• Deň Zeme

      21. 5. 2021

      Počas našich aktivít cez DEŇ ZEME dňa 14.05. sme využívali rovesnícke vzdelávanie, ktoré viedli žiaci 8.A triedy v prírode. Pri týchto aktivitách žiaci pracovali v skupinách. V environmentálnych aktivitách si žiaci osvojovali aj jednoduché pohybové zručnosti - prechod cez pavučinu. Vyhľadávali informácie, triedili , vedeli vyjadriť svoj názor.  

      Žiaci ôsmeho ročníka vytvorili desať stanovíšť pre žiakov prvého stupňa. Skupinky žiakov prvého stupňa sa posúvali na jednotlivé stanovištia podľa časového harmonogramu. Žiaci sa učili správne zatriediť semená stromov, objasniť si problematiku vývinu hmyzu, porovnávať a správne priradiť stopy zvierat, spoznať štruktúru hornín, priradiť zvukovú ukážku k danému živočíchovi. Žiaci sa učili počúvať, správne sa začleniť v skupine, aktívne pozorovať. Vyskúšali si svoje jednoduché psychomotorické zručnosti – skladačky. V neposlednom rade aj svoje zmysly v dotykovom chodníku, sluch v načúvaní zvuku a čuch a zrak v pozorovaní sušených rastlín.  

      Druhá časť žiakov – žiaci 5.A, 6.A, 7.A a 9.A  sa zúčastnili  aktivít v triede. Najskôr si vyskúšali vytvoriť inzeráty  na tému hmyzu, postery o vývine hmyzu, tvorili koláže z listov a taktiež sa zamýšľali nad problematikou spotreby vody a jej šetrení. 

      Následne sa všetci žiaci školy spolu s triednymi učiteľmi vybrali vyčistiť jednotlivé lokality v okolí školy. 

      Žiačky Adriána Priadková a Emília Micháliková odovzdali upomienkové predmety od MLIEKÁRNI KOLIBA HRIŇOVÁ oceneným žiakom. Žiaci boli najaktívnejší a najzručnejší v aktivitách Dňa Zeme.

      Celý fotoalbum tu

     • Hviezdoslavov Kubín - Okresné kolo

      20. 5. 2021

      Nový úspech našej školy:

      Matyáš Juraj Krahulec, 6.A: 1. miesto, próza - 2. kat.
      Veronika Malčeková, 8.A: 2. miesto, próza - 3. kat.
      Sofia Krnáčová, 4.A: 3. miesto, próza - 1. kat.
       

      Všetci postupujú na regionálne kolo do Zvolena.

      Srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu!

       

     • Máme novú knižnicu

      10. 5. 2021

      Za prostriedky z projektu "Čítame radi" sme nakúpili nové kniky, ktoré plánujeme dopĺňať. Novú žiacku knižicu sme zútulnili novým kobercom a sedacími vakmi. Knižnica bude otvorená každú stredu ráno v čase od 7.20 do 7.35 hodiny pod vedením pani učiteľky Márie Paučovej.

     • Pletenie košíkov

      4. 5. 2021

      Na hodine pracovného vyučovania s regionálnym zameraním sa ôsmaci dňa 30.042021 učili pliesť koše a košíky. Zavítala medzi nás pani Karolínka Marcineková, ktorá nám ukázala techniku pletenia a zároveň nám oznámila, kde sa dá kúpiť polotovar na pletenie košíkov a rôznych ozdobných predmetov. Žiaci mali možnosť si techniku pletenia vyskúšať. 

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Krivec 1355, Hriňová
    • zskrivec@gmail.com
    • sekretariát: 045 5497 416 riaditeľka: 0915 820 142 materská škola: 045 5497 088
    • Krivec 1355, 962 05 Hriňová 96205 Hriňová Slovakia
    • 37831291
    • 2021672961
    • skolskajedalen@zskrivec.eu, 0915 678 786
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje