 

      Spojená škola v Detve plánuje zorganizovať súťaže: „Súťaž o bezodpadovom meste“, „Zmeň neužitočné na užitočné“, „Online súťaž o najekologickejší nápad pre mesto“, fotografickú súťaž o najkrajšie a najhoršie miesto v mojom regióne.

      V základných školách v Hriňovej pomôžu sumou 5 000 € na dobudovanie školských záhrad (vyvýšené záhony, výsadba kríkov a stromov, bylinková záhrada), nákup nádrží na dažďovú vodu, hmyzieho domčeka a externej eko učebne.

      Týmto ďakujeme Spojenej škole v Detve, že nás do projektu zapojila.

      Viac o projekte tu.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Krivec 1355, Hriňová
    • zskrivec@gmail.com
    • sekretariát: 045 5497 416 riaditeľka: 0915 820 142 materská škola: 045 5497 088
    • Krivec 1355, 962 05 Hriňová 96205 Hriňová Slovakia
    • 37831291
    • 2021672961
    • skolskajedalen@zskrivec.eu, 0915 678 786
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje