• Atletika - Okresné kolo

      12. 6. 2019

      Nový úspech našej školy:

      Lucia Horváthová: 1. miesto, Hod kriketovou loptičkou
      Lucia Horváthová: 3. miesto, Skok do diaľky
      Sofia Krnáčová: 2. miesto, Skok do diaľky
      Lukáš Borák: 1. miesto, Hod kriketovou loptičkou
      Petra Fašková: 2. miesto, Hod kriketovou loptičkou
      Jaroslav Cerovský: 2. miesto, Hod kriketovou loptičkou
      Sofia Krnáčová: 3. miesto, Beh 50 m

      Súťaž: Atletika
      Kolo: Okresné kolo

      Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu :-)

     • Deň remesiel

      3. 6. 2019

      Naša škola sa   piatok premenila na veľké „jarmočisko“, kde svoje výrobky  predstavili remeselníci z regiónu. Žiaci si mohli vyskúšať vlastnoručne vyrezávanie do dreva, výrobu a spracovanie ovčej vlny, zdobenie perníkov, výrobu krojov, spracovanie drôtu na rôzne ozdoby na kroj, ťahanie a zapletanie syrových korbáčikov, výrobu osúchov.

      V kultúrnom programe vystúpili súbory Vrchárik a Hviezdička, spevácka skupina Javorinka, spevácke talenty z Vígľaša, pán Cerovský zanôtil na fujare. V súťaži "Naj muzikant školy" sa predstavili žiacii hrou na heligónke, harmonike či husliach. Záverečnou bodkou bolo vystúpenie našich ôsmakov s programom spojeným s váľaním mája. Mladšie deti mali možnosť povoziť sa na voze s koníkmi rodiny Salvovcov.

      Srdečnú vďaku vyjadrujeme našim sponzorom. Bolo to veľmi zaujímavé podujatie, ktorým sme vyjadrili myšlienku, že na odkaz našich predkov a ľudové tradície v našom regióne nezabúdame.

      Fotoalbum tu

       

       

     • Týždeň regiónu

      30. 5. 2019

      Tento týždeň je u nás pestrý a veselý. Učitelia i žiaci prichádajú do školy v krojoch, namiesto zvonenia počuť zo školského rozhlasu ludové piesne, v triedach i telocvični počuť heligónku. 

     • Atletika - Okresné kolo

      20. 5. 2019

      Nový úspech našej školy:

      Matúš Panica: 1. miesto, hod kriketovou loptičkou
      Jana Lapínová: 1. miesto, hod kriketovou loptičkou
      Patrik Majer: 3. miesto, hod kriketovou loptičkou

      Súťaž: Atletika
      Kolo: Okresné kolo

      Srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu :-)

       

     • Deň Zeme

      7. 5. 2019

       Počas našich aktivít cez DEŇ ZEME --  žiaci si definovali, opakovali čo to je separovaný zber, prečo sa vôbec robí separovaný zber. Následne si žiaci vymenovali čo do takých košov na separovanie podľa sfarbenia patrí a aplikovali získané vedomosti v aktivitách. Využívali sme rovesnícke vzdelávanie, ktoré viedli žiaci 9.A triedy. Pri týchto aktivitách sme plnili aj afektívne ciele, pretože žiaci pracovali v skupinách, kde nie len počúvali, ale aj reagovali a hovorili svoj názor na danú problematiku. V environmentálnych aktivitách si žiaci osvojovali aj jednoduché pohybové zručnosti. Žiaci tiež plnili aj výchovné ciele pri danej problematike, lebo pracovali v skupinách, kde žiaci vyhľadávali informácie, triedili, vedeli vyjadriť svoj názor.

      Druhá časť žiakov – žiaci 7.A, 7.B a 8.A  sa zúčastnili exkurzie v Detve. Najskôr si vyskúšali triedenie odpadu a následne sa zúčastnili besedy na skládke odpadu.

      Ďalšou časťou Dňa Zeme bola spolupráca s pracovníkmi  LZ Kriváň a Lesnej správy Hriňová, ktorí nám vytvorili päť stanovíšť. V prvom rade žiaci sa učili správne vymenovať a zatriediť semená stromov, objasniť si problematiku lykožrútov, učili sa porovnávať a správne priradiť stopy zvierat, spoznať štruktúru dreva, priradiť čas rozpadu k odpadkom. Samozrejme boli zahrnuté aj výchovné ciele žiaci sa učili počúvať, správne sa začleniť v skupine, aktívne pozorovať. Taktiež boli splnené aj psychomotorické ciele, pretože žiaci si vyskúšali svoje jednoduché psychomotorické zručnosti – skladačky. V neposlednom rade aj svoje zmysly v dotykovom chodníku, sluch v načúvaní zvuku a čuch a zrak v pozorovaní sušených rastlín.  

      Celý fotoalbum tu

     • Veľkonočný poldeň na 1. stupni

      7. 5. 2019

       

      Žiaci prvého stupňa si pripomenuli čaro Veľkej noci formou blokového vyučovania. 17.aprílový deň patril aktivitám, ktoré väčšine detí ujasnili pôvod a význam osláv týchto najdôležitejších kresťanských sviatkov. Tradície, zvyky v minulosti ale aj v prítomnosti boli súčasťou zadaných úloh. Pri práci v skupinách si deti overili svoje zručnosti pri práci s textom, zároveň spoznali spôsob prípravy tradičných jedál, zdobili kraslice, plietli korbáče, dokonca vyrobili aj pozdravy pre svojich blízkych. Veselá pracovná atmosféra, tvorivé nápady a spokojnosť s vytvorenými "dielami" boli dôkazom úspešnej a užitočnej akcie.

      Celý fotoalbum tu

     • Beseda o NATO

      6. 5. 2019

      Dňa 30.4.2019 do našej školy zavítal plk. Ing. Pavel Marko, vojenský pridelenec pôsobiaci aj v bývalej Juhoslavii. Našim siedmakom, ôsmakom a deviatakom priblížil vznik a fugovanie NATO. Vysvetlil nám aj aktuálnu situáciu vo svete , otázky mieru a potrebu získavania pravdivých informácií a kritického myslenia. 

       

     • Vynášanie Moreny

      9. 4. 2019

      S príchodom teplých slnečných lúčov prichádza radostné obdobie, ktoré je vyjadrené vo zvykoch, tradíciách, riekankách, hrách a piesňach. Tradičné je i obradové ukončenie zimy a privítanie jari, ktoré si v rámci predmetu regionálna výchova pripomenuli žiaci 8. ročníka vynášaním Moreny. 

      Akcia sa uskutočnila dňa 15.4.2019 o 9.30. 

      Celý album tu

     • Tvorivá dielňa s hlinou

      16. 4. 2019

      Dňa 12.4.2019 mali prváci, druháci a siedmaci tvorivú dielňu s pánom Novotňákom zamerané na prácu s hlinou. Cieľom tvorivej dielne bolo zábavnou formou zvyšovať kreativitu, zručnosť detí a prehlbovať ich záujem o tvorivú činnosť. Pán Novotňák bol jedinečný a zábavný. Deti motivoval k zaujímavým výtvorom z hliny a objavil u niektorých výtvarný talent.

     • Zápis do 1. ročníka

      12. 4. 2019

      V pondelok 8. apríla zavítali na pôdu našej školy budúci prváci. V sprievode svojich rodičov absolvovali slávnostný zápis do prvého ročníka. Väčšina z nich zvládla svoju premiéru v škole na výbornú. Pri plnení úloh dokázali svoju šikovnosť v počtoch, kreslení, strihaní a niektorí sa s nami podelili o peknú básničku či veselú pesničku. Každý si za svoj výkon odniesol sladkú odmenu a drobný darček na pamiatku. Ich spokojné úsmevy boli dôkazom toho, že sa už teraz tešia na to, ako od septembra  zasadnú do školských lavíc.

      Fotoabum je tu.