• Hviezdoslavov Kubín

      22. 3. 2018

      Školské kolo  -  16.3.2018

      1. kategória - poéza 

      1. miesto - Martina Gondášová, 3.A
      2. miesto - Matyáš Juraj Krahulec 3. A, Ema Vilhanová 4.A
      3. miesto - Alexandra Golianová 4.A, Viktória Salvová 2.A

            CENA POROTY: Nelka Bariaková 1.A, Natálka Kováčová 2.A

       1. kategória - próza 

      1. miesto - Adriana Abrmanová 4.A
      2. miesto - Laura Šulajová 3.A
      3. miesto - Šimon Hriň 3.A, Daniela Sedliaková 3.A

      2. kategória - poézia

      1. miesto - Alexandra Matúšková, 5.A
      2. miesto - Veronika Malčeková, 5. A

      2. kategória - próza

      1. miesto - Veronika Mališová, 6.A
      2. miesto - Adela Bečárová, 6.A
      3. miesto - Lukáš Strigáč, 5.A

       3. kaetegória - próza

      1. miesto - Veronika Debnárová, 7.A
      2. miesto - Emma Máčaiová, 7.A
      3. miesto - Anton Krnáč, 7.A

       

      Okresné kolo - 20.3.2018

      2. kategória: próza -  2. miesto - Veronika Mališová, 6.A

      3. kategória: próza - 2. miesto - Veronika Debnárová, 7.A

      Obidve dievčatá postupujú na regionálne kolo. Gratulujeme!

       

     • Výstava trofejí

      15. 3. 2018

      Žiaci 5.A sa zúčastnili Výstavy trofejí, kde spoznali spôsob hodnotenia trofejí a zároveň sa dozvedeli o nesprávnom odstrele vysokej zveri. Piataci pracovali v skupinkách na rôznych tvorivých úlohách na tému lesa, pod vedením lesných pedagógov. Na záver sme si pozreli film venovaný problematike medveďa na Poľane.

     • Rozhýb kosti

      11. 3. 2018

      V našej škole sa realizuje projekt Rozhýb kosti. Projekt vypracovala Jozefína Babicová a bol podporený v programe Športujem rád a bezpečne z nadačného fondu Deti v bezpečí poisťovne Kooperativa. Projekt je zameraný na rozvoj nesúťažného športovania a pohybu detí a mladých ľudí. Vďaka finančnej podpore 1500 eur sme mohli do priestorov školských chodieb zakúpiť športové náradie - stolný tenis, stolný futbal, stolný hokej, basktebalové koše a lopty, gumy na skákanie, ktoré majú žiaci k dispozícii hlavne cez prestávky. Cieľom projektu je zvýšiť záujem žiakov o šport, rozvíjať u nich radosť z pohybu, z nesúťažného športovania, naučiť ich rešpektovať pravidlá i prijať trest za porušenie pravidiel, aktívnym pohybom cez prestávky znížiť výskyt problémového správania počas školských prestávok a v zároveň  rozvíjať dobré vzťahy s rodičmi v rámci Športových rodinných poobedí.

      Január

      V mesiaci január sme spoločne so žiakmi pracovali na tvorbe loga projektu, pravidiel, ktoré žiaci musia dodržiavať pri využívaní športového náradia na školských chodbách a zároveň aj trestov, ktoré budú nasledovať, ak pravidlá porušia. V prípravnej januárovej fáze projektu sme na každú školskú chodbu umiestnili nástenky s rozvrhom "prestávok", s pravidlami, trestami a samozrejme reklamnými logami našich sponzorov.  Pripájame fotky z úvodnej januárovej fázy projektu.

      V mesiaci február sme konečne naše prázdne, veľké chodby naplnili športovým náradím. Žiaci sa už nevedeli dočkať, kedy príde ich čas cez prestávku. Okrem využitia športového náradia cez prestávky sme spoločne tvorili reklamné letáky na propagáciu 1. Športového rodinného poobedia, ktoré sa uskutočnilo 28.2. 2018 v čase 15:30 do 17:00. Zišlo sa nás veľa a bolo nám super. Zašportovali sme si, porozprávali sa a nabudúce pre Vás otvárame aj telocvičňu :). Pripájame fotky z mesiaca február.

     • Regionálna výchova

      12. 2. 2018

      Do galérie Regionálna výchova boli pridané fotografie.

      Vo štvrtok 8.2.2018 sme s dievčatami Adelkou Bečárovou, Erikou Krnáčovou a Veronikou Málišovou navštívili pani Annu Kalamárovú - 94 ročnú obyvateľku Hriňovej, ktorá nás preslávila jej prácou a výšivkami krivou ihlou. Porozprávala nám o jej ťažkom živote, o službe v Nemecku a v Čechách počas II. svetovej vojny. V jej vysokom veku sa teší dobrému zdraviu, stále vyšíva a svoje zručnosti odovzdáva mladým ľuďom. Odchádzali sme z návštevy nadšení a pozreli sme si miesto, kde stál jej rodný dom v Slanci.

     • Maškarný ples

      8. 2. 2018

      Do galérie Maškarný ples boli pridané fotografie.

      31. januára do príjemne vyzdobenej telocvične vchádzali chlapci a dievčatá v maskách alebo v "róbach", aby oslávili fašiangový čas veselosti a polročné známky. Moderátorka plesu Sima, všetkých privítala a informovala, čo nás čaká. Ples otvorili tanečnými kreáciami ôsmaci a deviataci a hneď v úvode si dobrovoľné páry mohli zasúťažiť - pretancovať s jabĺčkom cez prekážky. Odmenou bolo sladké lízatko. Potom nasledovalo tanečné kolo pre masky, aby porota vybrala 10 najoriginálnejších a TOP dievča a chlapca. Všetci sa tešili na tombolu, ktorá bola zaujímavá a bohatá. Losovali sa čísla, deti hľadali v množstve lístkov, ale tešiť sa mohol vždy len jeden. Po tombole sa tancovalo pri disco hudbe a podával sa aj detský punč. 

      Ďakujeme organizátorovi - školskému parlamentu a všetkým sponzorom za tombolu.

     • Predvianočná divadelná návštevy Nitry

      25. 12. 2017

      Nadšenci divadla v počte 50 sa 12.12. vybrali do Nitry na divadelné predstavenie Ferdo Mravec do Divadla Andreja Bagara. Pred predstavením sa prešli po pešej zóne, nakúpili na Vianočných trhoch a pokochali sa vyzdobenou Nitrou. Z predstavenia boli nadšení mladší aj starší žiaci, pretože bolo spracované dynamicky, humorne a na veľmi dobrej úrovni z pohľadu dramatického i výtvarného. Deti videli hrať známych hercov z televíznej obrazovky. Tešíme sa spolu na ďalšiu návštevu divadla.

     • Vianočný deň

      25. 12. 2017

      Posledný deň vyučovania a posledný deň v škole v roku 2017 sme mali sviatočný a zábavný. Najskôr sme si pozreli vystúpenie detí z Vianočnej akadémie, potom sme nakupovali na vianočnej burze a v telocvični sa konal stolnotenisový turnaj. Niektoré triedy si pripravili vianočný večierok. Všetci sme prežívali príjemnú a vianočnú atmosféru a tešili sme sa na vianočné prázdniny. 

     • Vianočná akadémia

      25. 12. 2017

      Prichádzajúce Vianoce privítali žiaci a zamestnanci našej školy slávnostnou Vianočnou akadémiou , ktorú pripravili pre rodičov a priateľov školy 19.12. o 16-tej hodine v priestoroch telocvične ZŠ Krivec. Žiaci ukázali svoje schopnosti v speve, hre na hudobných nástrojoch, tancovaní či hovorenom slove. Nechýbali ani výrobky zhotovené na výtvarnej výchove, technike či vlastnoručne pripravené občerstvenie na Vianočných trhoch.  Živé vystúpenia spestrili videoprojekciou, kde sa predstavili vo filme, ankete aj vo vysielaní spravodajstva.

     • Medovníkové mesto

      25. 12. 2017

      Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do mestského projektu - Medovníkové mesto. Pod vedením pani učiteľky Demočovej a pani Uhrinovej sme vyrobili našu základnú školu. Zúčastnili sme sa aj slávnostného otvorenia, ktoré sa konalo v Mestskom kultúrnom stredisku v Hriňovej. 

     • Návšteva Bratislavy

      25. 12. 2017

      Chlapci z 8.A a 9.A, ktorí uspeli v teste o EU za odmenu cestovali do hlavného mesta SR - Bratislavy. Navštívili Bratislavský hrad, kde si rozšírili poznatky o histórii našich predkov a pozreli si aj vianočné trhy.