• Medovníkové mesto

      6. 12. 2019

      Zapojili sme sa do 4. ročníka projektu "Medovníkové mesto", ktoré organizuje mesto Hriňová. Medovník "Horský hotel Poľana" pripravovali dievčatá zo 6.A, 7.A a 8.A triedy, najmä Ema Horníková a Sára Koňarčíková. Naša materská škola sa do projketu zapojila s medovníkom "Drevenica". Za podporu pri pečení a zdobení ďakujeme pani Anne Uhrínovej.

     • Vybíjaná - mladší žiaci

      25. 11. 2019

      Nový úspech našej školy:

      V okresnom kole dňa 14.11.2019 naši žiaci - tretiaci a štvrtáci, získali 1. miesto a v regionálnom kole dňa 22.11.2019 si vybojovali 2. miesto.

      Janka Cerovská
      Alexandra Cerovská
      Viktória Salvová
      Kassia Sibylová
      Sofia Svoreňová
      Sofia Krnáčová
      Štefan Bystrianský
      Adam Ľalík
      Martin Báťka
      Ján Malček
      Ján Hronec
      Michal Paprčka

      Srdečne grartulujeme :-)
       

     • Hovorme o jedle - celoštátne kolo

      25. 11. 2019

      Nový úspech našej školy:

      Jana Lapínová: ocenená vo výtv. súťaži
      Monika Bystrianská: ocenená vo fotog. súťaži

      Dňa 22.11. sa žiačky Janka Lapínová a Monika Bystrianská zúčastnili slávnostného vyhodnotenia a odovzdávania cien víťazom súťaže Hovorme o jedle, pod vedením Ing A. Ďuricovej. Do súťaže sa zapojilo 407 škôl z celého Slovenska. Jednotlivé témy dňa boli ocenené jednou cenou. Janka Lapínová bola ocenená za výtvarnú prácu na tému ,, Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek ,,. Monika Bystrianská vo fotografickej súťaži OČAMI GURMÁNA zvíťazila na tému ,, Cukry, tuky, bielkoviny,,.  A taktiež vyhlásená denná téma: Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek Víťazná škola: Základná škola s materskou školou, Krivec 1355, 962 05 Hriňová  z Banskobystrického  kraja, bola ocenená aj finančnou cenou 330 eur. Ceny odovzdávala Ing. Gabriela Matečná ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Príspevok bol aj v Televíznych novinách RTVS.

      Srdečne gratulujeme :-)

     • Zber šípok

      21. 11. 2019

      Zapojili sme sa do zberu šípok, ktorý organizujú Lesy SR. Naša škola vyzbierala 261,34 kg šípok. 
      Tu sú žiaci, ktorí nazbierali najviac šípok. 


      Alžbetka Zaušková, 20,75kg
      Peter Suja, 1.A, 18,7kg
      Patrik Staňo, 28,1kg
      Adam Hanes, 14,15kg
      Michal Hanes, 14,15kg


       

     • iBobor - celoštátne kolo

      21. 11. 2019

      Aj tento rok sme sa zapojili do celoslovenskej informatickej súťaže iBobor, ktorá sa konala v dňoch 11. - 15.XI.2019 vo viacerých kategóriách. Teší nás, že z 82 zapojených žiakov bolo 23 úspešných riešiteľov.

      Srdečne im gratulujeme.

      Viac o tejto skvelej súťaži sa dozviete na https://www.ibobor.sk/index.php

      Nový úspech našej školy:

      Matej Baláž: úspešný riešiteľ
      Samuel Krnáč: úspešný riešiteľ
      Marek Sedliak: úspešný riešiteľ
      Vincent Eliáš Sibyla: úspešný riešiteľ
      Liliana Krnáčová ml.: úspešný riešiteľ
      Terézia Malatincová: úspešný riešiteľ
      Adam Debnár: úspešný riešiteľ
      Jozef Kráľ: úspešný riešiteľ
      Martina Sedliaková: úspešný riešiteľ
      Alžbetka Zaušková: úspešný riešiteľ
      Lenka Matúšková: úspešný riešiteľ
      Sofia Svoreňová: úspešný riešiteľ
      Viktória Salvová: úspešný riešiteľ
      Lukáš Gibaľa: úspešný riešiteľ
      Kevin Čonka: úspešný riešiteľ
      Adam Hanes: úspešný riešiteľ
      Šimon Hriň: úspešný riešiteľ
      Martina Gondášová: úspešný riešiteľ
      Petra Fašková: úspešný riešiteľ
      Daniel Tuhársky: úspešný riešiteľ
      Ema Horníková: úspešný riešiteľ
      Adela Bečárová: úspešný riešiteľ
      Erika Lalíková: úspešný riešiteľ

      Súťaž: iBobor
      Kolo: Celoštátne kolo

       

     • Testovanie 5

      15. 11. 2019

      Oznamujeme rodičom našich piatakov, že Testovanie 5 sa uskutoční v stredu 20.11.2019 od 7.45 do 11.10 hodiny. Ostatné hodiny podľa rozvrhu tohto dňa sú zrušené. 

     • Halloweenská párty v ŠKD

      19. 11. 2019

      Dňa 5.11.2019 sa v ŠKD (2.oddelenie) konala HALLOWENSKÁ PARTY pod vedením  Mgr. Petronely Uhrinovej. Žiaci plnili niekoľko súťažných úloh, z ktorých prví traja výhercovia boli odmenení. Počas párty žiaci tancovali, zabávali sa, predvádzali svoje hallowenské oblečenie - masky. Všetci žiaci mali pripravené občerstvenie. Každý žiak na záver dostal balíček.

     • Návšteva v Domove dôchodcov

      19. 11. 2019

      Dňa 28.10.2019 vybraní žiaci ŠKD - 2.oddelenie (D. Matejovská, V. Salvová, V. Krnáčová, K. Balážová, K. Matúšková, J. Hronec 4.A a N. Fedorová, N. Škorňová 3.A) pod vedením  Mgr. Petronely Uhrinovej, navštívili Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Žiaci potešili kultúrnym programom dôchodcom a zarecitovali básne o starých rodičoch, zaspievali pieseň Jabĺčko a zatancovali. Po programe dôchodcom odovzdali vlastnoručne vyrobené darčeky.

     • Môj miláčik

      5. 11. 2019

      Žiaci 6.A na hodine biológie svojim spolužiakom priblížili život a starostlivosť o svojho miláčika – zvieratko. V rámci tohto projektu sme rozvíjali aj finančnú gramotnosť, keď žiaci spolužiakom priblížili vstupné náklady pri zakúpení zvieratka a následné dennodenné finančné náklady na ich život.

     • Exkurzia - Uhlisko

      5. 11. 2019

      Žiaci 5.A triedy sa 29.10. 2019 zúčastnili exkurzie Hriňová - Uhlisko. Počas exkurzie plnili úlohy lesnej pedagogiky. Sprevádzal ich Ing. Šever a Ing. Kamenská z Lesnej správy v Hriňovej. Žiaci mali možnosť spoznávať dreviny v regióne s odborným výkladom. Taktiež pozorovali život daniela škvrnitého a muflóna lesného v lesnej obore.

     • Exkurzia Orava

      4. 11. 2019

      Dňa 25.10.2019 sa žiaci 6. - 9. ročníka s p. učiteľkami Bečárovou a Paučovou zúčastnili literárnej exkurzie na Oravu. Navštívili expozície Oravského múzea, kde sa dozvedeli množstvo zaujímavých a užitočných informácií o Kukučínovi, Hviezdoslavovi a iných významných rodákoch Oravy. Pútavú prehliadku umocnilo nádherné jesenné počasie a dominantný Oravský hrad. Z informácií a zážitkov budú žiaci čerpať na vyučovaní, ako aj v ďalšom živote.

     • Hovorme o jedle

      25. 10. 2019

      Aj tento školský rok sme sa zapojili do VII. ročníka týždňa HOVORME O JEDLE od 14. októbra 2019 do 18. októbra 2019. Počas týždňa HOVORME O JEDLE sme sa aktivitami zapojili do štyroch oblastí:

      1. súťažno-vzdelávacia aktivita "HOVORME O JEDLE"
      2. výtvarná súťaž "CHUTNÉ MAĽOVANIE"
      3. literárna súťaž "POZNÁM ZDRAVÉ POTRAVINY, Z MÔJHO MESTA ČI DEDINY"
      4. fotografická súťaž "OČAMI GURMÁNA".

      Zapojili sme sa do 6 denných tém.

      Pondelok ( 14. 10. 2019)

      1. Vyhlásená denná téma: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky

      2. Vyhlásená denná téma: Nezabúdaj na raňajky

      Utorok (15. 10. 2019)

      1. Vyhlásená denná téma: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov

      2. Vyhlásená denná téma: 5 porcií ovocia a zeleniny denne

      Streda (16. 10. 2019)

      1. Vyhlásená denná téma: Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek

      2. Vyhlásená denná téma: Dodržiavaj pitný režim

      Ako hlavné témy, z ktorých sme poslali aj súťažné príspevky boli :

      1. Vyhlásená denná téma: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky

      2. Vyhlásená denná téma: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov

      3. Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek

      Vyučovanie v tento týždeň sa nieslo v triedach v danom duchu. Niektoré hodiny boli chutné a hlavne zdravé. Prostredníctvom zážitkového vyučovania, vzájomného učenia sa detí formou skupinovej práce, rovesníckeho vzdelávania sme sa  v rámci jednotlivých vyučovacích hodín spracúvali témy: Mlieko a mliečne výrobky; Pekárenské výrobky; Ovocie, zelenina a orechy. Pri tvorbe úloh, materiálov sme sa zamerali na produkty, ktoré vyrábajú potravinárske firmy v našom meste. Boli sme na exkurziách mliekareň Koliba Hriňová, pekáreň Bobro Hriňová.

      Jednotlivé aktivity boli zamerané na aplikáciu vedomostí z matematiky a slovenčiny /rysovanie, tvorba tabuliek, slovné úlohy, čítanie s porozumením, vyhľadávanie informácií v texte, pravopisné pravidlá, slohové útvary, usporiadanie slov podľa abecedy a pod./ Okrem edukatívnych aktivít samozrejme nechýbala zábava v podobe ochutnávky dobrôt, „Hádanky pre chuťové poháriky“, veľký úspech mala „Súťaž o najkrajšie mliečne fúzy“, vlastná výroba ovocných štiav a tvorivé výtvarné dielne.

      Tieto dni plné aktivít boli pre deti určite prínosné, pretože sa opäť niečo nové dozvedeli, spoznali aj iné stránky osobností svojich spolužiakov pri tímovej práci. Pozitívom je aj fakt, že sa v dôležitých rolách predstavili aj tí, ktorí majú problémy s komunikáciou a vlastnou prezentáciou. Hravá a pokojná atmosféra dala všetkým príležitosť nadobudnúť príjemný zážitok a veselú náladu.

     • Mystérium podzemia Ľubietovej

      18. 10. 2019

      Dňa 7. októbra sa 15 žiaci našej školy pod vedením pani učiteľky Ďuricovej zúčastnili exkurzie MYSTÉRIUM PODZEMIA ĽUBIETOVEJ. Po príchode žiaci navštívili historické priestory obce, nakoľko Ľubietová patrila v minulosti k banským mestám. Exkurziou nás sprevádzal pán starosta Ing. P. Zajac. Ukázal nám v historických izbách artefakty týkajúce sa baníctva zozbierané v obci. Následne žiaci putovali Náučným banským chodníkom Ľubietová. Na Podlipe videli zostatok po ťažbe medi obrovské haldové pole. Ložisko bolo rozfárané minimálne 18 štôlňami v nadmorskej výške 500 až 760 m n. m. Väčšina z nich je zavalená, prístupná je cca 50 metrová štôlňa Andreas, kresanica Dolný Johan, kresanica Horný Johan a vojsť sa dá aj do bane Ladislav. Na odvaloch je možné nájsť pseudomalachit, malachit, kuprit a zriedkavo preslávený ľubietovský zelený minerál libethenit so skleneným leskom. Žiaci jednotlivé prístupné štôlne a baňu aj navštívili. Počas exkurzie sme spolupracovali aj s pracovníkmi CHKO, za čo im patrí veľké ĎAKUJEME.

      Celý fotoalbum tu.

     • Tvorivé dielne s hlinou

      16. 10. 2019

      Cieľom keramických tvorivých dielní je zvyšovať kreativitu a zručnosť detí, prehlbovať ich záujem o tvorivú činnosť. Žiaci 1. stupa a žiaci 7.A a 8.A sa zapojili do tvorivých dielní, využili ponuku pána Novotňáka a vyskúšali si prácu s hlinou, vyrobili rôzne hlinené postavičky. Deti boli nadšené, vyrobili si darčeky, ktoré môžu využiť pri rôznych príležitostiach.