• Divínsky Boyard 2018

      3. 10. 2018

      Do galérie Boyard 2018 boli pridané fotografie.

      Dňa 21.9. sa 20 žiakov našej školy zúčastnilo v duchu hesla "preventívne proti kriminalite vzdelávaním, pohybom a športovo, spoločne a tímovo" súťaže Divínsky Boyard. V nádhernom prostredí Zichyho kaštieľa v Divíne a priľahlom okolí boli pre žiakov pripravené stanovištia zamerané na aktivity s podporou prevencie kriminality detí škôl vzdelávaním, hrami a pohybom v prírode. Vyhodnotené boli súťažné družstvá a školy. Družstvo v zložení Adrián Čonka, Ema Horníková, Samuel Mališ, Adriana Uhrinová a Matúč Panica obsadilo druhé miesto, škola obsadila trietie miesto a zároven sme postúpili do finále, ktoré sa konalo 28.9. 

      celý fotoalbum tu

     • Účelové cvičenie

      24. 9. 2018

      Do galérie Účelové cvičenie boli pridané fotografie.

      V piatok 14.9. 2018  na našej škole prebehla akcia Účelové cvičenie, ktorú mnohí poznáte pod názvom Branné cvičenie. Na začiatku  sme si vyskúšali opustenie budovy v prípade vypuknutia poplachu. No veľa nových zážitkov sme získali vďaka úžasným hosťom - členka záchranárskeho tímu Hriňovej, pri ktorej sme sa učili základy prvej pomoci, dobrovoľní hasiči a hasičky z Hriňovej, pri ktorých sme si mohli vyskúšať, čo to obnáša byť dobrovoľným hasičom, policajti z Hriňovej, ktorí nám odpovedali na všetky otázky a ukázali veci, ktoré policajt v službe potrebuje. Teoretické a praktické zručnosti sme si overili aj v téme - improvizovaná civilná ochrana, prenos zraneného na 50 metrov, či dokumenty katastrof zo Slovenska aj sveta. Všetkým hosťom, organizátorom a zúčastneným  veľmi pekne ďakujeme. 

      celý album tu

     • MDD - Hriňovská žiacka olympiáda

      4. 6. 2018

      Tohtoročný Deň detí oslávili žiaci našej školy netradične. V duchu motta: "Hýb sa, uč sa a objavuj! si zašportovali a zabavili sa prostredníctvom Hriňovskej žiackej olympiády. Nechýbal úvodný ceremoniál s nástupom a hymnou, netradičné disciplíny ako hádzanie zemiakov do "fiľfasov", ukladanie dreva či slalom s fúrikom. Okrem športových výkonov bolo treba preukázať vedomosti z histórie nášho regiónu. Poďakovanie patrí sponzorom Mliekáreň KOLIBA, Tesco Hriňová a mamičkám z 3.A, ktoré pripravili pre deti občerstvenie. 

      celý fotoalbum tu

     • Stretnutie s misionármi

      25. 5. 2018

      Dňa 21.05.2018 našu školu navštívili misionári. Pripravili si pre našich žiakov nezvyčajný program. Prinútili nás zamyslieť sa nad osudmi ľudí, ktorí sa ocitli v núdzi a napriek tomu dosiahli svoje ciele. Podali nám osobné svedectvá o tom akú úlohu zohrala viera v ich živote. Tematiku nám priblížili scénkami a pesničkami. Program sa nám veľmi páčil. Naše poďakovanie patrí všetkým zúčastneným misionárom a hriňovskému pánovi farárovi, ktorý program sprostredkoval. 

     • Škola v prírode Ostrý Grúň

      9. 5. 2018

      V mesiaci apríl sme prežili päť krásnych slnečných dní v príjemnom prostredí Školy v prírode v Ostrom Grúni. Čas strávený s animátormi bol plný aktivít, vychádzok, hier a prekvapení. Naučili sme sa prekonávať rôzne prekážky v prírode, ako funguje podnikanie vo vlastných firmách, o histórii obce Ostrý Grúň v období vojny. Večer strávený pri táboráku bol plný rozhovorov, otázok, vtipov a úsmevných momentov. V piatok prišiel deň, keď sme sa museli rozlúčiť. Cestou späť sme navštívili Hvezdáreň a  planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom. Tam sme prenikli do tajomstiev Vesmíru a pozorovali sme Slnko. Domov sme sa vrátili unavení, ale s množstvom nezabudnuteľných zážitkov a spomienok na dni prežité v novom prostredí s novými priateľmi.

      celý fotoalbum

      Do galérie ŠkVP Ostrý Grúň boli pridané fotografie.

     • Deň Zeme

      26. 4. 2018

      Celoškolskou a celodennou akciou, ktorú pripravila pani učiteľka Ďuricová dňa 23.4. 2018 bol na našej škole DEŇ ZEME. Žiaci I. aj II. stupňa boli rozdelení do skupín a následne navštívili jednotlivé stanovištia, ktoré sa nachádzali v telocvični a v prírode okolo školy. Prvé až štvrté stanovište pripravili zamestnanci LZ Poľana. Žiaci spoznávali semená drevín, stopy zvierat, využili LOGICO PICCOLO,  LOGICO  PRIMO a MAGNETICKÉ TABULE od firmy MENTOR  a vyskúšali si zručnosti v pílení dreva. Piate až ôsme stanovište pripravili deviataci, žiaci našej školy. Dané stanovištia boli zamerané hlavne na zmysly detí a budovanie citlivého a pozorného vzťahu k prírode. Následne žiaci v triedach spracovávali informácie na postery na  tému DRAVÉ VTÁKY. Po absolvovaní všetkých aktivít (po 3.vyučovacej hodine) sa všetci žiaci 1. stupňa zúčastnili zberu odpadu - cez 4. vyučovaciu hodinu v okolí školy, pekárni a zastávok. Po absolvovaní všetkých aktivít (po 4.vyučovacej hodine) sa aj všetci žiaci 2. stupňa zúčastnili zberu odpadu - cez 5. vyučovaciu hodinu smerom do časti Riečka, Klopotovo a k hlavnej ceste.

      celý fotoalbum

     • Rétorika

      19. 4. 2018

      Dňa 17.4.2018 sa uskutočnilo školské kolo rétoriky.

      Víťazi prvej kategórie:

      1. miesto Veronika Málišová 6.A
      2. miesto Lukáš Strigáč 5.A
      3. miesto Daniela Paprčková 5.A

      Víťazi druhej kategórie:

      1. miesto Lea Koňarčíková 9.A
      2. miesto David Hriň 7.A
      3. miesto Simona Malčeková 8. A

      V okresnom kole v Detve nás reprezentovali: Veronika Mališová, Lukáš Strigáč, Lea Koňarčíková, David Hriň

       

      Dňa 20.4.2018 získala v okresnom kole Veronika Mališová 1. miesto a Lea Koňarčíková 3. miesto.

      Srdečne gratulujeme!

       

       

     • Zápis do 1. ročníka

      17. 4. 2018

      V pondelok 9.4. zavítali do našej školy budúci prváci so svojimi rodičmi, aby sa zapísali do 1. ročnika. Svoje vedomosti a schopnosti si overili v krajine Malého princa v rôznych úlohách. Zvládli ich naozaj veľmi dobre. Prajeme im veľa úspešných rokov na našej škole.

     • Deň učiteľov

      10. 4. 2018

      Žiaci si dňa 28.3. pripravili pre učiteľov prekvapenie v podobe pekného kultúrneho programu a blahoželaní. 

      Srdečne ďakujeme!

                                                                                                                                                 Vaši učitelia :-)

     • Hviezdoslavov Kubín

      22. 3. 2018

      Školské kolo  -  16.3.2018

      1. kategória - poéza 

      1. miesto - Martina Gondášová, 3.A
      2. miesto - Matyáš Juraj Krahulec 3. A, Ema Vilhanová 4.A
      3. miesto - Alexandra Golianová 4.A, Viktória Salvová 2.A

            CENA POROTY: Nelka Bariaková 1.A, Natálka Kováčová 2.A

       1. kategória - próza 

      1. miesto - Adriana Abrmanová 4.A
      2. miesto - Laura Šulajová 3.A
      3. miesto - Šimon Hriň 3.A, Daniela Sedliaková 3.A

      2. kategória - poézia

      1. miesto - Alexandra Matúšková, 5.A
      2. miesto - Veronika Malčeková, 5. A

      2. kategória - próza

      1. miesto - Veronika Mališová, 6.A
      2. miesto - Adela Bečárová, 6.A
      3. miesto - Lukáš Strigáč, 5.A

       3. kaetegória - próza

      1. miesto - Veronika Debnárová, 7.A
      2. miesto - Emma Máčaiová, 7.A
      3. miesto - Anton Krnáč, 7.A

       

      Okresné kolo - 20.3.2018

      2. kategória: próza -  2. miesto - Veronika Mališová, 6.A

      3. kategória: próza - 2. miesto - Veronika Debnárová, 7.A

      Obidve dievčatá postupujú na regionálne kolo. Gratulujeme!

       

     • Výstava trofejí

      15. 3. 2018

      Žiaci 5.A sa zúčastnili Výstavy trofejí, kde spoznali spôsob hodnotenia trofejí a zároveň sa dozvedeli o nesprávnom odstrele vysokej zveri. Piataci pracovali v skupinkách na rôznych tvorivých úlohách na tému lesa, pod vedením lesných pedagógov. Na záver sme si pozreli film venovaný problematike medveďa na Poľane.

     • Rozhýb kosti

      11. 3. 2018

      V našej škole sa realizuje projekt Rozhýb kosti. Projekt vypracovala Jozefína Babicová a bol podporený v programe Športujem rád a bezpečne z nadačného fondu Deti v bezpečí poisťovne Kooperativa. Projekt je zameraný na rozvoj nesúťažného športovania a pohybu detí a mladých ľudí. Vďaka finančnej podpore 1500 eur sme mohli do priestorov školských chodieb zakúpiť športové náradie - stolný tenis, stolný futbal, stolný hokej, basktebalové koše a lopty, gumy na skákanie, ktoré majú žiaci k dispozícii hlavne cez prestávky. Cieľom projektu je zvýšiť záujem žiakov o šport, rozvíjať u nich radosť z pohybu, z nesúťažného športovania, naučiť ich rešpektovať pravidlá i prijať trest za porušenie pravidiel, aktívnym pohybom cez prestávky znížiť výskyt problémového správania počas školských prestávok a v zároveň  rozvíjať dobré vzťahy s rodičmi v rámci Športových rodinných poobedí.

      Január

      V mesiaci január sme spoločne so žiakmi pracovali na tvorbe loga projektu, pravidiel, ktoré žiaci musia dodržiavať pri využívaní športového náradia na školských chodbách a zároveň aj trestov, ktoré budú nasledovať, ak pravidlá porušia. V prípravnej januárovej fáze projektu sme na každú školskú chodbu umiestnili nástenky s rozvrhom "prestávok", s pravidlami, trestami a samozrejme reklamnými logami našich sponzorov.  Pripájame fotky z úvodnej januárovej fázy projektu.

      V mesiaci február sme konečne naše prázdne, veľké chodby naplnili športovým náradím. Žiaci sa už nevedeli dočkať, kedy príde ich čas cez prestávku. Okrem využitia športového náradia cez prestávky sme spoločne tvorili reklamné letáky na propagáciu 1. Športového rodinného poobedia, ktoré sa uskutočnilo 28.2. 2018 v čase 15:30 do 17:00. Zišlo sa nás veľa a bolo nám super. Zašportovali sme si, porozprávali sa a nabudúce pre Vás otvárame aj telocvičňu :). Pripájame fotky z mesiaca február.

     • Regionálna výchova

      12. 2. 2018

      Do galérie Regionálna výchova boli pridané fotografie.

      Vo štvrtok 8.2.2018 sme s dievčatami Adelkou Bečárovou, Erikou Krnáčovou a Veronikou Málišovou navštívili pani Annu Kalamárovú - 94 ročnú obyvateľku Hriňovej, ktorá nás preslávila jej prácou a výšivkami krivou ihlou. Porozprávala nám o jej ťažkom živote, o službe v Nemecku a v Čechách počas II. svetovej vojny. V jej vysokom veku sa teší dobrému zdraviu, stále vyšíva a svoje zručnosti odovzdáva mladým ľuďom. Odchádzali sme z návštevy nadšení a pozreli sme si miesto, kde stál jej rodný dom v Slanci.